โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่

โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ (Even Odd Numbers Calculator) เป็นโปรแกรมที่คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าตัวเลขเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่หรือไม่ ป้อนตัวเลขในช่องป้อนข้อมูลด้านล่าง และกดตรวจสอบเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

-

เลขคู่ 1-100 มีอะไรบ้าง

เลขคู่จาก 1-100 มีทั้งหมด 50 ตัวเลขได้แก่
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 และ 100

เลขคี่ 1-100 มีอะไรบ้าง

เลขคี่จาก 1-100 มีทั้งหมด 50 ตัวเลขได้แก่
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 และ 99

เลขคู่และเลขคี่คืออะไร

เลขคู่คือตัวเลขที่หารด้วย 2 ลงตัวโดยไม่เหลือเศษ เช่น 2 4 6 หรือ 8 ส่วนเลขคี่คือตัวเลขที่ไม่สามารถหารด้วย 2 ได้ลงตัว เช่น 1 3 5 หรือ 7 คุณสามารถตรวจสอบเลขคู่หรือเลขคี่ได้อย่างรวดเร็วโดยการดูที่หลักสุดท้ายของตัวเลขว่าหารด้วย 2 ลงตัวหรือไม่