แปลง ไมล์ทะเล เป็น ไมล์

แปลงไมล์ทะเล (nmi) เป็นไมล์ (mi) ใส่ค่าของไมล์ทะเลเพื่อแปลงไปยังไมล์

1 ไมล์ทะเลเท่ากับกี่ไมล์

1 ไมล์ทะเล = 1.150779 ไมล์

สูตรการแปลง

mi = nmi × 1.150779

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากไมล์ (mi) เป็นไมล์ทะเล (nmi) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร mi = nmi × 1.150779
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร mi = 1 × 1.150779
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ mi = 1.150779

ดังนั้น 1 ไมล์ทะเล มีค่าเท่ากับ 1.150779 ไมล์

แปลง ไมล์ทะเล เป็น ไมล์

ไมล์ทะเลไมล์
1 ไมล์ทะเล1.150779 ไมล์
2 ไมล์ทะเล2.301558 ไมล์
5 ไมล์ทะเล5.753897 ไมล์
10 ไมล์ทะเล11.507794 ไมล์
20 ไมล์ทะเล23.015588 ไมล์
50 ไมล์ทะเล57.538972 ไมล์
100 ไมล์ทะเล115.077944 ไมล์
500 ไมล์ทะเล575.389724 ไมล์
1000 ไมล์ทะเล1,150.779448 ไมล์
5000 ไมล์ทะเล5,753.897240 ไมล์
10000 ไมล์ทะเล11,507.794480 ไมล์
50000 ไมล์ทะเล57,538.972401 ไมล์

แปลง ไมล์ เป็น ไมล์ทะเล

ไมล์ไมล์ทะเล
1 ไมล์0.868976 ไมล์ทะเล
2 ไมล์1.737952 ไมล์ทะเล
5 ไมล์4.344881 ไมล์ทะเล
10 ไมล์8.689762 ไมล์ทะเล
20 ไมล์17.379524 ไมล์ทะเล
50 ไมล์43.448812 ไมล์ทะเล
100 ไมล์86.897624 ไมล์ทะเล
500 ไมล์434.488120 ไมล์ทะเล
1000 ไมล์868.976241 ไมล์ทะเล
5000 ไมล์4,344.881209 ไมล์ทะเล
10000 ไมล์8,689.762419 ไมล์ทะเล
50000 ไมล์43,448.812095 ไมล์ทะเล

ตารางการแปลงจาก ไมล์ทะเล เป็น ไมล์

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ไมล์ทะเล ไมล์
1 ไมล์ทะเล1.150779 ไมล์
2 ไมล์ทะเล2.301558 ไมล์
3 ไมล์ทะเล3.452338 ไมล์
4 ไมล์ทะเล4.603117 ไมล์
5 ไมล์ทะเล5.753897 ไมล์
6 ไมล์ทะเล6.904676 ไมล์
7 ไมล์ทะเล8.055456 ไมล์
8 ไมล์ทะเล9.206235 ไมล์
9 ไมล์ทะเล10.357015 ไมล์
10 ไมล์ทะเล11.507794 ไมล์
11 ไมล์ทะเล12.658573 ไมล์
12 ไมล์ทะเล13.809353 ไมล์
13 ไมล์ทะเล14.960132 ไมล์
14 ไมล์ทะเล16.110912 ไมล์
15 ไมล์ทะเล17.261691 ไมล์
16 ไมล์ทะเล18.412471 ไมล์
17 ไมล์ทะเล19.563250 ไมล์
18 ไมล์ทะเล20.714030 ไมล์
19 ไมล์ทะเล21.864809 ไมล์
20 ไมล์ทะเล23.015588 ไมล์
21 ไมล์ทะเล24.166368 ไมล์
22 ไมล์ทะเล25.317147 ไมล์
23 ไมล์ทะเล26.467927 ไมล์
24 ไมล์ทะเล27.618706 ไมล์
25 ไมล์ทะเล28.769486 ไมล์
26 ไมล์ทะเล29.920265 ไมล์
27 ไมล์ทะเล31.071045 ไมล์
28 ไมล์ทะเล32.221824 ไมล์
29 ไมล์ทะเล33.372603 ไมล์
30 ไมล์ทะเล34.523383 ไมล์
31 ไมล์ทะเล35.674162 ไมล์
32 ไมล์ทะเล36.824942 ไมล์
33 ไมล์ทะเล37.975721 ไมล์
34 ไมล์ทะเล39.126501 ไมล์
35 ไมล์ทะเล40.277280 ไมล์
36 ไมล์ทะเล41.428060 ไมล์
37 ไมล์ทะเล42.578839 ไมล์
38 ไมล์ทะเล43.729619 ไมล์
39 ไมล์ทะเล44.880398 ไมล์
40 ไมล์ทะเล46.031177 ไมล์
41 ไมล์ทะเล47.181957 ไมล์
42 ไมล์ทะเล48.332736 ไมล์
43 ไมล์ทะเล49.483516 ไมล์
44 ไมล์ทะเล50.634295 ไมล์
45 ไมล์ทะเล51.785075 ไมล์
46 ไมล์ทะเล52.935854 ไมล์
47 ไมล์ทะเล54.086634 ไมล์
48 ไมล์ทะเล55.237413 ไมล์
49 ไมล์ทะเล56.388192 ไมล์
50 ไมล์ทะเล57.538972 ไมล์
51 ไมล์ทะเล58.689751 ไมล์
52 ไมล์ทะเล59.840531 ไมล์
53 ไมล์ทะเล60.991310 ไมล์
54 ไมล์ทะเล62.142090 ไมล์
55 ไมล์ทะเล63.292869 ไมล์
56 ไมล์ทะเล64.443649 ไมล์
57 ไมล์ทะเล65.594428 ไมล์
58 ไมล์ทะเล66.745207 ไมล์
59 ไมล์ทะเล67.895987 ไมล์
60 ไมล์ทะเล69.046766 ไมล์
61 ไมล์ทะเล70.197546 ไมล์
62 ไมล์ทะเล71.348325 ไมล์
63 ไมล์ทะเล72.499105 ไมล์
64 ไมล์ทะเล73.649884 ไมล์
65 ไมล์ทะเล74.800664 ไมล์
66 ไมล์ทะเล75.951443 ไมล์
67 ไมล์ทะเล77.102223 ไมล์
68 ไมล์ทะเล78.253002 ไมล์
69 ไมล์ทะเล79.403781 ไมล์
70 ไมล์ทะเล80.554561 ไมล์
71 ไมล์ทะเล81.705340 ไมล์
72 ไมล์ทะเล82.856120 ไมล์
73 ไมล์ทะเล84.006899 ไมล์
74 ไมล์ทะเล85.157679 ไมล์
75 ไมล์ทะเล86.308458 ไมล์
76 ไมล์ทะเล87.459238 ไมล์
77 ไมล์ทะเล88.610017 ไมล์
78 ไมล์ทะเล89.760796 ไมล์
79 ไมล์ทะเล90.911576 ไมล์
80 ไมล์ทะเล92.062355 ไมล์
81 ไมล์ทะเล93.213135 ไมล์
82 ไมล์ทะเล94.363914 ไมล์
83 ไมล์ทะเล95.514694 ไมล์
84 ไมล์ทะเล96.665473 ไมล์
85 ไมล์ทะเล97.816253 ไมล์
86 ไมล์ทะเล98.967032 ไมล์
87 ไมล์ทะเล100.117811 ไมล์
88 ไมล์ทะเล101.268591 ไมล์
89 ไมล์ทะเล102.419370 ไมล์
90 ไมล์ทะเล103.570150 ไมล์
91 ไมล์ทะเล104.720929 ไมล์
92 ไมล์ทะเล105.871709 ไมล์
93 ไมล์ทะเล107.022488 ไมล์
94 ไมล์ทะเล108.173268 ไมล์
95 ไมล์ทะเล109.324047 ไมล์
96 ไมล์ทะเล110.474827 ไมล์
97 ไมล์ทะเล111.625606 ไมล์
98 ไมล์ทะเล112.776385 ไมล์
99 ไมล์ทะเล113.927165 ไมล์
100 ไมล์ทะเล115.077944 ไมล์

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ไมล์ทะเล = 1.852 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1,852 เมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 185,200 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1,852,000 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1,852,000,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1,852,000,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1.150779 ไมล์ในหน้านี้
1 ไมล์ทะเล = 2,025.371828 หลาดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 6,076.115485 ฟุตดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 72,913.385826 นิ้วดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1.957571 × 10 -13 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม