นาโนเมตร เป็น นิ้ว

แปลงนาโนเมตร (nm) เป็นนิ้ว (in) ใส่ค่าของนาโนเมตรเพื่อแปลงไปยังนิ้ว

1 นาโนเมตรเท่ากับกี่นิ้ว

1 นาโนเมตร = 3.937007 × 10 -8 นิ้ว

สูตรการแปลง

in = nm × 3.937007 × 10 -8

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากนิ้ว (in) เป็นนาโนเมตร (nm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร in = nm × 3.937007 × 10 -8
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร in = 1 × 3.937007 × 10 -8
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ in = 3.937007 × 10 -8

ดังนั้น 1 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 3.937007 × 10 -8 นิ้ว

แปลง นาโนเมตร เป็น นิ้ว

นาโนเมตรนิ้ว
1 นาโนเมตร3.937007 × 10 -8 นิ้ว
2 นาโนเมตร7.874015 × 10 -8 นิ้ว
5 นาโนเมตร1.968503 × 10 -7 นิ้ว
10 นาโนเมตร3.937007 × 10 -7 นิ้ว
20 นาโนเมตร7.874015 × 10 -7 นิ้ว
50 นาโนเมตร1.968503 × 10 -6 นิ้ว
100 นาโนเมตร3.937007 × 10 -6 นิ้ว
500 นาโนเมตร1.968503 × 10 -5 นิ้ว
1000 นาโนเมตร3.937007 × 10 -5 นิ้ว
5000 นาโนเมตร0.000196 นิ้ว
10000 นาโนเมตร0.000393 นิ้ว
50000 นาโนเมตร0.001968 นิ้ว

แปลง นิ้ว เป็น นาโนเมตร

นิ้วนาโนเมตร
1 นิ้ว25,400,000 นาโนเมตร
2 นิ้ว50,800,000 นาโนเมตร
5 นิ้ว127,000,000 นาโนเมตร
10 นิ้ว254,000,000 นาโนเมตร
20 นิ้ว508,000,000 นาโนเมตร
50 นิ้ว1,270,000,000 นาโนเมตร
100 นิ้ว2,540,000,000 นาโนเมตร
500 นิ้ว12,700,000,000 นาโนเมตร
1000 นิ้ว25,400,000,000 นาโนเมตร
5000 นิ้ว127,000,000,000 นาโนเมตร
10000 นิ้ว254,000,000,000 นาโนเมตร
50000 นิ้ว1,270,000,000,000 นาโนเมตร

ตารางการแปลงจาก นาโนเมตร เป็น นิ้ว

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

นาโนเมตร นิ้ว
1 นาโนเมตร3.937007 × 10 -8 นิ้ว
2 นาโนเมตร7.874015 × 10 -8 นิ้ว
3 นาโนเมตร1.181102 × 10 -7 นิ้ว
4 นาโนเมตร1.574803 × 10 -7 นิ้ว
5 นาโนเมตร1.968503 × 10 -7 นิ้ว
6 นาโนเมตร2.362204 × 10 -7 นิ้ว
7 นาโนเมตร2.755905 × 10 -7 นิ้ว
8 นาโนเมตร3.149606 × 10 -7 นิ้ว
9 นาโนเมตร3.543307 × 10 -7 นิ้ว
10 นาโนเมตร3.937007 × 10 -7 นิ้ว
11 นาโนเมตร4.330708 × 10 -7 นิ้ว
12 นาโนเมตร4.724409 × 10 -7 นิ้ว
13 นาโนเมตร5.118110 × 10 -7 นิ้ว
14 นาโนเมตร5.511811 × 10 -7 นิ้ว
15 นาโนเมตร5.905511 × 10 -7 นิ้ว
16 นาโนเมตร6.299212 × 10 -7 นิ้ว
17 นาโนเมตร6.692913 × 10 -7 นิ้ว
18 นาโนเมตร7.086614 × 10 -7 นิ้ว
19 นาโนเมตร7.480314 × 10 -7 นิ้ว
20 นาโนเมตร7.874015 × 10 -7 นิ้ว
21 นาโนเมตร8.267716 × 10 -7 นิ้ว
22 นาโนเมตร8.661417 × 10 -7 นิ้ว
23 นาโนเมตร9.055118 × 10 -7 นิ้ว
24 นาโนเมตร9.448818 × 10 -7 นิ้ว
25 นาโนเมตร9.842519 × 10 -7 นิ้ว
26 นาโนเมตร1.023622 × 10 -6 นิ้ว
27 นาโนเมตร1.062992 × 10 -6 นิ้ว
28 นาโนเมตร1.102362 × 10 -6 นิ้ว
29 นาโนเมตร1.141732 × 10 -6 นิ้ว
30 นาโนเมตร1.181102 × 10 -6 นิ้ว
31 นาโนเมตร1.220472 × 10 -6 นิ้ว
32 นาโนเมตร1.259842 × 10 -6 นิ้ว
33 นาโนเมตร1.299212 × 10 -6 นิ้ว
34 นาโนเมตร1.338582 × 10 -6 นิ้ว
35 นาโนเมตร1.377952 × 10 -6 นิ้ว
36 นาโนเมตร1.417322 × 10 -6 นิ้ว
37 นาโนเมตร1.456692 × 10 -6 นิ้ว
38 นาโนเมตร1.496062 × 10 -6 นิ้ว
39 นาโนเมตร1.535433 × 10 -6 นิ้ว
40 นาโนเมตร1.574803 × 10 -6 นิ้ว
41 นาโนเมตร1.614173 × 10 -6 นิ้ว
42 นาโนเมตร1.653543 × 10 -6 นิ้ว
43 นาโนเมตร1.692913 × 10 -6 นิ้ว
44 นาโนเมตร1.732283 × 10 -6 นิ้ว
45 นาโนเมตร1.771653 × 10 -6 นิ้ว
46 นาโนเมตร1.811023 × 10 -6 นิ้ว
47 นาโนเมตร1.850393 × 10 -6 นิ้ว
48 นาโนเมตร1.889763 × 10 -6 นิ้ว
49 นาโนเมตร1.929133 × 10 -6 นิ้ว
50 นาโนเมตร1.968503 × 10 -6 นิ้ว
51 นาโนเมตร2.007874 × 10 -6 นิ้ว
52 นาโนเมตร2.047244 × 10 -6 นิ้ว
53 นาโนเมตร2.086614 × 10 -6 นิ้ว
54 นาโนเมตร2.125984 × 10 -6 นิ้ว
55 นาโนเมตร2.165354 × 10 -6 นิ้ว
56 นาโนเมตร2.204724 × 10 -6 นิ้ว
57 นาโนเมตร2.244094 × 10 -6 นิ้ว
58 นาโนเมตร2.283464 × 10 -6 นิ้ว
59 นาโนเมตร2.322834 × 10 -6 นิ้ว
60 นาโนเมตร2.362204 × 10 -6 นิ้ว
61 นาโนเมตร2.401574 × 10 -6 นิ้ว
62 นาโนเมตร2.440944 × 10 -6 นิ้ว
63 นาโนเมตร2.480314 × 10 -6 นิ้ว
64 นาโนเมตร2.519685 × 10 -6 นิ้ว
65 นาโนเมตร2.559055 × 10 -6 นิ้ว
66 นาโนเมตร2.598425 × 10 -6 นิ้ว
67 นาโนเมตร2.637795 × 10 -6 นิ้ว
68 นาโนเมตร2.677165 × 10 -6 นิ้ว
69 นาโนเมตร2.716535 × 10 -6 นิ้ว
70 นาโนเมตร2.755905 × 10 -6 นิ้ว
71 นาโนเมตร2.795275 × 10 -6 นิ้ว
72 นาโนเมตร2.834645 × 10 -6 นิ้ว
73 นาโนเมตร2.874015 × 10 -6 นิ้ว
74 นาโนเมตร2.913385 × 10 -6 นิ้ว
75 นาโนเมตร2.952755 × 10 -6 นิ้ว
76 นาโนเมตร2.992125 × 10 -6 นิ้ว
77 นาโนเมตร3.031496 × 10 -6 นิ้ว
78 นาโนเมตร3.070866 × 10 -6 นิ้ว
79 นาโนเมตร3.110236 × 10 -6 นิ้ว
80 นาโนเมตร3.149606 × 10 -6 นิ้ว
81 นาโนเมตร3.188976 × 10 -6 นิ้ว
82 นาโนเมตร3.228346 × 10 -6 นิ้ว
83 นาโนเมตร3.267716 × 10 -6 นิ้ว
84 นาโนเมตร3.307086 × 10 -6 นิ้ว
85 นาโนเมตร3.346456 × 10 -6 นิ้ว
86 นาโนเมตร3.385826 × 10 -6 นิ้ว
87 นาโนเมตร3.425196 × 10 -6 นิ้ว
88 นาโนเมตร3.464566 × 10 -6 นิ้ว
89 นาโนเมตร3.503937 × 10 -6 นิ้ว
90 นาโนเมตร3.543307 × 10 -6 นิ้ว
91 นาโนเมตร3.582677 × 10 -6 นิ้ว
92 นาโนเมตร3.622047 × 10 -6 นิ้ว
93 นาโนเมตร3.661417 × 10 -6 นิ้ว
94 นาโนเมตร3.700787 × 10 -6 นิ้ว
95 นาโนเมตร3.740157 × 10 -6 นิ้ว
96 นาโนเมตร3.779527 × 10 -6 นิ้ว
97 นาโนเมตร3.818897 × 10 -6 นิ้ว
98 นาโนเมตร3.858267 × 10 -6 นิ้ว
99 นาโนเมตร3.897637 × 10 -6 นิ้ว
100 นาโนเมตร3.937007 × 10 -6 นิ้ว

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -12 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -9 เมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -7 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -6 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 0.001 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 6.213711 × 10 -13 ไมล์ดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.093613 × 10 -9 หลาดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 3.280839 × 10 -9 ฟุตดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 3.937007 × 10 -8 นิ้วในหน้านี้
1 นาโนเมตร = 5.399568 × 10 -13 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.057004 × 10 -25 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม