คำนวณตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

โปรแกรมคำนวณตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) พร้อมวิธีคำนวณ เพียงแค่ป้อนตัวเลขที่คุณต้องการคำนวณหา ห.ร.ม. แล้วคลิกที่ คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

ห.ร.ม. คือ 4

วิธีคำนวณหา ห.ร.ม.

ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คืออะไร
เพื่อหา ห.ร.ม. เริ่มต้นโดยการค้นหาตัวประกอบของ 8 และ 12 ก่อนจะได้

ตัวประกอบของ 8 ได้แก่ 1, 2, 4, 8
ตัวประกอบของ 12 ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 12

ตัวประกอบร่วมของ 8 และ 12 มีดังนี้
1, 2, 4

ห.ร.ม. คือตัวประกอบร่วมของตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4

ตัวหารร่วมมาก คืออะไร

ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่ตัวเลขทั้งหมดต้องเป็นศูนย์ คือจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถหารตัวเลขทั้งหมดได้ลงตัว ยกตัวอย่างเช่น ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4 เนื่องจาก 4 คือจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถหารตัวเลขทั้งสองได้ลงตัว