เกมคณิตคิดเร็ว

การสุ่มโจทย์
การสุ่มคำตอบ
การจับเวลา
การสุ่มโจทย์: 4 ตัวเลขระหว่าง 0-9
การสุ่มคำตอบ: 2 หลักระหว่าง 0-99
การจับเวลา: 30 วินาที
โจทย์
? ? ? ?
คำตอบ
?
จับเวลา
--:--

วิธีเล่นเกมคิดเลขเร็ว

เกมคณิตคิดเร็วหรือเกมคิดเลขเร็ว เป็นเกมสำหรับฝึกทักษะการคิดเลขโดยนำตัวเลขที่ได้จากการสุ่มมาคำนวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือการดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้ได้เท่ากับคำตอบที่กำหนด นี่เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรมคิดเลขเร็วนี้

  1. ก่อนเริ่มเกมคุณสามารถตั้งค่าการเล่นเกมได้โดยกดที่ปุ่ม การตั้งค่าเกม
  2. คุณสามารถตั้งค่าวิธีการสุ่มค่าโจทย์โดยเลือกจำนวนตัวเลขและช่วงของตัวเลขสำหรับโจทย์
  3. คุณสามารถตั้งค่าวิธีการสุ่มคำตอบโดยเลือกจำนวนหลักของคำตอบว่าจะเป็น 2 หรือ 3 หลัก
  4. คุณสามารถตั้งค่าการจับเวลาสำหรับการคิดเลขได้โดยการระบุเวลาเป็นจำนวนนาทีและวินาที
  5. หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่มสุ่มโจทย์ สุ่มคำตอบ หรือสุ่มทั้งหมด และกดปุ่มเพื่อเริ่มเล่นเกม
  6. เมื่อรีเฟรชหน้าตัวเลขโจทย์และคำตอบจะถูกสุ่มให้อัตโนมัติจากการตั้งค่าพื้นฐาน

หากพบปัญหาในการใช้งานหรือมีคำแนะนำเพื่อปรับปรุงเครื่องมือนี้ให้ยิ่งดีขึ้นโปรดแจ้งให้เราทราบโดย แจ้งปัญหาหรือแนะนำ