เซนติเมตร เป็น กิโลเมตร

แปลงเซนติเมตร (cm) เป็นกิโลเมตร (km) ใส่ค่าของเซนติเมตรเพื่อแปลงไปยังกิโลเมตร

1 เซนติเมตรเท่ากับกี่กิโลเมตร

1 เซนติเมตร = 1.0 × 10 -5 กิโลเมตร

สูตรการแปลง

km = cm × 1.0 × 10 -5

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากกิโลเมตร (km) เป็นเซนติเมตร (cm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร km = cm × 1.0 × 10 -5
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร km = 1 × 1.0 × 10 -5
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ km = 1.0 × 10 -5

ดังนั้น 1 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 1.0 × 10 -5 กิโลเมตร

แปลง เซนติเมตร เป็น กิโลเมตร

เซนติเมตรกิโลเมตร
1 เซนติเมตร1.0 × 10 -5 กิโลเมตร
2 เซนติเมตร2.0 × 10 -5 กิโลเมตร
5 เซนติเมตร5.0 × 10 -5 กิโลเมตร
10 เซนติเมตร0.0001 กิโลเมตร
20 เซนติเมตร0.0002 กิโลเมตร
50 เซนติเมตร0.0005 กิโลเมตร
100 เซนติเมตร0.001 กิโลเมตร
500 เซนติเมตร0.005 กิโลเมตร
1000 เซนติเมตร0.01 กิโลเมตร
5000 เซนติเมตร0.05 กิโลเมตร
10000 เซนติเมตร0.1 กิโลเมตร
50000 เซนติเมตร0.5 กิโลเมตร

แปลง กิโลเมตร เป็น เซนติเมตร

กิโลเมตรเซนติเมตร
1 กิโลเมตร100,000 เซนติเมตร
2 กิโลเมตร200,000 เซนติเมตร
5 กิโลเมตร500,000 เซนติเมตร
10 กิโลเมตร1,000,000 เซนติเมตร
20 กิโลเมตร2,000,000 เซนติเมตร
50 กิโลเมตร5,000,000 เซนติเมตร
100 กิโลเมตร10,000,000 เซนติเมตร
500 กิโลเมตร50,000,000 เซนติเมตร
1000 กิโลเมตร100,000,000 เซนติเมตร
5000 กิโลเมตร500,000,000 เซนติเมตร
10000 กิโลเมตร1,000,000,000 เซนติเมตร
50000 กิโลเมตร5,000,000,000 เซนติเมตร

ตารางการแปลงจาก เซนติเมตร เป็น กิโลเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

เซนติเมตร กิโลเมตร
1 เซนติเมตร1.0 × 10 -5 กิโลเมตร
2 เซนติเมตร2.0 × 10 -5 กิโลเมตร
3 เซนติเมตร3.0 × 10 -5 กิโลเมตร
4 เซนติเมตร4.0 × 10 -5 กิโลเมตร
5 เซนติเมตร5.0 × 10 -5 กิโลเมตร
6 เซนติเมตร6.0 × 10 -5 กิโลเมตร
7 เซนติเมตร7.0 × 10 -5 กิโลเมตร
8 เซนติเมตร8.0 × 10 -5 กิโลเมตร
9 เซนติเมตร9.0 × 10 -5 กิโลเมตร
10 เซนติเมตร0.0001 กิโลเมตร
11 เซนติเมตร0.00011 กิโลเมตร
12 เซนติเมตร0.00012 กิโลเมตร
13 เซนติเมตร0.00013 กิโลเมตร
14 เซนติเมตร0.00014 กิโลเมตร
15 เซนติเมตร0.00015 กิโลเมตร
16 เซนติเมตร0.00016 กิโลเมตร
17 เซนติเมตร0.00017 กิโลเมตร
18 เซนติเมตร0.00018 กิโลเมตร
19 เซนติเมตร0.00019 กิโลเมตร
20 เซนติเมตร0.0002 กิโลเมตร
21 เซนติเมตร0.00021 กิโลเมตร
22 เซนติเมตร0.00022 กิโลเมตร
23 เซนติเมตร0.00023 กิโลเมตร
24 เซนติเมตร0.00024 กิโลเมตร
25 เซนติเมตร0.00025 กิโลเมตร
26 เซนติเมตร0.00026 กิโลเมตร
27 เซนติเมตร0.00027 กิโลเมตร
28 เซนติเมตร0.00028 กิโลเมตร
29 เซนติเมตร0.00029 กิโลเมตร
30 เซนติเมตร0.0003 กิโลเมตร
31 เซนติเมตร0.00031 กิโลเมตร
32 เซนติเมตร0.00032 กิโลเมตร
33 เซนติเมตร0.00033 กิโลเมตร
34 เซนติเมตร0.00034 กิโลเมตร
35 เซนติเมตร0.00035 กิโลเมตร
36 เซนติเมตร0.00036 กิโลเมตร
37 เซนติเมตร0.00037 กิโลเมตร
38 เซนติเมตร0.00038 กิโลเมตร
39 เซนติเมตร0.00039 กิโลเมตร
40 เซนติเมตร0.0004 กิโลเมตร
41 เซนติเมตร0.00041 กิโลเมตร
42 เซนติเมตร0.00042 กิโลเมตร
43 เซนติเมตร0.00043 กิโลเมตร
44 เซนติเมตร0.00044 กิโลเมตร
45 เซนติเมตร0.00045 กิโลเมตร
46 เซนติเมตร0.00046 กิโลเมตร
47 เซนติเมตร0.00047 กิโลเมตร
48 เซนติเมตร0.00048 กิโลเมตร
49 เซนติเมตร0.00049 กิโลเมตร
50 เซนติเมตร0.0005 กิโลเมตร
51 เซนติเมตร0.00051 กิโลเมตร
52 เซนติเมตร0.00052 กิโลเมตร
53 เซนติเมตร0.00053 กิโลเมตร
54 เซนติเมตร0.00054 กิโลเมตร
55 เซนติเมตร0.00055 กิโลเมตร
56 เซนติเมตร0.00056 กิโลเมตร
57 เซนติเมตร0.00057 กิโลเมตร
58 เซนติเมตร0.00058 กิโลเมตร
59 เซนติเมตร0.00059 กิโลเมตร
60 เซนติเมตร0.0006 กิโลเมตร
61 เซนติเมตร0.00061 กิโลเมตร
62 เซนติเมตร0.00062 กิโลเมตร
63 เซนติเมตร0.00063 กิโลเมตร
64 เซนติเมตร0.00064 กิโลเมตร
65 เซนติเมตร0.00065 กิโลเมตร
66 เซนติเมตร0.00066 กิโลเมตร
67 เซนติเมตร0.00067 กิโลเมตร
68 เซนติเมตร0.00068 กิโลเมตร
69 เซนติเมตร0.00069 กิโลเมตร
70 เซนติเมตร0.0007 กิโลเมตร
71 เซนติเมตร0.00071 กิโลเมตร
72 เซนติเมตร0.00072 กิโลเมตร
73 เซนติเมตร0.00073 กิโลเมตร
74 เซนติเมตร0.00074 กิโลเมตร
75 เซนติเมตร0.00075 กิโลเมตร
76 เซนติเมตร0.00076 กิโลเมตร
77 เซนติเมตร0.00077 กิโลเมตร
78 เซนติเมตร0.00078 กิโลเมตร
79 เซนติเมตร0.00079 กิโลเมตร
80 เซนติเมตร0.0008 กิโลเมตร
81 เซนติเมตร0.00081 กิโลเมตร
82 เซนติเมตร0.00082 กิโลเมตร
83 เซนติเมตร0.00083 กิโลเมตร
84 เซนติเมตร0.00084 กิโลเมตร
85 เซนติเมตร0.00085 กิโลเมตร
86 เซนติเมตร0.00086 กิโลเมตร
87 เซนติเมตร0.00087 กิโลเมตร
88 เซนติเมตร0.00088 กิโลเมตร
89 เซนติเมตร0.00089 กิโลเมตร
90 เซนติเมตร0.0009 กิโลเมตร
91 เซนติเมตร0.00091 กิโลเมตร
92 เซนติเมตร0.00092 กิโลเมตร
93 เซนติเมตร0.00093 กิโลเมตร
94 เซนติเมตร0.00094 กิโลเมตร
95 เซนติเมตร0.00095 กิโลเมตร
96 เซนติเมตร0.00096 กิโลเมตร
97 เซนติเมตร0.00097 กิโลเมตร
98 เซนติเมตร0.00098 กิโลเมตร
99 เซนติเมตร0.00099 กิโลเมตร
100 เซนติเมตร0.001 กิโลเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 เซนติเมตร = 1.0 × 10 -5 กิโลเมตรในหน้านี้
1 เซนติเมตร = 0.01 เมตรดูการคำนวณ
1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 เซนติเมตร = 10,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 เซนติเมตร = 10,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 เซนติเมตร = 6.213711 × 10 -6 ไมล์ดูการคำนวณ
1 เซนติเมตร = 0.010936 หลาดูการคำนวณ
1 เซนติเมตร = 0.032808 ฟุตดูการคำนวณ
1 เซนติเมตร = 0.393700 นิ้วดูการคำนวณ
1 เซนติเมตร = 5.399568 × 10 -6 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 เซนติเมตร = 1.057004 × 10 -18 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม