แปลง ไมล์ เป็น กิโลเมตร

แปลงไมล์ (mi) เป็นกิโลเมตร (km) ใส่ค่าของไมล์เพื่อแปลงไปยังกิโลเมตร

1 ไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตร

1 ไมล์ = 1.609344 กิโลเมตร

สูตรการแปลง

km = mi × 1.609344

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากกิโลเมตร (km) เป็นไมล์ (mi) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร km = mi × 1.609344
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร km = 1 × 1.609344
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ km = 1.609344

ดังนั้น 1 ไมล์ มีค่าเท่ากับ 1.609344 กิโลเมตร

แปลง ไมล์ เป็น กิโลเมตร

ไมล์กิโลเมตร
1 ไมล์1.609344 กิโลเมตร
2 ไมล์3.218688 กิโลเมตร
5 ไมล์8.04672 กิโลเมตร
10 ไมล์16.09344 กิโลเมตร
20 ไมล์32.18688 กิโลเมตร
50 ไมล์80.4672 กิโลเมตร
100 ไมล์160.9344 กิโลเมตร
500 ไมล์804.672 กิโลเมตร
1000 ไมล์1,609.344 กิโลเมตร
5000 ไมล์8,046.72 กิโลเมตร
10000 ไมล์16,093.44 กิโลเมตร
50000 ไมล์80,467.2 กิโลเมตร

แปลง กิโลเมตร เป็น ไมล์

กิโลเมตรไมล์
1 กิโลเมตร0.621371 ไมล์
2 กิโลเมตร1.242742 ไมล์
5 กิโลเมตร3.106855 ไมล์
10 กิโลเมตร6.213711 ไมล์
20 กิโลเมตร12.427423 ไมล์
50 กิโลเมตร31.068559 ไมล์
100 กิโลเมตร62.137119 ไมล์
500 กิโลเมตร310.685596 ไมล์
1000 กิโลเมตร621.371192 ไมล์
5000 กิโลเมตร3,106.855961 ไมล์
10000 กิโลเมตร6,213.711922 ไมล์
50000 กิโลเมตร31,068.559611 ไมล์

ตารางการแปลงจาก ไมล์ เป็น กิโลเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ไมล์ กิโลเมตร
1 ไมล์1.609344 กิโลเมตร
2 ไมล์3.218688 กิโลเมตร
3 ไมล์4.828032 กิโลเมตร
4 ไมล์6.437376 กิโลเมตร
5 ไมล์8.04672 กิโลเมตร
6 ไมล์9.656064 กิโลเมตร
7 ไมล์11.265408 กิโลเมตร
8 ไมล์12.874752 กิโลเมตร
9 ไมล์14.484096 กิโลเมตร
10 ไมล์16.09344 กิโลเมตร
11 ไมล์17.702784 กิโลเมตร
12 ไมล์19.312128 กิโลเมตร
13 ไมล์20.921472 กิโลเมตร
14 ไมล์22.530816 กิโลเมตร
15 ไมล์24.14016 กิโลเมตร
16 ไมล์25.749504 กิโลเมตร
17 ไมล์27.358848 กิโลเมตร
18 ไมล์28.968192 กิโลเมตร
19 ไมล์30.577536 กิโลเมตร
20 ไมล์32.18688 กิโลเมตร
21 ไมล์33.796224 กิโลเมตร
22 ไมล์35.405568 กิโลเมตร
23 ไมล์37.014912 กิโลเมตร
24 ไมล์38.624256 กิโลเมตร
25 ไมล์40.2336 กิโลเมตร
26 ไมล์41.842944 กิโลเมตร
27 ไมล์43.452288 กิโลเมตร
28 ไมล์45.061632 กิโลเมตร
29 ไมล์46.670976 กิโลเมตร
30 ไมล์48.28032 กิโลเมตร
31 ไมล์49.889664 กิโลเมตร
32 ไมล์51.499008 กิโลเมตร
33 ไมล์53.108352 กิโลเมตร
34 ไมล์54.717696 กิโลเมตร
35 ไมล์56.32704 กิโลเมตร
36 ไมล์57.936384 กิโลเมตร
37 ไมล์59.545728 กิโลเมตร
38 ไมล์61.155072 กิโลเมตร
39 ไมล์62.764416 กิโลเมตร
40 ไมล์64.37376 กิโลเมตร
41 ไมล์65.983104 กิโลเมตร
42 ไมล์67.592448 กิโลเมตร
43 ไมล์69.201792 กิโลเมตร
44 ไมล์70.811136 กิโลเมตร
45 ไมล์72.42048 กิโลเมตร
46 ไมล์74.029824 กิโลเมตร
47 ไมล์75.639168 กิโลเมตร
48 ไมล์77.248512 กิโลเมตร
49 ไมล์78.857856 กิโลเมตร
50 ไมล์80.4672 กิโลเมตร
51 ไมล์82.076544 กิโลเมตร
52 ไมล์83.685888 กิโลเมตร
53 ไมล์85.295232 กิโลเมตร
54 ไมล์86.904576 กิโลเมตร
55 ไมล์88.51392 กิโลเมตร
56 ไมล์90.123264 กิโลเมตร
57 ไมล์91.732608 กิโลเมตร
58 ไมล์93.341952 กิโลเมตร
59 ไมล์94.951296 กิโลเมตร
60 ไมล์96.56064 กิโลเมตร
61 ไมล์98.169984 กิโลเมตร
62 ไมล์99.779328 กิโลเมตร
63 ไมล์101.388672 กิโลเมตร
64 ไมล์102.998016 กิโลเมตร
65 ไมล์104.60736 กิโลเมตร
66 ไมล์106.216704 กิโลเมตร
67 ไมล์107.826048 กิโลเมตร
68 ไมล์109.435392 กิโลเมตร
69 ไมล์111.044736 กิโลเมตร
70 ไมล์112.65408 กิโลเมตร
71 ไมล์114.263424 กิโลเมตร
72 ไมล์115.872768 กิโลเมตร
73 ไมล์117.482112 กิโลเมตร
74 ไมล์119.091456 กิโลเมตร
75 ไมล์120.7008 กิโลเมตร
76 ไมล์122.310144 กิโลเมตร
77 ไมล์123.919488 กิโลเมตร
78 ไมล์125.528832 กิโลเมตร
79 ไมล์127.138176 กิโลเมตร
80 ไมล์128.74752 กิโลเมตร
81 ไมล์130.356864 กิโลเมตร
82 ไมล์131.966208 กิโลเมตร
83 ไมล์133.575552 กิโลเมตร
84 ไมล์135.184896 กิโลเมตร
85 ไมล์136.79424 กิโลเมตร
86 ไมล์138.403584 กิโลเมตร
87 ไมล์140.012928 กิโลเมตร
88 ไมล์141.622272 กิโลเมตร
89 ไมล์143.231616 กิโลเมตร
90 ไมล์144.84096 กิโลเมตร
91 ไมล์146.450304 กิโลเมตร
92 ไมล์148.059648 กิโลเมตร
93 ไมล์149.668992 กิโลเมตร
94 ไมล์151.278336 กิโลเมตร
95 ไมล์152.88768 กิโลเมตร
96 ไมล์154.497024 กิโลเมตร
97 ไมล์156.106368 กิโลเมตร
98 ไมล์157.715712 กิโลเมตร
99 ไมล์159.325056 กิโลเมตร
100 ไมล์160.9344 กิโลเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ไมล์ = 1.609344 กิโลเมตรในหน้านี้
1 ไมล์ = 1,609.344 เมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 160,934.4 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 1,609,344 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 1,609,344,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 1,609,344,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 1,760 หลาดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 5,280 ฟุตดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 63,360 นิ้วดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 0.868976 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ไมล์ = 1.701083 × 10 -13 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม