แปลงเศษส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

โปรแกรมแปลงเศษส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำออนไลน์ เป็นเครื่องคำนวณที่คุณสามารถใช้สำหรับแปลงเศษส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำพร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ ป้อนค่านำเข้าและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ป้อนเศษส่วนเพื่อแปลงให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ผลลัพธ์

นี่เป็นผลลัพธ์ของการแปลงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

34

วิธีการแปลงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

นี่เป็นวิธีการแปลงเศษส่วน 15/20 ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยการใช้ ห.ร.ม.

ขั้นตอนที่ 1: นำเศษและส่วนของค่านำเข้ามาหา ห.ร.ม. จะได้

gcd(15, 20)=5

ขั้นตอนที่ 2: นำ ห.ร.ม. ที่ได้มาหารทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

1520=>15÷520÷5=34

ดังนั้นเศษส่วน 15/20 แปลงให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คือ

34

สูตรการแปลงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

นี่เป็นสูตรการแปลงเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ เมื่อ gcd เป็น ห.ร.ม. ของเศษและส่วน

เศษส่วนอย่างต่ำ=เศษ÷gcdส่วน÷gcd

เศษส่วนอย่างต่ำคืออะไร

เศษส่วนอย่างต่ำ (Irreducible fraction) คือเศษส่วนที่ไม่สามารถลดทอนได้ หรือเศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มและไม่มีตัวเลขที่สามารถหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวยกเว้น 1 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เศษส่วน a/b จะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ต่อเมื่อ ห.ร.ม. ของ a และ b มีค่าเท่ากับ 1