แปลง ไมโครเมตร เป็น นาโนเมตร

แปลงไมโครเมตร (µm) เป็นนาโนเมตร (nm) ใส่ค่าของไมโครเมตรเพื่อแปลงไปยังนาโนเมตร

1 ไมโครเมตรเท่ากับกี่นาโนเมตร

1 ไมโครเมตร = 1,000 นาโนเมตร

สูตรการแปลง

nm = µm × 1,000

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากนาโนเมตร (nm) เป็นไมโครเมตร (µm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร nm = µm × 1,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร nm = 1 × 1,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ nm = 1,000

ดังนั้น 1 ไมโครเมตร มีค่าเท่ากับ 1,000 นาโนเมตร

แปลง ไมโครเมตร เป็น นาโนเมตร

ไมโครเมตรนาโนเมตร
1 ไมโครเมตร1,000 นาโนเมตร
2 ไมโครเมตร2,000 นาโนเมตร
5 ไมโครเมตร5,000 นาโนเมตร
10 ไมโครเมตร10,000 นาโนเมตร
20 ไมโครเมตร20,000 นาโนเมตร
50 ไมโครเมตร50,000 นาโนเมตร
100 ไมโครเมตร100,000 นาโนเมตร
500 ไมโครเมตร500,000 นาโนเมตร
1000 ไมโครเมตร1,000,000 นาโนเมตร
5000 ไมโครเมตร5,000,000 นาโนเมตร
10000 ไมโครเมตร10,000,000 นาโนเมตร
50000 ไมโครเมตร50,000,000 นาโนเมตร

แปลง นาโนเมตร เป็น ไมโครเมตร

นาโนเมตรไมโครเมตร
1 นาโนเมตร0.001 ไมโครเมตร
2 นาโนเมตร0.002 ไมโครเมตร
5 นาโนเมตร0.005 ไมโครเมตร
10 นาโนเมตร0.01 ไมโครเมตร
20 นาโนเมตร0.02 ไมโครเมตร
50 นาโนเมตร0.05 ไมโครเมตร
100 นาโนเมตร0.1 ไมโครเมตร
500 นาโนเมตร0.5 ไมโครเมตร
1000 นาโนเมตร1 ไมโครเมตร
5000 นาโนเมตร5 ไมโครเมตร
10000 นาโนเมตร10 ไมโครเมตร
50000 นาโนเมตร50 ไมโครเมตร

ตารางการแปลงจาก ไมโครเมตร เป็น นาโนเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ไมโครเมตร นาโนเมตร
1 ไมโครเมตร1,000 นาโนเมตร
2 ไมโครเมตร2,000 นาโนเมตร
3 ไมโครเมตร3,000 นาโนเมตร
4 ไมโครเมตร4,000 นาโนเมตร
5 ไมโครเมตร5,000 นาโนเมตร
6 ไมโครเมตร6,000 นาโนเมตร
7 ไมโครเมตร7,000 นาโนเมตร
8 ไมโครเมตร8,000 นาโนเมตร
9 ไมโครเมตร9,000 นาโนเมตร
10 ไมโครเมตร10,000 นาโนเมตร
11 ไมโครเมตร11,000 นาโนเมตร
12 ไมโครเมตร12,000 นาโนเมตร
13 ไมโครเมตร13,000 นาโนเมตร
14 ไมโครเมตร14,000 นาโนเมตร
15 ไมโครเมตร15,000 นาโนเมตร
16 ไมโครเมตร16,000 นาโนเมตร
17 ไมโครเมตร17,000 นาโนเมตร
18 ไมโครเมตร18,000 นาโนเมตร
19 ไมโครเมตร19,000 นาโนเมตร
20 ไมโครเมตร20,000 นาโนเมตร
21 ไมโครเมตร21,000 นาโนเมตร
22 ไมโครเมตร22,000 นาโนเมตร
23 ไมโครเมตร23,000 นาโนเมตร
24 ไมโครเมตร24,000 นาโนเมตร
25 ไมโครเมตร25,000 นาโนเมตร
26 ไมโครเมตร26,000 นาโนเมตร
27 ไมโครเมตร27,000 นาโนเมตร
28 ไมโครเมตร28,000 นาโนเมตร
29 ไมโครเมตร29,000 นาโนเมตร
30 ไมโครเมตร30,000 นาโนเมตร
31 ไมโครเมตร31,000 นาโนเมตร
32 ไมโครเมตร32,000 นาโนเมตร
33 ไมโครเมตร33,000 นาโนเมตร
34 ไมโครเมตร34,000 นาโนเมตร
35 ไมโครเมตร35,000 นาโนเมตร
36 ไมโครเมตร36,000 นาโนเมตร
37 ไมโครเมตร37,000 นาโนเมตร
38 ไมโครเมตร38,000 นาโนเมตร
39 ไมโครเมตร39,000 นาโนเมตร
40 ไมโครเมตร40,000 นาโนเมตร
41 ไมโครเมตร41,000 นาโนเมตร
42 ไมโครเมตร42,000 นาโนเมตร
43 ไมโครเมตร43,000 นาโนเมตร
44 ไมโครเมตร44,000 นาโนเมตร
45 ไมโครเมตร45,000 นาโนเมตร
46 ไมโครเมตร46,000 นาโนเมตร
47 ไมโครเมตร47,000 นาโนเมตร
48 ไมโครเมตร48,000 นาโนเมตร
49 ไมโครเมตร49,000 นาโนเมตร
50 ไมโครเมตร50,000 นาโนเมตร
51 ไมโครเมตร51,000 นาโนเมตร
52 ไมโครเมตร52,000 นาโนเมตร
53 ไมโครเมตร53,000 นาโนเมตร
54 ไมโครเมตร54,000 นาโนเมตร
55 ไมโครเมตร55,000 นาโนเมตร
56 ไมโครเมตร56,000 นาโนเมตร
57 ไมโครเมตร57,000 นาโนเมตร
58 ไมโครเมตร58,000 นาโนเมตร
59 ไมโครเมตร59,000 นาโนเมตร
60 ไมโครเมตร60,000 นาโนเมตร
61 ไมโครเมตร61,000 นาโนเมตร
62 ไมโครเมตร62,000 นาโนเมตร
63 ไมโครเมตร63,000 นาโนเมตร
64 ไมโครเมตร64,000 นาโนเมตร
65 ไมโครเมตร65,000 นาโนเมตร
66 ไมโครเมตร66,000 นาโนเมตร
67 ไมโครเมตร67,000 นาโนเมตร
68 ไมโครเมตร68,000 นาโนเมตร
69 ไมโครเมตร69,000 นาโนเมตร
70 ไมโครเมตร70,000 นาโนเมตร
71 ไมโครเมตร71,000 นาโนเมตร
72 ไมโครเมตร72,000 นาโนเมตร
73 ไมโครเมตร73,000 นาโนเมตร
74 ไมโครเมตร74,000 นาโนเมตร
75 ไมโครเมตร75,000 นาโนเมตร
76 ไมโครเมตร76,000 นาโนเมตร
77 ไมโครเมตร77,000 นาโนเมตร
78 ไมโครเมตร78,000 นาโนเมตร
79 ไมโครเมตร79,000 นาโนเมตร
80 ไมโครเมตร80,000 นาโนเมตร
81 ไมโครเมตร81,000 นาโนเมตร
82 ไมโครเมตร82,000 นาโนเมตร
83 ไมโครเมตร83,000 นาโนเมตร
84 ไมโครเมตร84,000 นาโนเมตร
85 ไมโครเมตร85,000 นาโนเมตร
86 ไมโครเมตร86,000 นาโนเมตร
87 ไมโครเมตร87,000 นาโนเมตร
88 ไมโครเมตร88,000 นาโนเมตร
89 ไมโครเมตร89,000 นาโนเมตร
90 ไมโครเมตร90,000 นาโนเมตร
91 ไมโครเมตร91,000 นาโนเมตร
92 ไมโครเมตร92,000 นาโนเมตร
93 ไมโครเมตร93,000 นาโนเมตร
94 ไมโครเมตร94,000 นาโนเมตร
95 ไมโครเมตร95,000 นาโนเมตร
96 ไมโครเมตร96,000 นาโนเมตร
97 ไมโครเมตร97,000 นาโนเมตร
98 ไมโครเมตร98,000 นาโนเมตร
99 ไมโครเมตร99,000 นาโนเมตร
100 ไมโครเมตร100,000 นาโนเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ไมโครเมตร = 1.0 × 10 -9 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 1.0 × 10 -6 เมตรดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 0.0001 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 0.001 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 1,000 นาโนเมตรในหน้านี้
1 ไมโครเมตร = 6.213711 × 10 -10 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 1.093613 × 10 -6 หลาดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 3.280839 × 10 -6 ฟุตดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 3.937007 × 10 -5 นิ้วดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 5.399568 × 10 -10 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 1.057004 × 10 -22 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม