คำนวณหาฐานนิยม

ฐานนิยม (Mode) คือตัวเลขที่ปรากฏมากที่สุดจากเซ็ตของตัวเลขที่กำหนด นี่เป็นเครื่องมือสำหรับคำนวณหาฐานนิยมจากตัวเลขที่คุณป้อนเข้ามา

ผลการคำนวณ

ฐานนิยมของ 1, 2, 2, 3, 4, 5 คือ

ฐานนิยม = 2

สูตรคำนวณหาฐานนิยม

ในการคำนวณหาฐานนิยมสามารถทำได้โดยการนับจำนวนของตัวเลขทั้งหมดในเซ็ตว่ามีเท่าไหร่ ตัวเลขที่ปรากฏมากที่สุดในเซ็ตคือฐานนิยม และฐานนิยมสามารถมีหลายค่าได้

วิธีการคำนวณหาฐานนิยม

ต่อไปเป็นวิธีการคำนวณหาฐานนิยมของ 1, 2, 2, 3, 4, 5 โดยการนับว่าแต่ละตัวเลขในเซ็ตนั้นมีจำนวนเท่าไหร่ นี่เป็นผลจากการนับตัวเลขโดยเรียงจากตัวเลขที่ปรากฏมากที่สุด

ตัวเลข จำนวนที่ปรากฏ
22 ครั้ง
11 ครั้ง
31 ครั้ง
41 ครั้ง
51 ครั้ง

จากในตารางด้านบนจะเห็นว่า 2 ปรากฏมากที่สุดในเซ็ตของตัวเลข

ดังนั้นฐานนิยมของ 1, 2, 2, 3, 4, 5 คือ 2

ดูเพิ่มเติม