เครื่องคํานวณด้านและมุมของสามเหลี่ยมมุมฉาก

เครื่องคํานวณด้านและมุมของสามเหลี่ยมมุมฉาก (Right Triangle Calculator) เป็นโปรแกรมคำนวณหาด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากออนไลน์ ป้อนค่าทั้งหมดที่คุณทราบ (ด้าน a ด้าน b ด้าน c และมุม A) ในช่องป้อนข้อมูลด้านล่าง จากนั้นกดคำนวณเพื่อคำนวณหาค่าที่เหลือ

เกี่ยวกับเครื่องคำนวณ

เครื่องคํานวณด้านและมุมของสามเหลี่ยมมุมฉาก (Right Triangle Calculator) เป็นโปรแกรมคำนวณหาด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาตรีโกณมิติ วิธีใช้งานโปรแกรมสามารถทำได้สองรูปแบบคือ เลือกป้อนค่าเพียง 1 ด้านและ 1 มุม หรือ เลือกป้อนค่าของด้านเพียง 2 ด้าน จากนั้นกดปุ่มคำนวณเพื่อคำนวณหาด้านหรือมุมที่เหลือ