ตรวจสอบจำนวนเฉพาะ

โปรแกรมตรวจสอบจำนวนเฉพาะออนไลน์ ป้อนตัวเลขของคุณเพื่อตรวจว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่

ผลลัพธ์

-

ตารางจำนวนเฉพาะ 1-100

นี่เป็นตารางแสดงจำนวนเฉพาะจาก 1-100 โดยจำนวนเฉพาะจะอยู่ในสีฟ้า

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980
81828384858687888990
919293949596979899100

จำนวนเฉพาะคืออะไร

จำนวนเฉพาะ (Prime number) คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 ที่มีเพียง 1 และตัวมันเองเท่านั้นที่สามารถหารได้ลงตัว หรืออีกความหมายหนึ่ง จำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวนั่นคือ 1 และตัวมันเองนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น 5 เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีเพียง 1 และ 5 เท่านั้นที่หารมันได้ลงตัว

จำนวนเฉพาะที่มีค่ามากที่สุด

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2018 จำนวนเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดที่ค้นพบคือ 2^82,589,933 − 1 ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะที่มีตัวเลข 24,862,048 หลัก มันถูกค้นพบโดย Patrick Laroche จาก Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS)

จํานวนเฉพาะ 1 - 50 มีกี่ตัว

จำนวนเฉพาะที่มีค่าระหว่าง 1 - 50 มีจำนวน 15 ตัว ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

จํานวนเฉพาะ 1 - 100 มีกี่ตัว

จำนวนเฉพาะที่มีค่าระหว่าง 1 - 100 มีจำนวน 25 ตัว ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

จํานวนเฉพาะ 1 - 500 มีกี่ตัว

จำนวนเฉพาะที่มีค่าระหว่าง 1 - 500 มีจำนวน 95 ตัว ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499

จํานวนเฉพาะ 1 - 1000 มีกี่ตัว

จำนวนเฉพาะที่มีค่าระหว่าง 1 - 1000 มีจำนวน 168 ตัว ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997