นาโนเมตร เป็น ฟุต

แปลงนาโนเมตร (nm) เป็นฟุต (ft) ใส่ค่าของนาโนเมตรเพื่อแปลงไปยังฟุต

1 นาโนเมตรเท่ากับกี่ฟุต

1 นาโนเมตร = 3.280839 × 10 -9 ฟุต

สูตรการแปลง

ft = nm × 3.280839 × 10 -9

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากฟุต (ft) เป็นนาโนเมตร (nm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร ft = nm × 3.280839 × 10 -9
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร ft = 1 × 3.280839 × 10 -9
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ ft = 3.280839 × 10 -9

ดังนั้น 1 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 3.280839 × 10 -9 ฟุต

แปลง นาโนเมตร เป็น ฟุต

นาโนเมตรฟุต
1 นาโนเมตร3.280839 × 10 -9 ฟุต
2 นาโนเมตร6.561679 × 10 -9 ฟุต
5 นาโนเมตร1.640419 × 10 -8 ฟุต
10 นาโนเมตร3.280839 × 10 -8 ฟุต
20 นาโนเมตร6.561679 × 10 -8 ฟุต
50 นาโนเมตร1.640419 × 10 -7 ฟุต
100 นาโนเมตร3.280839 × 10 -7 ฟุต
500 นาโนเมตร1.640419 × 10 -6 ฟุต
1000 นาโนเมตร3.280839 × 10 -6 ฟุต
5000 นาโนเมตร1.640419 × 10 -5 ฟุต
10000 นาโนเมตร3.280839 × 10 -5 ฟุต
50000 นาโนเมตร0.000164 ฟุต

แปลง ฟุต เป็น นาโนเมตร

ฟุตนาโนเมตร
1 ฟุต304,800,000 นาโนเมตร
2 ฟุต609,600,000 นาโนเมตร
5 ฟุต1,524,000,000 นาโนเมตร
10 ฟุต3,048,000,000 นาโนเมตร
20 ฟุต6,096,000,000 นาโนเมตร
50 ฟุต15,240,000,000 นาโนเมตร
100 ฟุต30,480,000,000 นาโนเมตร
500 ฟุต152,400,000,000 นาโนเมตร
1000 ฟุต304,800,000,000 นาโนเมตร
5000 ฟุต1,524,000,000,000 นาโนเมตร
10000 ฟุต3,048,000,000,000 นาโนเมตร
50000 ฟุต15,240,000,000,000 นาโนเมตร

ตารางการแปลงจาก นาโนเมตร เป็น ฟุต

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

นาโนเมตร ฟุต
1 นาโนเมตร3.280839 × 10 -9 ฟุต
2 นาโนเมตร6.561679 × 10 -9 ฟุต
3 นาโนเมตร9.842519 × 10 -9 ฟุต
4 นาโนเมตร1.312335 × 10 -8 ฟุต
5 นาโนเมตร1.640419 × 10 -8 ฟุต
6 นาโนเมตร1.968503 × 10 -8 ฟุต
7 นาโนเมตร2.296587 × 10 -8 ฟุต
8 นาโนเมตร2.624671 × 10 -8 ฟุต
9 นาโนเมตร2.952755 × 10 -8 ฟุต
10 นาโนเมตร3.280839 × 10 -8 ฟุต
11 นาโนเมตร3.608923 × 10 -8 ฟุต
12 นาโนเมตร3.937007 × 10 -8 ฟุต
13 นาโนเมตร4.265091 × 10 -8 ฟุต
14 นาโนเมตร4.593175 × 10 -8 ฟุต
15 นาโนเมตร4.921259 × 10 -8 ฟุต
16 นาโนเมตร5.249343 × 10 -8 ฟุต
17 นาโนเมตร5.577427 × 10 -8 ฟุต
18 นาโนเมตร5.905511 × 10 -8 ฟุต
19 นาโนเมตร6.233595 × 10 -8 ฟุต
20 นาโนเมตร6.561679 × 10 -8 ฟุต
21 นาโนเมตร6.889763 × 10 -8 ฟุต
22 นาโนเมตร7.217847 × 10 -8 ฟุต
23 นาโนเมตร7.545931 × 10 -8 ฟุต
24 นาโนเมตร7.874015 × 10 -8 ฟุต
25 นาโนเมตร8.202099 × 10 -8 ฟุต
26 นาโนเมตร8.530183 × 10 -8 ฟุต
27 นาโนเมตร8.858267 × 10 -8 ฟุต
28 นาโนเมตร9.186351 × 10 -8 ฟุต
29 นาโนเมตร9.514435 × 10 -8 ฟุต
30 นาโนเมตร9.842519 × 10 -8 ฟุต
31 นาโนเมตร1.017060 × 10 -7 ฟุต
32 นาโนเมตร1.049868 × 10 -7 ฟุต
33 นาโนเมตร1.082677 × 10 -7 ฟุต
34 นาโนเมตร1.115485 × 10 -7 ฟุต
35 นาโนเมตร1.148293 × 10 -7 ฟุต
36 นาโนเมตร1.181102 × 10 -7 ฟุต
37 นาโนเมตร1.213910 × 10 -7 ฟุต
38 นาโนเมตร1.246719 × 10 -7 ฟุต
39 นาโนเมตร1.279527 × 10 -7 ฟุต
40 นาโนเมตร1.312335 × 10 -7 ฟุต
41 นาโนเมตร1.345144 × 10 -7 ฟุต
42 นาโนเมตร1.377952 × 10 -7 ฟุต
43 นาโนเมตร1.410761 × 10 -7 ฟุต
44 นาโนเมตร1.443569 × 10 -7 ฟุต
45 นาโนเมตร1.476377 × 10 -7 ฟุต
46 นาโนเมตร1.509186 × 10 -7 ฟุต
47 นาโนเมตร1.541994 × 10 -7 ฟุต
48 นาโนเมตร1.574803 × 10 -7 ฟุต
49 นาโนเมตร1.607611 × 10 -7 ฟุต
50 นาโนเมตร1.640419 × 10 -7 ฟุต
51 นาโนเมตร1.673228 × 10 -7 ฟุต
52 นาโนเมตร1.706036 × 10 -7 ฟุต
53 นาโนเมตร1.738845 × 10 -7 ฟุต
54 นาโนเมตร1.771653 × 10 -7 ฟุต
55 นาโนเมตร1.804461 × 10 -7 ฟุต
56 นาโนเมตร1.837270 × 10 -7 ฟุต
57 นาโนเมตร1.870078 × 10 -7 ฟุต
58 นาโนเมตร1.902887 × 10 -7 ฟุต
59 นาโนเมตร1.935695 × 10 -7 ฟุต
60 นาโนเมตร1.968503 × 10 -7 ฟุต
61 นาโนเมตร2.001312 × 10 -7 ฟุต
62 นาโนเมตร2.034120 × 10 -7 ฟุต
63 นาโนเมตร2.066929 × 10 -7 ฟุต
64 นาโนเมตร2.099737 × 10 -7 ฟุต
65 นาโนเมตร2.132545 × 10 -7 ฟุต
66 นาโนเมตร2.165354 × 10 -7 ฟุต
67 นาโนเมตร2.198162 × 10 -7 ฟุต
68 นาโนเมตร2.230971 × 10 -7 ฟุต
69 นาโนเมตร2.263779 × 10 -7 ฟุต
70 นาโนเมตร2.296587 × 10 -7 ฟุต
71 นาโนเมตร2.329396 × 10 -7 ฟุต
72 นาโนเมตร2.362204 × 10 -7 ฟุต
73 นาโนเมตร2.395013 × 10 -7 ฟุต
74 นาโนเมตร2.427821 × 10 -7 ฟุต
75 นาโนเมตร2.460629 × 10 -7 ฟุต
76 นาโนเมตร2.493438 × 10 -7 ฟุต
77 นาโนเมตร2.526246 × 10 -7 ฟุต
78 นาโนเมตร2.559055 × 10 -7 ฟุต
79 นาโนเมตร2.591863 × 10 -7 ฟุต
80 นาโนเมตร2.624671 × 10 -7 ฟุต
81 นาโนเมตร2.657480 × 10 -7 ฟุต
82 นาโนเมตร2.690288 × 10 -7 ฟุต
83 นาโนเมตร2.723097 × 10 -7 ฟุต
84 นาโนเมตร2.755905 × 10 -7 ฟุต
85 นาโนเมตร2.788713 × 10 -7 ฟุต
86 นาโนเมตร2.821522 × 10 -7 ฟุต
87 นาโนเมตร2.854330 × 10 -7 ฟุต
88 นาโนเมตร2.887139 × 10 -7 ฟุต
89 นาโนเมตร2.919947 × 10 -7 ฟุต
90 นาโนเมตร2.952755 × 10 -7 ฟุต
91 นาโนเมตร2.985564 × 10 -7 ฟุต
92 นาโนเมตร3.018372 × 10 -7 ฟุต
93 นาโนเมตร3.051181 × 10 -7 ฟุต
94 นาโนเมตร3.083989 × 10 -7 ฟุต
95 นาโนเมตร3.116797 × 10 -7 ฟุต
96 นาโนเมตร3.149606 × 10 -7 ฟุต
97 นาโนเมตร3.182414 × 10 -7 ฟุต
98 นาโนเมตร3.215223 × 10 -7 ฟุต
99 นาโนเมตร3.248031 × 10 -7 ฟุต
100 นาโนเมตร3.280839 × 10 -7 ฟุต

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -12 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -9 เมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -7 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -6 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 0.001 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 6.213711 × 10 -13 ไมล์ดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.093613 × 10 -9 หลาดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 3.280839 × 10 -9 ฟุตในหน้านี้
1 นาโนเมตร = 3.937007 × 10 -8 นิ้วดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 5.399568 × 10 -13 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.057004 × 10 -25 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม