โปรแกรมหา ห.ร.ม. คำนวณตัวหารร่วมมาก

โปรแกรมคำนวณตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณหาตัวหารร่วมมากจากชุดตัวเลขที่กำหนด ป้อนตัวเลขที่คุณต้องการคำนวณหา ห.ร.ม. แล้วคลิก คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ

ห.ร.ม. = 4

วิธีคำนวณหา ห.ร.ม.

นี่เป็นวิธีคำนวณหา ห.ร.ม. จากตัวเลขของคุณ
เพื่อหา ห.ร.ม. เริ่มต้นโดยการค้นหาตัวประกอบของ 8 และ 12 ก่อนจะได้

ตัวประกอบของ 8 มีอยู่ 4 ตัวคือ
1, 2, 4, 8

ตัวประกอบของ 12 มีอยู่ 6 ตัวคือ
1, 2, 3, 4, 6, 12

จะได้ตัวประกอบร่วมของของตัวเลขทั้งหมดคือ
1, 2, 4

ซึ่งมี 4 เป็นตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุด
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4

ตัวหารร่วมมากคืออะไร

ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไปโดยที่ตัวเลขทั้งหมดจะต้องเป็นศูนย์ คือจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถหารตัวเลขทั้งหมดได้ลงตัว ยกตัวอย่างเช่น ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4 เนื่องจาก 4 คือจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถหารตัวเลขทั้งสองได้ลงตัว

วิธีใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมคำนวณตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณหาตัวหารร่วมมากจากเช็ตของตัวเลขออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณที่คุณสามารถใช้สำหรับคำนวณหา ห.ร.ม. ของตัวเลขได้สูงสุดถึง 10 ตัวเลขที่มีค่าระหว่าง 0-1,000,000,000,000,000 โดยป้อนแต่ละตัวเลขโดยคั่นด้วยช่องว่างหรือบรรทัดใหม่