ไมล์ เป็น ฟุต

แปลงไมล์ (mi) เป็นฟุต (ft) ใส่ค่าของไมล์เพื่อแปลงไปยังฟุต

1 ไมล์เท่ากับกี่ฟุต

1 ไมล์ = 5,280 ฟุต

สูตรการแปลง

ft = mi × 5,280

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากฟุต (ft) เป็นไมล์ (mi) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร ft = mi × 5,280
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร ft = 1 × 5,280
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ ft = 5,280

ดังนั้น 1 ไมล์ มีค่าเท่ากับ 5,280 ฟุต

แปลง ไมล์ เป็น ฟุต

ไมล์ฟุต
1 ไมล์5,280 ฟุต
2 ไมล์10,560 ฟุต
5 ไมล์26,400 ฟุต
10 ไมล์52,800 ฟุต
20 ไมล์105,600 ฟุต
50 ไมล์264,000 ฟุต
100 ไมล์528,000 ฟุต
500 ไมล์2,640,000 ฟุต
1000 ไมล์5,280,000 ฟุต
5000 ไมล์26,400,000 ฟุต
10000 ไมล์52,800,000 ฟุต
50000 ไมล์264,000,000 ฟุต

แปลง ฟุต เป็น ไมล์

ฟุตไมล์
1 ฟุต0.000189 ไมล์
2 ฟุต0.000378 ไมล์
5 ฟุต0.000946 ไมล์
10 ฟุต0.001893 ไมล์
20 ฟุต0.003787 ไมล์
50 ฟุต0.009469 ไมล์
100 ฟุต0.018939 ไมล์
500 ฟุต0.094696 ไมล์
1000 ฟุต0.189393 ไมล์
5000 ฟุต0.946969 ไมล์
10000 ฟุต1.893939 ไมล์
50000 ฟุต9.469696 ไมล์

ตารางการแปลงจาก ไมล์ เป็น ฟุต

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ไมล์ ฟุต
1 ไมล์5,280 ฟุต
2 ไมล์10,560 ฟุต
3 ไมล์15,840 ฟุต
4 ไมล์21,120 ฟุต
5 ไมล์26,400 ฟุต
6 ไมล์31,680 ฟุต
7 ไมล์36,960 ฟุต
8 ไมล์42,240 ฟุต
9 ไมล์47,520 ฟุต
10 ไมล์52,800 ฟุต
11 ไมล์58,080 ฟุต
12 ไมล์63,360 ฟุต
13 ไมล์68,640 ฟุต
14 ไมล์73,920 ฟุต
15 ไมล์79,200 ฟุต
16 ไมล์84,480 ฟุต
17 ไมล์89,760 ฟุต
18 ไมล์95,040 ฟุต
19 ไมล์100,320 ฟุต
20 ไมล์105,600 ฟุต
21 ไมล์110,880 ฟุต
22 ไมล์116,160 ฟุต
23 ไมล์121,440 ฟุต
24 ไมล์126,720 ฟุต
25 ไมล์132,000 ฟุต
26 ไมล์137,280 ฟุต
27 ไมล์142,560 ฟุต
28 ไมล์147,840 ฟุต
29 ไมล์153,120 ฟุต
30 ไมล์158,400 ฟุต
31 ไมล์163,680 ฟุต
32 ไมล์168,960 ฟุต
33 ไมล์174,240 ฟุต
34 ไมล์179,520 ฟุต
35 ไมล์184,800 ฟุต
36 ไมล์190,080 ฟุต
37 ไมล์195,360 ฟุต
38 ไมล์200,640 ฟุต
39 ไมล์205,920 ฟุต
40 ไมล์211,200 ฟุต
41 ไมล์216,480 ฟุต
42 ไมล์221,760 ฟุต
43 ไมล์227,040 ฟุต
44 ไมล์232,320 ฟุต
45 ไมล์237,600 ฟุต
46 ไมล์242,880 ฟุต
47 ไมล์248,160 ฟุต
48 ไมล์253,440 ฟุต
49 ไมล์258,720 ฟุต
50 ไมล์264,000 ฟุต
51 ไมล์269,280 ฟุต
52 ไมล์274,560 ฟุต
53 ไมล์279,840 ฟุต
54 ไมล์285,120 ฟุต
55 ไมล์290,400 ฟุต
56 ไมล์295,680 ฟุต
57 ไมล์300,960 ฟุต
58 ไมล์306,240 ฟุต
59 ไมล์311,520 ฟุต
60 ไมล์316,800 ฟุต
61 ไมล์322,080 ฟุต
62 ไมล์327,360 ฟุต
63 ไมล์332,640 ฟุต
64 ไมล์337,920 ฟุต
65 ไมล์343,200 ฟุต
66 ไมล์348,480 ฟุต
67 ไมล์353,760 ฟุต
68 ไมล์359,040 ฟุต
69 ไมล์364,320 ฟุต
70 ไมล์369,600 ฟุต
71 ไมล์374,880 ฟุต
72 ไมล์380,160 ฟุต
73 ไมล์385,440 ฟุต
74 ไมล์390,720 ฟุต
75 ไมล์396,000 ฟุต
76 ไมล์401,280 ฟุต
77 ไมล์406,560 ฟุต
78 ไมล์411,840 ฟุต
79 ไมล์417,120 ฟุต
80 ไมล์422,400 ฟุต
81 ไมล์427,680 ฟุต
82 ไมล์432,960 ฟุต
83 ไมล์438,240 ฟุต
84 ไมล์443,520 ฟุต
85 ไมล์448,800 ฟุต
86 ไมล์454,080 ฟุต
87 ไมล์459,360 ฟุต
88 ไมล์464,640 ฟุต
89 ไมล์469,920 ฟุต
90 ไมล์475,200 ฟุต
91 ไมล์480,480 ฟุต
92 ไมล์485,760 ฟุต
93 ไมล์491,040 ฟุต
94 ไมล์496,320 ฟุต
95 ไมล์501,600 ฟุต
96 ไมล์506,880 ฟุต
97 ไมล์512,160 ฟุต
98 ไมล์517,440 ฟุต
99 ไมล์522,720 ฟุต
100 ไมล์528,000 ฟุต

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ไมล์ = 1.609344 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 1,609.344 เมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 160,934.4 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 1,609,344 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 1,609,344,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 1,609,344,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 1,760 หลาดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 5,280 ฟุตในหน้านี้
1 ไมล์ = 63,360 นิ้วดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 0.868976 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 1.701083 × 10 -13 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม