แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 5

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 2 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 5 ได้เป็น

1
1 ฐาน 2 = 1 ฐาน 5

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 2 ไปยังเลขฐาน 5 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 2 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 5 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 2nผลรวมสะสม
1101 x 201

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 20)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 5

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 5 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 5 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 5ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 501

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 2 แปลงไปยังเลขฐาน 5 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 5

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 2 และเลขฐาน 5 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 2เลขฐาน 5
11
102
113
1004
10110
11011
11112
100013
100114
101020
101121
110022
110123
111024
111130
1000031
1000132
1001033
1001134
1010040
1010141
1011042
1011143
1100044
11001100
11010101
11011102
11100103
11101104
11110110
11111111
100000112
100001113
100010114
100011120
100100121
100101122
100110123
100111124
101000130
101001131
101010132
101011133
101100134
101101140
101110141
101111142
110000143
110001144
110010200
110011201
110100202
110101203
110110204
110111210
111000211
111001212
111010213
111011214
111100220
111101221
111110222
111111223
1000000224
1000001230
1000010231
1000011232
1000100233
1000101234
1000110240
1000111241
1001000242
1001001243
1001010244
1001011300
1001100301
1001101302
1001110303
1001111304
1010000310
1010001311
1010010312
1010011313
1010100314
1010101320
1010110321
1010111322
1011000323
1011001324
1011010330
1011011331
1011100332
1011101333
1011110334
1011111340
1100000341
1100001342
1100010343
1100011344
1100100400

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม