เครื่องคิดเลขเศษส่วน

เครื่องคิดเลขเศษส่วน เป็นโปรแกรมคำนวณการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนพร้อมตัวอย่างและวิธีการคำนวณแบบละเอียดออนไลน์ ป้อนเศษส่วนของคุณ เลือกตัวดำเนินการ และกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

คำตอบของการบวกเศษส่วนคือ

108=54=114
54=114

วิธีการคำนวณ

จากนั้นเลือกหนึ่งจากสองวิธีคำนวณการบวกเศษส่วนด้านล่างนี้

วิธีการคูณไขว้

ในกรณีที่ส่วนของเศษส่วนทั้งสองยังไม่เท่ากันเราจะต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนด้วยวิธีการคูณไขว้

12+34

ขั้นตอนที่ 1: นำส่วนของแต่ละตัวเลขไปคูณกับทั้งเศษและส่วนของอีกตัวเลขจะได้

1×42×4+3×24×2=48+68

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อทำให้ส่วนเท่ากันแล้วนำเศษมาบวกกันโดยที่ส่วนคงเดิมจะได้เป็นคำตอบ

48+68=4+68=108

คำตอบที่ได้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำและจำนวนคละได้ดังนี้

108=54=114

วิธีการหา ค.ร.น.

ในกรณีที่ส่วนของเศษส่วนทั้งสองยังไม่เท่ากันเราจะต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนด้วยวิธีการหา ค.ร.น.

12+34

ขั้นตอนที่ 1: หา ค.ร.น. จากเศษของตัวเลขทั้งสองจะได้ ค.ร.น. ของ 2 และ 4 คือ 4

ขั้นตอนที่ 2: นำ ค.ร.น. ที่หาได้ไปหารด้วยส่วนของแต่ละตัวเลขจะได้

  • 4 ÷ 2 = 2 เป็นตัวคูณของเศษส่วนแรก
  • 4 ÷ 4 = 1 เป็นตัวคูณของเศษส่วนที่สอง

ขั้นตอนที่ 3: นำตัวคูณเศษส่วนที่ได้คูณกับทั้งเศษและส่วนของแต่ละตัวเลขจะได้

1×22×2+3×14×1=24+34

ขั้นตอนที่ 4: เมื่อทำให้ส่วนเท่ากันแล้วนำเศษมาบวกกันโดยที่ส่วนคงเดิมจะได้เป็นคำตอบ

24+34=2+34=54

คำตอบที่ได้เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้ดังนี้

54=114

วิธีใช้งานโปรแกรม

นี่เป็นวิธีการใช้งานเครื่องคิดเลขสำหรับบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน

  1. ป้อนเศษส่วนค่าแรกสำหรับคำนวณ
  2. เลือกตัวดำเนินการเพื่อบวก ลบ คูณ หรือหาร
  3. ป้อนเศษส่วนค่าที่สองสำหรับคำนวณ
  4. กดปุ่มคำนวณและได้รับผลลัพธ์และวิธีการคำนวณอย่างละเอียด