เล่นเกม 24 พร้อมเฉลย

เกม 24 เป็นเกมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีวิธีการเล่นคือนำตัวเลขจำนวนเต็ม 4 ตัวมาคำนวณด้วยการบวก ลบ คูณ หารกันให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 โปรแกรมเล่นเกม 24 นี้ให้คุณสามารถเล่นเกม 24 ออนไลน์และดูเฉลยได้

เริ่มเล่นเกมโดยทำให้ตัวเลข 4 ตัวนี้มีผลลัพธ์เท่ากับ 24

5 7 7 6

เขียนคำตอบของคุณ

คูณและหารจะคำนวณก่อนบวกและลบเสมอ ใช้วงเล็บเพื่อควบคุมลำดับการคำนวณ
ดูเฉลย

วิธีเล่นเกม 24

  1. ตัวเลขจะถูกสุ่มให้อัตโนมัติ ใช้ปุ่ม สุ่มตัวเลขใหม่ หากต้องการเปลี่ยนโจทย์เป็นตัวเลขอื่น
  2. นำตัวเลขทั้ง 4 ตัวมาคำนวณโดยการบวก ลบ คูณ และหาร ให้มีค่าเท่ากับ 24
  3. ตัวเลขจะต้องใช้ให้ครบทั้ง 4 ตัวและแต่ละตัวจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  4. ตัวดำเนินการแต่ละตัวจะใช้กี่ครั้งหรือไม่ใช้เลยก็ได้
  5. เมื่อได้คำตอบแล้วเขียนมันในช่องคำตอบ เช่น (a+b)*(c+d) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  6. หากยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไร ใช้ปุ่ม ดูเฉลย เพื่อดูวิธีแก้ปัญหา