หลา เป็น นาโนเมตร

แปลงหลา (yd) เป็นนาโนเมตร (nm) ใส่ค่าของหลาเพื่อแปลงไปยังนาโนเมตร

1 หลาเท่ากับกี่นาโนเมตร

1 หลา = 914,400,000 นาโนเมตร

สูตรการแปลง

nm = yd × 914,400,000

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากนาโนเมตร (nm) เป็นหลา (yd) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร nm = yd × 914,400,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร nm = 1 × 914,400,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ nm = 914,400,000

ดังนั้น 1 หลา มีค่าเท่ากับ 914,400,000 นาโนเมตร

แปลง หลา เป็น นาโนเมตร

หลานาโนเมตร
1 หลา914,400,000 นาโนเมตร
2 หลา1,828,800,000 นาโนเมตร
5 หลา4,572,000,000 นาโนเมตร
10 หลา9,144,000,000 นาโนเมตร
20 หลา18,288,000,000 นาโนเมตร
50 หลา45,720,000,000 นาโนเมตร
100 หลา91,440,000,000 นาโนเมตร
500 หลา457,200,000,000 นาโนเมตร
1000 หลา914,400,000,000 นาโนเมตร
5000 หลา4,572,000,000,000 นาโนเมตร
10000 หลา9,144,000,000,000 นาโนเมตร
50000 หลา45,720,000,000,000 นาโนเมตร

แปลง นาโนเมตร เป็น หลา

นาโนเมตรหลา
1 นาโนเมตร1.093613 × 10 -9 หลา
2 นาโนเมตร2.187226 × 10 -9 หลา
5 นาโนเมตร5.468066 × 10 -9 หลา
10 นาโนเมตร1.093613 × 10 -8 หลา
20 นาโนเมตร2.187226 × 10 -8 หลา
50 นาโนเมตร5.468066 × 10 -8 หลา
100 นาโนเมตร1.093613 × 10 -7 หลา
500 นาโนเมตร5.468066 × 10 -7 หลา
1000 นาโนเมตร1.093613 × 10 -6 หลา
5000 นาโนเมตร5.468066 × 10 -6 หลา
10000 นาโนเมตร1.093613 × 10 -5 หลา
50000 นาโนเมตร5.468066 × 10 -5 หลา

ตารางการแปลงจาก หลา เป็น นาโนเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

หลา นาโนเมตร
1 หลา914,400,000 นาโนเมตร
2 หลา1,828,800,000 นาโนเมตร
3 หลา2,743,200,000 นาโนเมตร
4 หลา3,657,600,000 นาโนเมตร
5 หลา4,572,000,000 นาโนเมตร
6 หลา5,486,400,000 นาโนเมตร
7 หลา6,400,800,000 นาโนเมตร
8 หลา7,315,200,000 นาโนเมตร
9 หลา8,229,600,000 นาโนเมตร
10 หลา9,144,000,000 นาโนเมตร
11 หลา10,058,400,000 นาโนเมตร
12 หลา10,972,800,000 นาโนเมตร
13 หลา11,887,200,000 นาโนเมตร
14 หลา12,801,600,000 นาโนเมตร
15 หลา13,716,000,000 นาโนเมตร
16 หลา14,630,400,000 นาโนเมตร
17 หลา15,544,800,000 นาโนเมตร
18 หลา16,459,200,000 นาโนเมตร
19 หลา17,373,600,000 นาโนเมตร
20 หลา18,288,000,000 นาโนเมตร
21 หลา19,202,400,000 นาโนเมตร
22 หลา20,116,800,000 นาโนเมตร
23 หลา21,031,200,000 นาโนเมตร
24 หลา21,945,600,000 นาโนเมตร
25 หลา22,860,000,000 นาโนเมตร
26 หลา23,774,400,000 นาโนเมตร
27 หลา24,688,800,000 นาโนเมตร
28 หลา25,603,200,000 นาโนเมตร
29 หลา26,517,600,000 นาโนเมตร
30 หลา27,432,000,000 นาโนเมตร
31 หลา28,346,400,000 นาโนเมตร
32 หลา29,260,800,000 นาโนเมตร
33 หลา30,175,200,000 นาโนเมตร
34 หลา31,089,600,000 นาโนเมตร
35 หลา32,004,000,000 นาโนเมตร
36 หลา32,918,400,000 นาโนเมตร
37 หลา33,832,800,000 นาโนเมตร
38 หลา34,747,200,000 นาโนเมตร
39 หลา35,661,600,000 นาโนเมตร
40 หลา36,576,000,000 นาโนเมตร
41 หลา37,490,400,000 นาโนเมตร
42 หลา38,404,800,000 นาโนเมตร
43 หลา39,319,200,000 นาโนเมตร
44 หลา40,233,600,000 นาโนเมตร
45 หลา41,148,000,000 นาโนเมตร
46 หลา42,062,400,000 นาโนเมตร
47 หลา42,976,800,000 นาโนเมตร
48 หลา43,891,200,000 นาโนเมตร
49 หลา44,805,600,000 นาโนเมตร
50 หลา45,720,000,000 นาโนเมตร
51 หลา46,634,400,000 นาโนเมตร
52 หลา47,548,800,000 นาโนเมตร
53 หลา48,463,200,000 นาโนเมตร
54 หลา49,377,600,000 นาโนเมตร
55 หลา50,292,000,000 นาโนเมตร
56 หลา51,206,400,000 นาโนเมตร
57 หลา52,120,800,000 นาโนเมตร
58 หลา53,035,200,000 นาโนเมตร
59 หลา53,949,600,000 นาโนเมตร
60 หลา54,864,000,000 นาโนเมตร
61 หลา55,778,400,000 นาโนเมตร
62 หลา56,692,800,000 นาโนเมตร
63 หลา57,607,200,000 นาโนเมตร
64 หลา58,521,600,000 นาโนเมตร
65 หลา59,436,000,000 นาโนเมตร
66 หลา60,350,400,000 นาโนเมตร
67 หลา61,264,800,000 นาโนเมตร
68 หลา62,179,200,000 นาโนเมตร
69 หลา63,093,600,000 นาโนเมตร
70 หลา64,008,000,000 นาโนเมตร
71 หลา64,922,400,000 นาโนเมตร
72 หลา65,836,800,000 นาโนเมตร
73 หลา66,751,200,000 นาโนเมตร
74 หลา67,665,600,000 นาโนเมตร
75 หลา68,580,000,000 นาโนเมตร
76 หลา69,494,400,000 นาโนเมตร
77 หลา70,408,800,000 นาโนเมตร
78 หลา71,323,200,000 นาโนเมตร
79 หลา72,237,600,000 นาโนเมตร
80 หลา73,152,000,000 นาโนเมตร
81 หลา74,066,400,000 นาโนเมตร
82 หลา74,980,800,000 นาโนเมตร
83 หลา75,895,200,000 นาโนเมตร
84 หลา76,809,600,000 นาโนเมตร
85 หลา77,724,000,000 นาโนเมตร
86 หลา78,638,400,000 นาโนเมตร
87 หลา79,552,800,000 นาโนเมตร
88 หลา80,467,200,000 นาโนเมตร
89 หลา81,381,600,000 นาโนเมตร
90 หลา82,296,000,000 นาโนเมตร
91 หลา83,210,400,000 นาโนเมตร
92 หลา84,124,800,000 นาโนเมตร
93 หลา85,039,200,000 นาโนเมตร
94 หลา85,953,600,000 นาโนเมตร
95 หลา86,868,000,000 นาโนเมตร
96 หลา87,782,400,000 นาโนเมตร
97 หลา88,696,800,000 นาโนเมตร
98 หลา89,611,200,000 นาโนเมตร
99 หลา90,525,600,000 นาโนเมตร
100 หลา91,440,000,000 นาโนเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 หลา = 0.000914 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 0.9144 เมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 91.44 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 914.4 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 914,400 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 914,400,000 นาโนเมตรในหน้านี้
1 หลา = 0.000568 ไมล์ดูการคำนวณ
1 หลา = 3 ฟุตดูการคำนวณ
1 หลา = 36 นิ้วดูการคำนวณ
1 หลา = 0.000493 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 หลา = 9.665246 × 10 -17 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม