หาตัวประกอบร่วมของตัวเลข

โปรแกรมหาตัวประกอบร่วมของตัวเลข (Common factors calculator) สำหรับค้นหาตัวประกอบร่วมกันของชุดตัวเลขจำนวนเต็มใดๆ ป้อนตัวเลขที่คุณต้องการตรวจสอบโดยคั่นด้วยช่องว่าง และกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

ตัวประกอบร่วมของ 24, 36, 48 มีอยู่ทั้งหมด 6 ตัวได้แก่
1, 2, 3, 4, 6, 12

วิธีการหาตัวประกอบร่วม

นี่เป็นขั้นตอนสำหรับหาตัวประกอบร่วมของ 24, 36, 48 ก่อนอื่นให้หาตัวประกอบของตัวเลขแต่ละตัวจะได้

ตัวประกอบของ 24
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

ตัวประกอบของ 36
1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

ตัวประกอบของ 48
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

ตัวประกอบร่วมคือตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในรายการตัวประกอบของทุกตัวเลขนั่นคือ
1, 2, 3, 4, 6, 12

เกี่ยวกับโปรแกรมหาตัวประกอบร่วม

โปรแกรมหาตัวประกอบร่วมนี้เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับหาตัวประกอบร่วมของตัวเลขจำนวนเต็มบวกตั้งแต่หนึ่งตัวเลขขึ้นไป คุณสามารถกรอกชุดของตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบร่วมได้ไม่เกิน 10 ตัวเลข และแต่ละตัวเลขจะต้องมีค่าระหว่าง 1 ถึง 1,000,000

ดูการหาตัวประกอบร่วมของ