แปลงเลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 5 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 5 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 5 ไปยังเลขฐาน 2 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 5 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 2 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 5 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 5nผลรวมสะสม
1101 x 501

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 50)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 5 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 5 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 5เลขฐาน 2
11
210
311
4100
10101
11110
12111
131000
141001
201010
211011
221100
231101
241110
301111
3110000
3210001
3310010
3410011
4010100
4110101
4210110
4310111
4411000
10011001
10111010
10211011
10311100
10411101
11011110
11111111
112100000
113100001
114100010
120100011
121100100
122100101
123100110
124100111
130101000
131101001
132101010
133101011
134101100
140101101
141101110
142101111
143110000
144110001
200110010
201110011
202110100
203110101
204110110
210110111
211111000
212111001
213111010
214111011
220111100
221111101
222111110
223111111
2241000000
2301000001
2311000010
2321000011
2331000100
2341000101
2401000110
2411000111
2421001000
2431001001
2441001010
3001001011
3011001100
3021001101
3031001110
3041001111
3101010000
3111010001
3121010010
3131010011
3141010100
3201010101
3211010110
3221010111
3231011000
3241011001
3301011010
3311011011
3321011100
3331011101
3341011110
3401011111
3411100000
3421100001
3431100010
3441100011
4001100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม