โปรแกรมหา ค.ร.น. คำนวณตัวคูณร่วมน้อย

โปรแกรมคำนวณหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) พร้อมวิธีคำนวณออนไลน์ ป้อนตัวเลขของคุณเพื่อคำนวณหาตัวคูณร่วมน้อย แล้วคลิกที่ คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

ค.ร.น. ของ 4 และ 6 คือ

ค.ร.น. = 12

วิธีการคำนวณหา ค.ร.น.

นี่เป็นวิธีคำนวณหา ค.ร.น. จากตัวเลขของคุณ
เพื่อหา ค.ร.น. ขั้นตอนแรกหาตัวคูณทั้งหมดของ 4 และ 6 ก่อนจะได้

ตัวคูณของ 4 คือ
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...

ตัวคูณของ 6 คือ
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ...

จะได้ตัวคูณร่วมของตัวเลขทั้งหมดคือ
12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, ...

ซึ่งมี 12 เป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุด
ดังนั้นตัวคูณร่วมน้อยหรือ ค.ร.น. ของ 4 และ 6 คือ 12

ตัวคูณร่วมน้อยคืออะไร

ตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนเต็มสองจำนวน a และ b คือตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดที่ a และ b สามารถหารได้ลงตัวหรือสามารถคำนวณได้จากสูตร lcm(a, b) = a*b / gcd(a, b) ยกตัวอย่างเช่น 4 และ 6 นั้นมี ค.ร.น. คือ 12 นั่นเป็นเพราะว่า 12 เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่ทั้ง 4 และ 6 สามารถหารได้ลงตัว

วิธีใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมคำนวณตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณหาตัวคูณร่วมน้อยจากเช็ตของตัวเลขออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณที่คุณสามารถใช้สำหรับคำนวณหา ค.ร.น. ของตัวเลขได้สูงสุดถึง 10 ตัวเลขที่มีค่าระหว่าง 1-1,000,000,000 โดยป้อนแต่ละตัวเลขโดยคั่นด้วยช่องว่างหรือบรรทัดใหม่