คำนวณตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

โปรแกรมคำนวณหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) พร้อมวิธีคำนวณออนไลน์ ป้อนตัวเลขของคุณเพื่อคำนวณหาตัวคูณร่วมน้อย แล้วคลิกที่ คำนวณ เพื่อเริ่ม

ผลการคำนวณ

ค.ร.น. คือ 12

วิธีการคำนวณหา ค.ร.น.

ค.ร.น. ของ 4 และ 6 คืออะไร
เพื่อหา ค.ร.น. ขั้นตอนแรกหาตัวคูณทั้งหมดของ 4, 6 ก่อนจะได้

ตัวคูณของ 4 ได้แก่ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, ...
ตัวคูณของ 6 ได้แก่ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, ...

จะได้ตัวคูณร่วมกันของ 4 และ 6 ซึ่งมีดังนี้
12, 24, 36, 48, ...

ในตัวคูณร่วมกันค่าที่น้อยที่สุดคือ ค.ร.น. ของ 4 และ 6
ดังนั้น ค.ร.น. ของ 4 และ 6 คือ 12

ตัวคูณร่วมน้อย คืออะไร

ตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนเต็มสองจำนวน a และ b คือตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดที่ a และ b สามารถหารได้ลงตัว ยกตัวอย่างเช่น 4 และ 6 นั้นมี ค.ร.น. คือ 12 นั่นเป็นเพราะว่า 12 เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่ทั้ง 4 และ 6 สามารถหารได้ลงตัว