นาโนเมตร เป็น ไมล์

แปลงนาโนเมตร (nm) เป็นไมล์ (mi) ใส่ค่าของนาโนเมตรเพื่อแปลงไปยังไมล์

1 นาโนเมตรเท่ากับกี่ไมล์

1 นาโนเมตร = 6.213711 × 10 -13 ไมล์

สูตรการแปลง

mi = nm × 6.213711 × 10 -13

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากไมล์ (mi) เป็นนาโนเมตร (nm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร mi = nm × 6.213711 × 10 -13
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร mi = 1 × 6.213711 × 10 -13
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ mi = 6.213711 × 10 -13

ดังนั้น 1 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 6.213711 × 10 -13 ไมล์

แปลง นาโนเมตร เป็น ไมล์

นาโนเมตรไมล์
1 นาโนเมตร6.213711 × 10 -13 ไมล์
2 นาโนเมตร1.242742 × 10 -12 ไมล์
5 นาโนเมตร3.106855 × 10 -12 ไมล์
10 นาโนเมตร6.213711 × 10 -12 ไมล์
20 นาโนเมตร1.242742 × 10 -11 ไมล์
50 นาโนเมตร3.106855 × 10 -11 ไมล์
100 นาโนเมตร6.213711 × 10 -11 ไมล์
500 นาโนเมตร3.106855 × 10 -10 ไมล์
1000 นาโนเมตร6.213711 × 10 -10 ไมล์
5000 นาโนเมตร3.106855 × 10 -9 ไมล์
10000 นาโนเมตร6.213711 × 10 -9 ไมล์
50000 นาโนเมตร3.106855 × 10 -8 ไมล์

แปลง ไมล์ เป็น นาโนเมตร

ไมล์นาโนเมตร
1 ไมล์1,609,344,000,000 นาโนเมตร
2 ไมล์3,218,688,000,000 นาโนเมตร
5 ไมล์8,046,720,000,000 นาโนเมตร
10 ไมล์16,093,440,000,000 นาโนเมตร
20 ไมล์32,186,880,000,000 นาโนเมตร
50 ไมล์80,467,200,000,000 นาโนเมตร
100 ไมล์1.609344 × 10 14 นาโนเมตร
500 ไมล์8.04672 × 10 14 นาโนเมตร
1000 ไมล์1.609344 × 10 15 นาโนเมตร
5000 ไมล์8.04672 × 10 15 นาโนเมตร
10000 ไมล์1.609344 × 10 16 นาโนเมตร
50000 ไมล์8.04672 × 10 16 นาโนเมตร

ตารางการแปลงจาก นาโนเมตร เป็น ไมล์

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

นาโนเมตร ไมล์
1 นาโนเมตร6.213711 × 10 -13 ไมล์
2 นาโนเมตร1.242742 × 10 -12 ไมล์
3 นาโนเมตร1.864113 × 10 -12 ไมล์
4 นาโนเมตร2.485484 × 10 -12 ไมล์
5 นาโนเมตร3.106855 × 10 -12 ไมล์
6 นาโนเมตร3.728227 × 10 -12 ไมล์
7 นาโนเมตร4.349598 × 10 -12 ไมล์
8 นาโนเมตร4.970969 × 10 -12 ไมล์
9 นาโนเมตร5.592340 × 10 -12 ไมล์
10 นาโนเมตร6.213711 × 10 -12 ไมล์
11 นาโนเมตร6.835083 × 10 -12 ไมล์
12 นาโนเมตร7.456454 × 10 -12 ไมล์
13 นาโนเมตร8.077825 × 10 -12 ไมล์
14 นาโนเมตร8.699196 × 10 -12 ไมล์
15 นาโนเมตร9.320567 × 10 -12 ไมล์
16 นาโนเมตร9.941939 × 10 -12 ไมล์
17 นาโนเมตร1.056331 × 10 -11 ไมล์
18 นาโนเมตร1.118468 × 10 -11 ไมล์
19 นาโนเมตร1.180605 × 10 -11 ไมล์
20 นาโนเมตร1.242742 × 10 -11 ไมล์
21 นาโนเมตร1.304879 × 10 -11 ไมล์
22 นาโนเมตร1.367016 × 10 -11 ไมล์
23 นาโนเมตร1.429153 × 10 -11 ไมล์
24 นาโนเมตร1.491290 × 10 -11 ไมล์
25 นาโนเมตร1.553427 × 10 -11 ไมล์
26 นาโนเมตร1.615565 × 10 -11 ไมล์
27 นาโนเมตร1.677702 × 10 -11 ไมล์
28 นาโนเมตร1.739839 × 10 -11 ไมล์
29 นาโนเมตร1.801976 × 10 -11 ไมล์
30 นาโนเมตร1.864113 × 10 -11 ไมล์
31 นาโนเมตร1.926250 × 10 -11 ไมล์
32 นาโนเมตร1.988387 × 10 -11 ไมล์
33 นาโนเมตร2.050524 × 10 -11 ไมล์
34 นาโนเมตร2.112662 × 10 -11 ไมล์
35 นาโนเมตร2.174799 × 10 -11 ไมล์
36 นาโนเมตร2.236936 × 10 -11 ไมล์
37 นาโนเมตร2.299073 × 10 -11 ไมล์
38 นาโนเมตร2.361210 × 10 -11 ไมล์
39 นาโนเมตร2.423347 × 10 -11 ไมล์
40 นาโนเมตร2.485484 × 10 -11 ไมล์
41 นาโนเมตร2.547621 × 10 -11 ไมล์
42 นาโนเมตร2.609759 × 10 -11 ไมล์
43 นาโนเมตร2.671896 × 10 -11 ไมล์
44 นาโนเมตร2.734033 × 10 -11 ไมล์
45 นาโนเมตร2.796170 × 10 -11 ไมล์
46 นาโนเมตร2.858307 × 10 -11 ไมล์
47 นาโนเมตร2.920444 × 10 -11 ไมล์
48 นาโนเมตร2.982581 × 10 -11 ไมล์
49 นาโนเมตร3.044718 × 10 -11 ไมล์
50 นาโนเมตร3.106855 × 10 -11 ไมล์
51 นาโนเมตร3.168993 × 10 -11 ไมล์
52 นาโนเมตร3.231130 × 10 -11 ไมล์
53 นาโนเมตร3.293267 × 10 -11 ไมล์
54 นาโนเมตร3.355404 × 10 -11 ไมล์
55 นาโนเมตร3.417541 × 10 -11 ไมล์
56 นาโนเมตร3.479678 × 10 -11 ไมล์
57 นาโนเมตร3.541815 × 10 -11 ไมล์
58 นาโนเมตร3.603952 × 10 -11 ไมล์
59 นาโนเมตร3.666090 × 10 -11 ไมล์
60 นาโนเมตร3.728227 × 10 -11 ไมล์
61 นาโนเมตร3.790364 × 10 -11 ไมล์
62 นาโนเมตร3.852501 × 10 -11 ไมล์
63 นาโนเมตร3.914638 × 10 -11 ไมล์
64 นาโนเมตร3.976775 × 10 -11 ไมล์
65 นาโนเมตร4.038912 × 10 -11 ไมล์
66 นาโนเมตร4.101049 × 10 -11 ไมล์
67 นาโนเมตร4.163186 × 10 -11 ไมล์
68 นาโนเมตร4.225324 × 10 -11 ไมล์
69 นาโนเมตร4.287461 × 10 -11 ไมล์
70 นาโนเมตร4.349598 × 10 -11 ไมล์
71 นาโนเมตร4.411735 × 10 -11 ไมล์
72 นาโนเมตร4.473872 × 10 -11 ไมล์
73 นาโนเมตร4.536009 × 10 -11 ไมล์
74 นาโนเมตร4.598146 × 10 -11 ไมล์
75 นาโนเมตร4.660283 × 10 -11 ไมล์
76 นาโนเมตร4.722421 × 10 -11 ไมล์
77 นาโนเมตร4.784558 × 10 -11 ไมล์
78 นาโนเมตร4.846695 × 10 -11 ไมล์
79 นาโนเมตร4.908832 × 10 -11 ไมล์
80 นาโนเมตร4.970969 × 10 -11 ไมล์
81 นาโนเมตร5.033106 × 10 -11 ไมล์
82 นาโนเมตร5.095243 × 10 -11 ไมล์
83 นาโนเมตร5.157380 × 10 -11 ไมล์
84 นาโนเมตร5.219518 × 10 -11 ไมล์
85 นาโนเมตร5.281655 × 10 -11 ไมล์
86 นาโนเมตร5.343792 × 10 -11 ไมล์
87 นาโนเมตร5.405929 × 10 -11 ไมล์
88 นาโนเมตร5.468066 × 10 -11 ไมล์
89 นาโนเมตร5.530203 × 10 -11 ไมล์
90 นาโนเมตร5.592340 × 10 -11 ไมล์
91 นาโนเมตร5.654477 × 10 -11 ไมล์
92 นาโนเมตร5.716614 × 10 -11 ไมล์
93 นาโนเมตร5.778752 × 10 -11 ไมล์
94 นาโนเมตร5.840889 × 10 -11 ไมล์
95 นาโนเมตร5.903026 × 10 -11 ไมล์
96 นาโนเมตร5.965163 × 10 -11 ไมล์
97 นาโนเมตร6.027300 × 10 -11 ไมล์
98 นาโนเมตร6.089437 × 10 -11 ไมล์
99 นาโนเมตร6.151574 × 10 -11 ไมล์
100 นาโนเมตร6.213711 × 10 -11 ไมล์

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -12 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -9 เมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -7 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -6 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 0.001 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 6.213711 × 10 -13 ไมล์ในหน้านี้
1 นาโนเมตร = 1.093613 × 10 -9 หลาดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 3.280839 × 10 -9 ฟุตดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 3.937007 × 10 -8 นิ้วดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 5.399568 × 10 -13 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.057004 × 10 -25 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม