แปลง กิโลเมตร เป็น หลา

แปลงกิโลเมตร (km) เป็นหลา (yd) ใส่ค่าของกิโลเมตรเพื่อแปลงไปยังหลา

1 กิโลเมตรเท่ากับกี่หลา

1 กิโลเมตร = 1,093.613298 หลา

สูตรการแปลง

yd = km × 1,093.613298

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากหลา (yd) เป็นกิโลเมตร (km) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร yd = km × 1,093.613298
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร yd = 1 × 1,093.613298
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ yd = 1,093.613298

ดังนั้น 1 กิโลเมตร มีค่าเท่ากับ 1,093.613298 หลา

แปลง กิโลเมตร เป็น หลา

กิโลเมตรหลา
1 กิโลเมตร1,093.613298 หลา
2 กิโลเมตร2,187.226596 หลา
5 กิโลเมตร5,468.066491 หลา
10 กิโลเมตร10,936.132983 หลา
20 กิโลเมตร21,872.265966 หลา
50 กิโลเมตร54,680.664916 หลา
100 กิโลเมตร109,361.329833 หลา
500 กิโลเมตร546,806.649168 หลา
1000 กิโลเมตร1,093,613.298337 หลา
5000 กิโลเมตร5,468,066.491688 หลา
10000 กิโลเมตร10,936,132.983377 หลา
50000 กิโลเมตร54,680,664.916885 หลา

แปลง หลา เป็น กิโลเมตร

หลากิโลเมตร
1 หลา0.000914 กิโลเมตร
2 หลา0.001828 กิโลเมตร
5 หลา0.004572 กิโลเมตร
10 หลา0.009144 กิโลเมตร
20 หลา0.018288 กิโลเมตร
50 หลา0.04572 กิโลเมตร
100 หลา0.09144 กิโลเมตร
500 หลา0.4572 กิโลเมตร
1000 หลา0.9144 กิโลเมตร
5000 หลา4.572 กิโลเมตร
10000 หลา9.144 กิโลเมตร
50000 หลา45.72 กิโลเมตร

ตารางการแปลงจาก กิโลเมตร เป็น หลา

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

กิโลเมตร หลา
1 กิโลเมตร1,093.613298 หลา
2 กิโลเมตร2,187.226596 หลา
3 กิโลเมตร3,280.839895 หลา
4 กิโลเมตร4,374.453193 หลา
5 กิโลเมตร5,468.066491 หลา
6 กิโลเมตร6,561.679790 หลา
7 กิโลเมตร7,655.293088 หลา
8 กิโลเมตร8,748.906386 หลา
9 กิโลเมตร9,842.519685 หลา
10 กิโลเมตร10,936.132983 หลา
11 กิโลเมตร12,029.746281 หลา
12 กิโลเมตร13,123.359580 หลา
13 กิโลเมตร14,216.972878 หลา
14 กิโลเมตร15,310.586176 หลา
15 กิโลเมตร16,404.199475 หลา
16 กิโลเมตร17,497.812773 หลา
17 กิโลเมตร18,591.426071 หลา
18 กิโลเมตร19,685.039370 หลา
19 กิโลเมตร20,778.652668 หลา
20 กิโลเมตร21,872.265966 หลา
21 กิโลเมตร22,965.879265 หลา
22 กิโลเมตร24,059.492563 หลา
23 กิโลเมตร25,153.105861 หลา
24 กิโลเมตร26,246.719160 หลา
25 กิโลเมตร27,340.332458 หลา
26 กิโลเมตร28,433.945756 หลา
27 กิโลเมตร29,527.559055 หลา
28 กิโลเมตร30,621.172353 หลา
29 กิโลเมตร31,714.785651 หลา
30 กิโลเมตร32,808.398950 หลา
31 กิโลเมตร33,902.012248 หลา
32 กิโลเมตร34,995.625546 หลา
33 กิโลเมตร36,089.238845 หลา
34 กิโลเมตร37,182.852143 หลา
35 กิโลเมตร38,276.465441 หลา
36 กิโลเมตร39,370.078740 หลา
37 กิโลเมตร40,463.692038 หลา
38 กิโลเมตร41,557.305336 หลา
39 กิโลเมตร42,650.918635 หลา
40 กิโลเมตร43,744.531933 หลา
41 กิโลเมตร44,838.145231 หลา
42 กิโลเมตร45,931.758530 หลา
43 กิโลเมตร47,025.371828 หลา
44 กิโลเมตร48,118.985126 หลา
45 กิโลเมตร49,212.598425 หลา
46 กิโลเมตร50,306.211723 หลา
47 กิโลเมตร51,399.825021 หลา
48 กิโลเมตร52,493.438320 หลา
49 กิโลเมตร53,587.051618 หลา
50 กิโลเมตร54,680.664916 หลา
51 กิโลเมตร55,774.278215 หลา
52 กิโลเมตร56,867.891513 หลา
53 กิโลเมตร57,961.504811 หลา
54 กิโลเมตร59,055.118110 หลา
55 กิโลเมตร60,148.731408 หลา
56 กิโลเมตร61,242.344706 หลา
57 กิโลเมตร62,335.958005 หลา
58 กิโลเมตร63,429.571303 หลา
59 กิโลเมตร64,523.184601 หลา
60 กิโลเมตร65,616.797900 หลา
61 กิโลเมตร66,710.411198 หลา
62 กิโลเมตร67,804.024496 หลา
63 กิโลเมตร68,897.637795 หลา
64 กิโลเมตร69,991.251093 หลา
65 กิโลเมตร71,084.864391 หลา
66 กิโลเมตร72,178.477690 หลา
67 กิโลเมตร73,272.090988 หลา
68 กิโลเมตร74,365.704286 หลา
69 กิโลเมตร75,459.317585 หลา
70 กิโลเมตร76,552.930883 หลา
71 กิโลเมตร77,646.544181 หลา
72 กิโลเมตร78,740.157480 หลา
73 กิโลเมตร79,833.770778 หลา
74 กิโลเมตร80,927.384076 หลา
75 กิโลเมตร82,020.997375 หลา
76 กิโลเมตร83,114.610673 หลา
77 กิโลเมตร84,208.223972 หลา
78 กิโลเมตร85,301.837270 หลา
79 กิโลเมตร86,395.450568 หลา
80 กิโลเมตร87,489.063867 หลา
81 กิโลเมตร88,582.677165 หลา
82 กิโลเมตร89,676.290463 หลา
83 กิโลเมตร90,769.903762 หลา
84 กิโลเมตร91,863.517060 หลา
85 กิโลเมตร92,957.130358 หลา
86 กิโลเมตร94,050.743657 หลา
87 กิโลเมตร95,144.356955 หลา
88 กิโลเมตร96,237.970253 หลา
89 กิโลเมตร97,331.583552 หลา
90 กิโลเมตร98,425.196850 หลา
91 กิโลเมตร99,518.810148 หลา
92 กิโลเมตร100,612.423447 หลา
93 กิโลเมตร101,706.036745 หลา
94 กิโลเมตร102,799.650043 หลา
95 กิโลเมตร103,893.263342 หลา
96 กิโลเมตร104,986.876640 หลา
97 กิโลเมตร106,080.489938 หลา
98 กิโลเมตร107,174.103237 หลา
99 กิโลเมตร108,267.716535 หลา
100 กิโลเมตร109,361.329833 หลา

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 กิโลเมตร = 1,000 เมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 100,000 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 0.621371 ไมล์ดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,093.613298 หลาในหน้านี้
1 กิโลเมตร = 3,280.839895 ฟุตดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 39,370.078740 นิ้วดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 0.539956 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1.057004 × 10 -13 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม