นาโนเมตร เป็น ไมโครเมตร

แปลงนาโนเมตร (nm) เป็นไมโครเมตร (µm) ใส่ค่าของนาโนเมตรเพื่อแปลงไปยังไมโครเมตร

1 นาโนเมตรเท่ากับกี่ไมโครเมตร

1 นาโนเมตร = 0.001 ไมโครเมตร

สูตรการแปลง

µm = nm × 0.001

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากไมโครเมตร (µm) เป็นนาโนเมตร (nm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร µm = nm × 0.001
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร µm = 1 × 0.001
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ µm = 0.001

ดังนั้น 1 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 0.001 ไมโครเมตร

แปลง นาโนเมตร เป็น ไมโครเมตร

นาโนเมตรไมโครเมตร
1 นาโนเมตร0.001 ไมโครเมตร
2 นาโนเมตร0.002 ไมโครเมตร
5 นาโนเมตร0.005 ไมโครเมตร
10 นาโนเมตร0.01 ไมโครเมตร
20 นาโนเมตร0.02 ไมโครเมตร
50 นาโนเมตร0.05 ไมโครเมตร
100 นาโนเมตร0.1 ไมโครเมตร
500 นาโนเมตร0.5 ไมโครเมตร
1000 นาโนเมตร1 ไมโครเมตร
5000 นาโนเมตร5 ไมโครเมตร
10000 นาโนเมตร10 ไมโครเมตร
50000 นาโนเมตร50 ไมโครเมตร

แปลง ไมโครเมตร เป็น นาโนเมตร

ไมโครเมตรนาโนเมตร
1 ไมโครเมตร1,000 นาโนเมตร
2 ไมโครเมตร2,000 นาโนเมตร
5 ไมโครเมตร5,000 นาโนเมตร
10 ไมโครเมตร10,000 นาโนเมตร
20 ไมโครเมตร20,000 นาโนเมตร
50 ไมโครเมตร50,000 นาโนเมตร
100 ไมโครเมตร100,000 นาโนเมตร
500 ไมโครเมตร500,000 นาโนเมตร
1000 ไมโครเมตร1,000,000 นาโนเมตร
5000 ไมโครเมตร5,000,000 นาโนเมตร
10000 ไมโครเมตร10,000,000 นาโนเมตร
50000 ไมโครเมตร50,000,000 นาโนเมตร

ตารางการแปลงจาก นาโนเมตร เป็น ไมโครเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

นาโนเมตร ไมโครเมตร
1 นาโนเมตร0.001 ไมโครเมตร
2 นาโนเมตร0.002 ไมโครเมตร
3 นาโนเมตร0.003 ไมโครเมตร
4 นาโนเมตร0.004 ไมโครเมตร
5 นาโนเมตร0.005 ไมโครเมตร
6 นาโนเมตร0.006 ไมโครเมตร
7 นาโนเมตร0.007 ไมโครเมตร
8 นาโนเมตร0.008 ไมโครเมตร
9 นาโนเมตร0.009 ไมโครเมตร
10 นาโนเมตร0.01 ไมโครเมตร
11 นาโนเมตร0.011 ไมโครเมตร
12 นาโนเมตร0.012 ไมโครเมตร
13 นาโนเมตร0.013 ไมโครเมตร
14 นาโนเมตร0.014 ไมโครเมตร
15 นาโนเมตร0.015 ไมโครเมตร
16 นาโนเมตร0.016 ไมโครเมตร
17 นาโนเมตร0.017 ไมโครเมตร
18 นาโนเมตร0.018 ไมโครเมตร
19 นาโนเมตร0.019 ไมโครเมตร
20 นาโนเมตร0.02 ไมโครเมตร
21 นาโนเมตร0.021 ไมโครเมตร
22 นาโนเมตร0.022 ไมโครเมตร
23 นาโนเมตร0.023 ไมโครเมตร
24 นาโนเมตร0.024 ไมโครเมตร
25 นาโนเมตร0.025 ไมโครเมตร
26 นาโนเมตร0.026 ไมโครเมตร
27 นาโนเมตร0.027 ไมโครเมตร
28 นาโนเมตร0.028 ไมโครเมตร
29 นาโนเมตร0.029 ไมโครเมตร
30 นาโนเมตร0.03 ไมโครเมตร
31 นาโนเมตร0.031 ไมโครเมตร
32 นาโนเมตร0.032 ไมโครเมตร
33 นาโนเมตร0.033 ไมโครเมตร
34 นาโนเมตร0.034 ไมโครเมตร
35 นาโนเมตร0.035 ไมโครเมตร
36 นาโนเมตร0.036 ไมโครเมตร
37 นาโนเมตร0.037 ไมโครเมตร
38 นาโนเมตร0.038 ไมโครเมตร
39 นาโนเมตร0.039 ไมโครเมตร
40 นาโนเมตร0.04 ไมโครเมตร
41 นาโนเมตร0.041 ไมโครเมตร
42 นาโนเมตร0.042 ไมโครเมตร
43 นาโนเมตร0.043 ไมโครเมตร
44 นาโนเมตร0.044 ไมโครเมตร
45 นาโนเมตร0.045 ไมโครเมตร
46 นาโนเมตร0.046 ไมโครเมตร
47 นาโนเมตร0.047 ไมโครเมตร
48 นาโนเมตร0.048 ไมโครเมตร
49 นาโนเมตร0.049 ไมโครเมตร
50 นาโนเมตร0.05 ไมโครเมตร
51 นาโนเมตร0.051 ไมโครเมตร
52 นาโนเมตร0.052 ไมโครเมตร
53 นาโนเมตร0.053 ไมโครเมตร
54 นาโนเมตร0.054 ไมโครเมตร
55 นาโนเมตร0.055 ไมโครเมตร
56 นาโนเมตร0.056 ไมโครเมตร
57 นาโนเมตร0.057 ไมโครเมตร
58 นาโนเมตร0.058 ไมโครเมตร
59 นาโนเมตร0.059 ไมโครเมตร
60 นาโนเมตร0.06 ไมโครเมตร
61 นาโนเมตร0.061 ไมโครเมตร
62 นาโนเมตร0.062 ไมโครเมตร
63 นาโนเมตร0.063 ไมโครเมตร
64 นาโนเมตร0.064 ไมโครเมตร
65 นาโนเมตร0.065 ไมโครเมตร
66 นาโนเมตร0.066 ไมโครเมตร
67 นาโนเมตร0.067 ไมโครเมตร
68 นาโนเมตร0.068 ไมโครเมตร
69 นาโนเมตร0.069 ไมโครเมตร
70 นาโนเมตร0.07 ไมโครเมตร
71 นาโนเมตร0.071 ไมโครเมตร
72 นาโนเมตร0.072 ไมโครเมตร
73 นาโนเมตร0.073 ไมโครเมตร
74 นาโนเมตร0.074 ไมโครเมตร
75 นาโนเมตร0.075 ไมโครเมตร
76 นาโนเมตร0.076 ไมโครเมตร
77 นาโนเมตร0.077 ไมโครเมตร
78 นาโนเมตร0.078 ไมโครเมตร
79 นาโนเมตร0.079 ไมโครเมตร
80 นาโนเมตร0.08 ไมโครเมตร
81 นาโนเมตร0.081 ไมโครเมตร
82 นาโนเมตร0.082 ไมโครเมตร
83 นาโนเมตร0.083 ไมโครเมตร
84 นาโนเมตร0.084 ไมโครเมตร
85 นาโนเมตร0.085 ไมโครเมตร
86 นาโนเมตร0.086 ไมโครเมตร
87 นาโนเมตร0.087 ไมโครเมตร
88 นาโนเมตร0.088 ไมโครเมตร
89 นาโนเมตร0.089 ไมโครเมตร
90 นาโนเมตร0.09 ไมโครเมตร
91 นาโนเมตร0.091 ไมโครเมตร
92 นาโนเมตร0.092 ไมโครเมตร
93 นาโนเมตร0.093 ไมโครเมตร
94 นาโนเมตร0.094 ไมโครเมตร
95 นาโนเมตร0.095 ไมโครเมตร
96 นาโนเมตร0.096 ไมโครเมตร
97 นาโนเมตร0.097 ไมโครเมตร
98 นาโนเมตร0.098 ไมโครเมตร
99 นาโนเมตร0.099 ไมโครเมตร
100 นาโนเมตร0.1 ไมโครเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -12 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -9 เมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -7 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -6 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 0.001 ไมโครเมตรในหน้านี้
1 นาโนเมตร = 6.213711 × 10 -13 ไมล์ดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.093613 × 10 -9 หลาดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 3.280839 × 10 -9 ฟุตดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 3.937007 × 10 -8 นิ้วดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 5.399568 × 10 -13 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.057004 × 10 -25 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม