แปลงเลขฐาน 9 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 9 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 9 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 9 ไปยังเลขฐาน 2 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 9 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 2 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 9 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 9nผลรวมสะสม
1101 x 901

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 90)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 9 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 9 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 9 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 9เลขฐาน 2
11
210
311
4100
5101
6110
7111
81000
101001
111010
121011
131100
141101
151110
161111
1710000
1810001
2010010
2110011
2210100
2310101
2410110
2510111
2611000
2711001
2811010
3011011
3111100
3211101
3311110
3411111
35100000
36100001
37100010
38100011
40100100
41100101
42100110
43100111
44101000
45101001
46101010
47101011
48101100
50101101
51101110
52101111
53110000
54110001
55110010
56110011
57110100
58110101
60110110
61110111
62111000
63111001
64111010
65111011
66111100
67111101
68111110
70111111
711000000
721000001
731000010
741000011
751000100
761000101
771000110
781000111
801001000
811001001
821001010
831001011
841001100
851001101
861001110
871001111
881010000
1001010001
1011010010
1021010011
1031010100
1041010101
1051010110
1061010111
1071011000
1081011001
1101011010
1111011011
1121011100
1131011101
1141011110
1151011111
1161100000
1171100001
1181100010
1201100011
1211100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม