คำนวณหาค่า sin cos tan

โปรแกรมคำนวณหาค่า sin cos tan เป็นเครื่องมือสำหรับคำนวณหาค่า sin cos tan ป้อนค่าของมุมในหน่วยองศาหรือเรเดียน และกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

-

ตาราง sin cos tan

30°45°60°90°
sin(θ)01212321
cos(θ)13212120
tan(θ)01313ไม่กำหนด

เกี่ยวกับเครื่องคำนวณ

โปรแกรมคำนวณหาค่า sin cos tan เป็นเครื่องมือสำหรับคำนวณหาค่า sin cos และ tan จากมุมที่กำหนดในหน่วยองศาหรือเรเดียน sin cos และ tan เป็นอัตราส่วนตรีโกณมิติพื้นฐานที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมและด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ในการใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติเหล่านี้ทำให้เราสามารถหาด้านและมุมที่หายไปของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้