เครื่องคิดเลขยกกำลัง

เครื่องคิดเลขยกกำลังออนไลน์ เป็นโปรแกรมคำนวณเลขยกกำลัง เช่น ยกกำลัง 2 ยกกำลัง 3 หรือยกกําลังติดลบที่ใช้งานง่ายและฟรี ป้อนตัวเลขที่ต้องการและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ป้อนตัวเลขเพื่อคำนวณเลยยกกำลัง

ผลลัพธ์

2 ยกกำลัง 3 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่

8

วิธีการคำนวณ

สูตรการคำนวณเลขยกกำลังของ xy คือการนำ x มาคูณกัน y ครั้ง
ดังนั้นการคำนวณเลขยกกำลังของ 23 ก็คือการนำ 2 มาคูณกัน 3 ครั้งซึ่งเขียนเป็นสมการคำนวณได้เป็น

23 = 2 * 2 * 2
23 = 8

ดังนั้น 2 ยกกำลัง 3 มีค่าเท่ากับ 8

วิธีใช้งานโปรแกรม

นี่เป็นวิธีใช้งานเครื่องคิดเลขยกกำลังสำหรับคำนวณตัวเลขของคุณ

  1. ป้อนฐานของเลขยกกำลัง x และเลขชี้กำลัง y เพื่อคำนวณสำหรับคำนวณ x ยกกำลัง y หรือ xy
  2. เลขชี้กำลังสามารถเป็นจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ได้
  3. โปรแกรมยังไม่สนับสนุนเลขชี้กำลังทศนิยมและเศษส่วนในขณะนี้
  4. จากนั้นกด คำนวณ และโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์พร้อมวิธีคำนวณให้กับคุณ