แปลง มิลลิเมตร เป็น หลา

แปลงมิลลิเมตร (mm) เป็นหลา (yd) ใส่ค่าของมิลลิเมตรเพื่อแปลงไปยังหลา

1 มิลลิเมตรเท่ากับกี่หลา

1 มิลลิเมตร = 0.001093 หลา

สูตรการแปลง

yd = mm × 0.001093

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากหลา (yd) เป็นมิลลิเมตร (mm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร yd = mm × 0.001093
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร yd = 1 × 0.001093
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ yd = 0.001093

ดังนั้น 1 มิลลิเมตร มีค่าเท่ากับ 0.001093 หลา

แปลง มิลลิเมตร เป็น หลา

มิลลิเมตรหลา
1 มิลลิเมตร0.001093 หลา
2 มิลลิเมตร0.002187 หลา
5 มิลลิเมตร0.005468 หลา
10 มิลลิเมตร0.010936 หลา
20 มิลลิเมตร0.021872 หลา
50 มิลลิเมตร0.054680 หลา
100 มิลลิเมตร0.109361 หลา
500 มิลลิเมตร0.546806 หลา
1000 มิลลิเมตร1.093613 หลา
5000 มิลลิเมตร5.468066 หลา
10000 มิลลิเมตร10.936132 หลา
50000 มิลลิเมตร54.680664 หลา

แปลง หลา เป็น มิลลิเมตร

หลามิลลิเมตร
1 หลา914.4 มิลลิเมตร
2 หลา1,828.8 มิลลิเมตร
5 หลา4,572 มิลลิเมตร
10 หลา9,144 มิลลิเมตร
20 หลา18,288 มิลลิเมตร
50 หลา45,720 มิลลิเมตร
100 หลา91,440 มิลลิเมตร
500 หลา457,200 มิลลิเมตร
1000 หลา914,400 มิลลิเมตร
5000 หลา4,572,000 มิลลิเมตร
10000 หลา9,144,000 มิลลิเมตร
50000 หลา45,720,000 มิลลิเมตร

ตารางการแปลงจาก มิลลิเมตร เป็น หลา

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

มิลลิเมตร หลา
1 มิลลิเมตร0.001093 หลา
2 มิลลิเมตร0.002187 หลา
3 มิลลิเมตร0.003280 หลา
4 มิลลิเมตร0.004374 หลา
5 มิลลิเมตร0.005468 หลา
6 มิลลิเมตร0.006561 หลา
7 มิลลิเมตร0.007655 หลา
8 มิลลิเมตร0.008748 หลา
9 มิลลิเมตร0.009842 หลา
10 มิลลิเมตร0.010936 หลา
11 มิลลิเมตร0.012029 หลา
12 มิลลิเมตร0.013123 หลา
13 มิลลิเมตร0.014216 หลา
14 มิลลิเมตร0.015310 หลา
15 มิลลิเมตร0.016404 หลา
16 มิลลิเมตร0.017497 หลา
17 มิลลิเมตร0.018591 หลา
18 มิลลิเมตร0.019685 หลา
19 มิลลิเมตร0.020778 หลา
20 มิลลิเมตร0.021872 หลา
21 มิลลิเมตร0.022965 หลา
22 มิลลิเมตร0.024059 หลา
23 มิลลิเมตร0.025153 หลา
24 มิลลิเมตร0.026246 หลา
25 มิลลิเมตร0.027340 หลา
26 มิลลิเมตร0.028433 หลา
27 มิลลิเมตร0.029527 หลา
28 มิลลิเมตร0.030621 หลา
29 มิลลิเมตร0.031714 หลา
30 มิลลิเมตร0.032808 หลา
31 มิลลิเมตร0.033902 หลา
32 มิลลิเมตร0.034995 หลา
33 มิลลิเมตร0.036089 หลา
34 มิลลิเมตร0.037182 หลา
35 มิลลิเมตร0.038276 หลา
36 มิลลิเมตร0.039370 หลา
37 มิลลิเมตร0.040463 หลา
38 มิลลิเมตร0.041557 หลา
39 มิลลิเมตร0.042650 หลา
40 มิลลิเมตร0.043744 หลา
41 มิลลิเมตร0.044838 หลา
42 มิลลิเมตร0.045931 หลา
43 มิลลิเมตร0.047025 หลา
44 มิลลิเมตร0.048118 หลา
45 มิลลิเมตร0.049212 หลา
46 มิลลิเมตร0.050306 หลา
47 มิลลิเมตร0.051399 หลา
48 มิลลิเมตร0.052493 หลา
49 มิลลิเมตร0.053587 หลา
50 มิลลิเมตร0.054680 หลา
51 มิลลิเมตร0.055774 หลา
52 มิลลิเมตร0.056867 หลา
53 มิลลิเมตร0.057961 หลา
54 มิลลิเมตร0.059055 หลา
55 มิลลิเมตร0.060148 หลา
56 มิลลิเมตร0.061242 หลา
57 มิลลิเมตร0.062335 หลา
58 มิลลิเมตร0.063429 หลา
59 มิลลิเมตร0.064523 หลา
60 มิลลิเมตร0.065616 หลา
61 มิลลิเมตร0.066710 หลา
62 มิลลิเมตร0.067804 หลา
63 มิลลิเมตร0.068897 หลา
64 มิลลิเมตร0.069991 หลา
65 มิลลิเมตร0.071084 หลา
66 มิลลิเมตร0.072178 หลา
67 มิลลิเมตร0.073272 หลา
68 มิลลิเมตร0.074365 หลา
69 มิลลิเมตร0.075459 หลา
70 มิลลิเมตร0.076552 หลา
71 มิลลิเมตร0.077646 หลา
72 มิลลิเมตร0.078740 หลา
73 มิลลิเมตร0.079833 หลา
74 มิลลิเมตร0.080927 หลา
75 มิลลิเมตร0.082020 หลา
76 มิลลิเมตร0.083114 หลา
77 มิลลิเมตร0.084208 หลา
78 มิลลิเมตร0.085301 หลา
79 มิลลิเมตร0.086395 หลา
80 มิลลิเมตร0.087489 หลา
81 มิลลิเมตร0.088582 หลา
82 มิลลิเมตร0.089676 หลา
83 มิลลิเมตร0.090769 หลา
84 มิลลิเมตร0.091863 หลา
85 มิลลิเมตร0.092957 หลา
86 มิลลิเมตร0.094050 หลา
87 มิลลิเมตร0.095144 หลา
88 มิลลิเมตร0.096237 หลา
89 มิลลิเมตร0.097331 หลา
90 มิลลิเมตร0.098425 หลา
91 มิลลิเมตร0.099518 หลา
92 มิลลิเมตร0.100612 หลา
93 มิลลิเมตร0.101706 หลา
94 มิลลิเมตร0.102799 หลา
95 มิลลิเมตร0.103893 หลา
96 มิลลิเมตร0.104986 หลา
97 มิลลิเมตร0.106080 หลา
98 มิลลิเมตร0.107174 หลา
99 มิลลิเมตร0.108267 หลา
100 มิลลิเมตร0.109361 หลา

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 มิลลิเมตร = 1.0 × 10 -6 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.001 เมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.1 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 1,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 1,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 6.213711 × 10 -7 ไมล์ดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.001093 หลาในหน้านี้
1 มิลลิเมตร = 0.003280 ฟุตดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.039370 นิ้วดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 5.399568 × 10 -7 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 1.057004 × 10 -19 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม