ฟุต เป็น เซนติเมตร

แปลงฟุต (ft) เป็นเซนติเมตร (cm) ใส่ค่าของฟุตเพื่อแปลงไปยังเซนติเมตร

1 ฟุตเท่ากับกี่เซนติเมตร

1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตร

สูตรการแปลง

cm = ft × 30.48

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากเซนติเมตร (cm) เป็นฟุต (ft) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร cm = ft × 30.48
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร cm = 1 × 30.48
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ cm = 30.48

ดังนั้น 1 ฟุต มีค่าเท่ากับ 30.48 เซนติเมตร

แปลง ฟุต เป็น เซนติเมตร

ฟุตเซนติเมตร
1 ฟุต30.48 เซนติเมตร
2 ฟุต60.96 เซนติเมตร
5 ฟุต152.4 เซนติเมตร
10 ฟุต304.8 เซนติเมตร
20 ฟุต609.6 เซนติเมตร
50 ฟุต1,524 เซนติเมตร
100 ฟุต3,048 เซนติเมตร
500 ฟุต15,240 เซนติเมตร
1000 ฟุต30,480 เซนติเมตร
5000 ฟุต152,400 เซนติเมตร
10000 ฟุต304,800 เซนติเมตร
50000 ฟุต1,524,000 เซนติเมตร

แปลง เซนติเมตร เป็น ฟุต

เซนติเมตรฟุต
1 เซนติเมตร0.032808 ฟุต
2 เซนติเมตร0.065616 ฟุต
5 เซนติเมตร0.164041 ฟุต
10 เซนติเมตร0.328083 ฟุต
20 เซนติเมตร0.656167 ฟุต
50 เซนติเมตร1.640419 ฟุต
100 เซนติเมตร3.280839 ฟุต
500 เซนติเมตร16.404199 ฟุต
1000 เซนติเมตร32.808398 ฟุต
5000 เซนติเมตร164.041994 ฟุต
10000 เซนติเมตร328.083989 ฟุต
50000 เซนติเมตร1,640.419947 ฟุต

ตารางการแปลงจาก ฟุต เป็น เซนติเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ฟุต เซนติเมตร
1 ฟุต30.48 เซนติเมตร
2 ฟุต60.96 เซนติเมตร
3 ฟุต91.44 เซนติเมตร
4 ฟุต121.92 เซนติเมตร
5 ฟุต152.4 เซนติเมตร
6 ฟุต182.88 เซนติเมตร
7 ฟุต213.36 เซนติเมตร
8 ฟุต243.84 เซนติเมตร
9 ฟุต274.32 เซนติเมตร
10 ฟุต304.8 เซนติเมตร
11 ฟุต335.28 เซนติเมตร
12 ฟุต365.76 เซนติเมตร
13 ฟุต396.24 เซนติเมตร
14 ฟุต426.72 เซนติเมตร
15 ฟุต457.2 เซนติเมตร
16 ฟุต487.68 เซนติเมตร
17 ฟุต518.16 เซนติเมตร
18 ฟุต548.64 เซนติเมตร
19 ฟุต579.12 เซนติเมตร
20 ฟุต609.6 เซนติเมตร
21 ฟุต640.08 เซนติเมตร
22 ฟุต670.56 เซนติเมตร
23 ฟุต701.04 เซนติเมตร
24 ฟุต731.52 เซนติเมตร
25 ฟุต762 เซนติเมตร
26 ฟุต792.48 เซนติเมตร
27 ฟุต822.96 เซนติเมตร
28 ฟุต853.44 เซนติเมตร
29 ฟุต883.92 เซนติเมตร
30 ฟุต914.4 เซนติเมตร
31 ฟุต944.88 เซนติเมตร
32 ฟุต975.36 เซนติเมตร
33 ฟุต1,005.84 เซนติเมตร
34 ฟุต1,036.32 เซนติเมตร
35 ฟุต1,066.8 เซนติเมตร
36 ฟุต1,097.28 เซนติเมตร
37 ฟุต1,127.76 เซนติเมตร
38 ฟุต1,158.24 เซนติเมตร
39 ฟุต1,188.72 เซนติเมตร
40 ฟุต1,219.2 เซนติเมตร
41 ฟุต1,249.68 เซนติเมตร
42 ฟุต1,280.16 เซนติเมตร
43 ฟุต1,310.64 เซนติเมตร
44 ฟุต1,341.12 เซนติเมตร
45 ฟุต1,371.6 เซนติเมตร
46 ฟุต1,402.08 เซนติเมตร
47 ฟุต1,432.56 เซนติเมตร
48 ฟุต1,463.04 เซนติเมตร
49 ฟุต1,493.52 เซนติเมตร
50 ฟุต1,524 เซนติเมตร
51 ฟุต1,554.48 เซนติเมตร
52 ฟุต1,584.96 เซนติเมตร
53 ฟุต1,615.44 เซนติเมตร
54 ฟุต1,645.92 เซนติเมตร
55 ฟุต1,676.4 เซนติเมตร
56 ฟุต1,706.88 เซนติเมตร
57 ฟุต1,737.36 เซนติเมตร
58 ฟุต1,767.84 เซนติเมตร
59 ฟุต1,798.32 เซนติเมตร
60 ฟุต1,828.8 เซนติเมตร
61 ฟุต1,859.28 เซนติเมตร
62 ฟุต1,889.76 เซนติเมตร
63 ฟุต1,920.24 เซนติเมตร
64 ฟุต1,950.72 เซนติเมตร
65 ฟุต1,981.2 เซนติเมตร
66 ฟุต2,011.68 เซนติเมตร
67 ฟุต2,042.16 เซนติเมตร
68 ฟุต2,072.64 เซนติเมตร
69 ฟุต2,103.12 เซนติเมตร
70 ฟุต2,133.6 เซนติเมตร
71 ฟุต2,164.08 เซนติเมตร
72 ฟุต2,194.56 เซนติเมตร
73 ฟุต2,225.04 เซนติเมตร
74 ฟุต2,255.52 เซนติเมตร
75 ฟุต2,286 เซนติเมตร
76 ฟุต2,316.48 เซนติเมตร
77 ฟุต2,346.96 เซนติเมตร
78 ฟุต2,377.44 เซนติเมตร
79 ฟุต2,407.92 เซนติเมตร
80 ฟุต2,438.4 เซนติเมตร
81 ฟุต2,468.88 เซนติเมตร
82 ฟุต2,499.36 เซนติเมตร
83 ฟุต2,529.84 เซนติเมตร
84 ฟุต2,560.32 เซนติเมตร
85 ฟุต2,590.8 เซนติเมตร
86 ฟุต2,621.28 เซนติเมตร
87 ฟุต2,651.76 เซนติเมตร
88 ฟุต2,682.24 เซนติเมตร
89 ฟุต2,712.72 เซนติเมตร
90 ฟุต2,743.2 เซนติเมตร
91 ฟุต2,773.68 เซนติเมตร
92 ฟุต2,804.16 เซนติเมตร
93 ฟุต2,834.64 เซนติเมตร
94 ฟุต2,865.12 เซนติเมตร
95 ฟุต2,895.6 เซนติเมตร
96 ฟุต2,926.08 เซนติเมตร
97 ฟุต2,956.56 เซนติเมตร
98 ฟุต2,987.04 เซนติเมตร
99 ฟุต3,017.52 เซนติเมตร
100 ฟุต3,048 เซนติเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ฟุต = 0.000304 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.3048 เมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตรในหน้านี้
1 ฟุต = 304.8 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000189 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.333333 หลาดูการคำนวณ
1 ฟุต = 12 นิ้วดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000164 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ฟุต = 3.221748 × 10 -17 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม