แปลงเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละ

โปรแกรมแปลงเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละออนไลน์ เป็นเครื่องคำนวณที่คุณสามารถใช้สำหรับแปลงเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละพร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ ป้อนค่านำเข้าและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ป้อนเศษส่วนเกินเพื่อแปลงไปยังจำนวนคละ

ผลลัพธ์

นี่เป็นผลลัพธ์ของการแปลงเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละ

112

วิธีการคำนวณ

นี่เป็นวิธีการแปลงเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้

เศษส่วนเกินแปลงเป็นจำนวนคละ
ab
a/ba%bb

โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

  • ผลจำนวนเต็ม: ผลลัพธ์จำนวนเต็มของ a หารด้วย b
  • ผลของเศษ: เศษเหลือของ a หารด้วย b
  • ผลของส่วน: นำส่วน b มาเขียนเช่นเดิม

จากนั้นนำเศษส่วนเกินมาแทนค่าลงในสูตรเพื่อแปลงเป็นจำนวนคละจะได้

32=>(3/2)(3%2)2=112

ดังนั้นผลลัพธ์ของการแปลงเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละคือ

112

จำนวนคละคืออะไร

จำนวนคละ (Mixed number) เป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วยจำนวนเต็มและเศษส่วนแท้ จำนวนคละใช้สำหรับแสดงแทนเศษส่วนเกินที่มีค่ามากกว่า 1 และไม่ใช่จำนวนเต็ม การแสดงเศษส่วนในรูปของจำนวนคละทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายโดยมนุษย์

เศษส่วนเกินคืออะไร

เศษส่วนเกิน (Improper fraction) เป็นเศษส่วนที่มีค่าของเศษมากกว่าค่าของส่วน เศษส่วนเกินและเศษส่วนแท้เป็นรูปแบบของเศษส่วนที่ใช้สำหรับการคำนวณเศษส่วน เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นต้น และมักจะถูกแปลงเป็นจำนวนคละเพื่อให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย

ทำไมจึงต้องแปลงระหว่างจำนวนคละและเศษส่วนเกิน

จำนวนคละและเศษส่วนเกินนั้นมีหน้าที่ต่างกัน จำนวนคละใช้เพื่อเขียนให้ตัวเลขอ่านได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ฉันมีแอปเปิ้ล 1 ลูกครึ่ง (1 1/2) จะเข้าใจง่ายกว่าฉันมีแอปเปิ้ล 3/2 ลูก ในทางกลับกันเศษส่วนเกินนั้นใช้สำหรับการคำนวณทางเศษส่วนเนื่องจากมันง่ายและเร็วกว่าการนำจำนวนคละมาคำนวณโดยตรง