ไมโครเมตร เป็น เมตร

แปลงไมโครเมตร (µm) เป็นเมตร (m) ใส่ค่าของไมโครเมตรเพื่อแปลงไปยังเมตร

1 ไมโครเมตรเท่ากับกี่เมตร

1 ไมโครเมตร = 1.0 × 10 -6 เมตร

สูตรการแปลง

m = µm × 1.0 × 10 -6

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากเมตร (m) เป็นไมโครเมตร (µm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร m = µm × 1.0 × 10 -6
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร m = 1 × 1.0 × 10 -6
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ m = 1.0 × 10 -6

ดังนั้น 1 ไมโครเมตร มีค่าเท่ากับ 1.0 × 10 -6 เมตร

แปลง ไมโครเมตร เป็น เมตร

ไมโครเมตรเมตร
1 ไมโครเมตร1.0 × 10 -6 เมตร
2 ไมโครเมตร2.0 × 10 -6 เมตร
5 ไมโครเมตร5.0 × 10 -6 เมตร
10 ไมโครเมตร1.0 × 10 -5 เมตร
20 ไมโครเมตร2.0 × 10 -5 เมตร
50 ไมโครเมตร5.0 × 10 -5 เมตร
100 ไมโครเมตร0.0001 เมตร
500 ไมโครเมตร0.0005 เมตร
1000 ไมโครเมตร0.001 เมตร
5000 ไมโครเมตร0.005 เมตร
10000 ไมโครเมตร0.01 เมตร
50000 ไมโครเมตร0.05 เมตร

แปลง เมตร เป็น ไมโครเมตร

เมตรไมโครเมตร
1 เมตร1,000,000 ไมโครเมตร
2 เมตร2,000,000 ไมโครเมตร
5 เมตร5,000,000 ไมโครเมตร
10 เมตร10,000,000 ไมโครเมตร
20 เมตร20,000,000 ไมโครเมตร
50 เมตร50,000,000 ไมโครเมตร
100 เมตร100,000,000 ไมโครเมตร
500 เมตร500,000,000 ไมโครเมตร
1000 เมตร1,000,000,000 ไมโครเมตร
5000 เมตร5,000,000,000 ไมโครเมตร
10000 เมตร10,000,000,000 ไมโครเมตร
50000 เมตร50,000,000,000 ไมโครเมตร

ตารางการแปลงจาก ไมโครเมตร เป็น เมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ไมโครเมตร เมตร
1 ไมโครเมตร1.0 × 10 -6 เมตร
2 ไมโครเมตร2.0 × 10 -6 เมตร
3 ไมโครเมตร3.0 × 10 -6 เมตร
4 ไมโครเมตร4.0 × 10 -6 เมตร
5 ไมโครเมตร5.0 × 10 -6 เมตร
6 ไมโครเมตร6.0 × 10 -6 เมตร
7 ไมโครเมตร7.0 × 10 -6 เมตร
8 ไมโครเมตร8.0 × 10 -6 เมตร
9 ไมโครเมตร9.0 × 10 -6 เมตร
10 ไมโครเมตร1.0 × 10 -5 เมตร
11 ไมโครเมตร1.1 × 10 -5 เมตร
12 ไมโครเมตร1.2 × 10 -5 เมตร
13 ไมโครเมตร1.3 × 10 -5 เมตร
14 ไมโครเมตร1.4 × 10 -5 เมตร
15 ไมโครเมตร1.5 × 10 -5 เมตร
16 ไมโครเมตร1.6 × 10 -5 เมตร
17 ไมโครเมตร1.7 × 10 -5 เมตร
18 ไมโครเมตร1.8 × 10 -5 เมตร
19 ไมโครเมตร1.9 × 10 -5 เมตร
20 ไมโครเมตร2.0 × 10 -5 เมตร
21 ไมโครเมตร2.1 × 10 -5 เมตร
22 ไมโครเมตร2.2 × 10 -5 เมตร
23 ไมโครเมตร2.3 × 10 -5 เมตร
24 ไมโครเมตร2.4 × 10 -5 เมตร
25 ไมโครเมตร2.5 × 10 -5 เมตร
26 ไมโครเมตร2.6 × 10 -5 เมตร
27 ไมโครเมตร2.7 × 10 -5 เมตร
28 ไมโครเมตร2.8 × 10 -5 เมตร
29 ไมโครเมตร2.9 × 10 -5 เมตร
30 ไมโครเมตร3.0 × 10 -5 เมตร
31 ไมโครเมตร3.1 × 10 -5 เมตร
32 ไมโครเมตร3.2 × 10 -5 เมตร
33 ไมโครเมตร3.3 × 10 -5 เมตร
34 ไมโครเมตร3.4 × 10 -5 เมตร
35 ไมโครเมตร3.5 × 10 -5 เมตร
36 ไมโครเมตร3.6 × 10 -5 เมตร
37 ไมโครเมตร3.7 × 10 -5 เมตร
38 ไมโครเมตร3.8 × 10 -5 เมตร
39 ไมโครเมตร3.9 × 10 -5 เมตร
40 ไมโครเมตร4.0 × 10 -5 เมตร
41 ไมโครเมตร4.1 × 10 -5 เมตร
42 ไมโครเมตร4.2 × 10 -5 เมตร
43 ไมโครเมตร4.3 × 10 -5 เมตร
44 ไมโครเมตร4.4 × 10 -5 เมตร
45 ไมโครเมตร4.5 × 10 -5 เมตร
46 ไมโครเมตร4.6 × 10 -5 เมตร
47 ไมโครเมตร4.7 × 10 -5 เมตร
48 ไมโครเมตร4.8 × 10 -5 เมตร
49 ไมโครเมตร4.9 × 10 -5 เมตร
50 ไมโครเมตร5.0 × 10 -5 เมตร
51 ไมโครเมตร5.1 × 10 -5 เมตร
52 ไมโครเมตร5.2 × 10 -5 เมตร
53 ไมโครเมตร5.3 × 10 -5 เมตร
54 ไมโครเมตร5.4 × 10 -5 เมตร
55 ไมโครเมตร5.5 × 10 -5 เมตร
56 ไมโครเมตร5.6 × 10 -5 เมตร
57 ไมโครเมตร5.7 × 10 -5 เมตร
58 ไมโครเมตร5.8 × 10 -5 เมตร
59 ไมโครเมตร5.9 × 10 -5 เมตร
60 ไมโครเมตร6.0 × 10 -5 เมตร
61 ไมโครเมตร6.1 × 10 -5 เมตร
62 ไมโครเมตร6.2 × 10 -5 เมตร
63 ไมโครเมตร6.3 × 10 -5 เมตร
64 ไมโครเมตร6.4 × 10 -5 เมตร
65 ไมโครเมตร6.5 × 10 -5 เมตร
66 ไมโครเมตร6.6 × 10 -5 เมตร
67 ไมโครเมตร6.7 × 10 -5 เมตร
68 ไมโครเมตร6.8 × 10 -5 เมตร
69 ไมโครเมตร6.9 × 10 -5 เมตร
70 ไมโครเมตร7.0 × 10 -5 เมตร
71 ไมโครเมตร7.1 × 10 -5 เมตร
72 ไมโครเมตร7.2 × 10 -5 เมตร
73 ไมโครเมตร7.3 × 10 -5 เมตร
74 ไมโครเมตร7.4 × 10 -5 เมตร
75 ไมโครเมตร7.5 × 10 -5 เมตร
76 ไมโครเมตร7.6 × 10 -5 เมตร
77 ไมโครเมตร7.7 × 10 -5 เมตร
78 ไมโครเมตร7.8 × 10 -5 เมตร
79 ไมโครเมตร7.9 × 10 -5 เมตร
80 ไมโครเมตร8.0 × 10 -5 เมตร
81 ไมโครเมตร8.1 × 10 -5 เมตร
82 ไมโครเมตร8.2 × 10 -5 เมตร
83 ไมโครเมตร8.3 × 10 -5 เมตร
84 ไมโครเมตร8.4 × 10 -5 เมตร
85 ไมโครเมตร8.5 × 10 -5 เมตร
86 ไมโครเมตร8.6 × 10 -5 เมตร
87 ไมโครเมตร8.7 × 10 -5 เมตร
88 ไมโครเมตร8.8 × 10 -5 เมตร
89 ไมโครเมตร8.9 × 10 -5 เมตร
90 ไมโครเมตร9.0 × 10 -5 เมตร
91 ไมโครเมตร9.1 × 10 -5 เมตร
92 ไมโครเมตร9.2 × 10 -5 เมตร
93 ไมโครเมตร9.3 × 10 -5 เมตร
94 ไมโครเมตร9.4 × 10 -5 เมตร
95 ไมโครเมตร9.5 × 10 -5 เมตร
96 ไมโครเมตร9.6 × 10 -5 เมตร
97 ไมโครเมตร9.7 × 10 -5 เมตร
98 ไมโครเมตร9.8 × 10 -5 เมตร
99 ไมโครเมตร9.9 × 10 -5 เมตร
100 ไมโครเมตร0.0001 เมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ไมโครเมตร = 1.0 × 10 -9 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 1.0 × 10 -6 เมตรในหน้านี้
1 ไมโครเมตร = 0.0001 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 0.001 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 1,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 6.213711 × 10 -10 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 1.093613 × 10 -6 หลาดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 3.280839 × 10 -6 ฟุตดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 3.937007 × 10 -5 นิ้วดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 5.399568 × 10 -10 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ไมโครเมตร = 1.057004 × 10 -22 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม