แยกตัวประกอบจำนวนนับ

โปรแกรมแยกตัวประกอบจำนวนนับ (Factoring calculator) เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สำหรับค้นหาและแยกตัวประกอบของตัวเลขจำนวนเต็ม ป้อนตัวเลขที่ต้องการค้นหาและแยกตัวประกอบ และกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

-

วิธีแยกตัวประกอบจำนวนนับ

วิธีการแยกตัวประกอบจำนวนนับ n สามารถทำได้โดยตรวจสอบการหารลงตัว นี่เป็นวิธีการแยกตัวประกอบของตัวเลขจำนวนนับ

  1. เพื่อค้นหาและแยกตัวประกอบของจำนวนนับ n ตัวอย่าง n เท่ากับ 12
  2. ค้นหารากที่สองของ n ในรูปของจำนวนเต็มกำหนดให้เป็น s คือ 3.46 => 3
  3. ค้นหาตัวเลขจาก 1-s ที่สามารถหาร n ได้ลงตัว นั่นคือ 1, 2 และ 3
  4. นำตัวเลขแต่ละตัวมาเขียนเป็นคู่ (a, b) ที่คูณกันแล้วได้เท่ากับ n จะได้
  5. (1, b) = n, (2, b) = n และ (3, b) = n จากนั้นคำนวนหา b ทั้งหมด
  6. จะได้การแยกตัวประกอบทั้งหมดของ n คือ (1, 12), (2, 6) และ (3, 4)

ตัวประกอบ 1-100