แปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกิน

โปรแกรมแปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกินออนไลน์ เป็นเครื่องคำนวณที่คุณสามารถใช้สำหรับแปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกินพร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ ป้อนค่านำเข้าและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ป้อนจำนวนคละเพื่อแปลงไปยังเศษส่วนเกิน

ผลลัพธ์

นี่เป็นผลลัพธ์ของการแปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกิน

32

วิธีการคำนวณ

นี่เป็นวิธีการแปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกินซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้

จำนวนคละแปลงเป็นเศษส่วนเกิน
abc
(a × c) + bc

โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

  • ผลของเศษ: นำจำนวนเต็ม a คูณกับ c และบวกด้วยเศษ b
  • ผลของส่วน: นำ c มาเขียนเช่นเดิม

จากนั้นนำจำนวนคละมาแทนค่าลงในสูตรเพื่อแปลงเป็นเศษส่วนเกินจะได้

112=>(1 × 2) + 12=32

ดังนั้นผลลัพธ์ของการแปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกินคือ

32

จำนวนคละคืออะไร

จำนวนคละ (Mixed number) เป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วยจำนวนเต็มและเศษส่วนแท้ จำนวนคละใช้สำหรับแสดงแทนเศษส่วนเกินที่มีค่ามากกว่า 1 และไม่ใช่จำนวนเต็ม การแสดงเศษส่วนในรูปของจำนวนคละทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายโดยมนุษย์

เศษส่วนเกินคืออะไร

เศษส่วนเกิน (Improper fraction) เป็นเศษส่วนที่มีค่าของเศษมากกว่าค่าของส่วน เศษส่วนเกินและเศษส่วนแท้เป็นรูปแบบของเศษส่วนที่ใช้สำหรับการคำนวณเศษส่วน เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นต้น และมักจะถูกแปลงเป็นจำนวนคละเพื่อให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย

ทำไมจึงต้องแปลงระหว่างจำนวนคละและเศษส่วนเกิน

จำนวนคละและเศษส่วนเกินนั้นมีหน้าที่ต่างกัน จำนวนคละใช้เพื่อเขียนให้ตัวเลขอ่านได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ฉันมีแอปเปิ้ล 1 ลูกครึ่ง (1 1/2) จะเข้าใจง่ายกว่าฉันมีแอปเปิ้ล 3/2 ลูก ในทางกลับกันเศษส่วนเกินนั้นใช้สำหรับการคำนวณทางเศษส่วนเนื่องจากมันง่ายและเร็วกว่าการนำจำนวนคละมาคำนวณโดยตรง