ไมล์ทะเล เป็น เมตร

แปลงไมล์ทะเล (nmi) เป็นเมตร (m) ใส่ค่าของไมล์ทะเลเพื่อแปลงไปยังเมตร

1 ไมล์ทะเลเท่ากับกี่เมตร

1 ไมล์ทะเล = 1,852 เมตร

สูตรการแปลง

m = nmi × 1,852

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากเมตร (m) เป็นไมล์ทะเล (nmi) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร m = nmi × 1,852
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร m = 1 × 1,852
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ m = 1,852

ดังนั้น 1 ไมล์ทะเล มีค่าเท่ากับ 1,852 เมตร

แปลง ไมล์ทะเล เป็น เมตร

ไมล์ทะเลเมตร
1 ไมล์ทะเล1,852 เมตร
2 ไมล์ทะเล3,704 เมตร
5 ไมล์ทะเล9,260 เมตร
10 ไมล์ทะเล18,520 เมตร
20 ไมล์ทะเล37,040 เมตร
50 ไมล์ทะเล92,600 เมตร
100 ไมล์ทะเล185,200 เมตร
500 ไมล์ทะเล926,000 เมตร
1000 ไมล์ทะเล1,852,000 เมตร
5000 ไมล์ทะเล9,260,000 เมตร
10000 ไมล์ทะเล18,520,000 เมตร
50000 ไมล์ทะเล92,600,000 เมตร

แปลง เมตร เป็น ไมล์ทะเล

เมตรไมล์ทะเล
1 เมตร0.000539 ไมล์ทะเล
2 เมตร0.001079 ไมล์ทะเล
5 เมตร0.002699 ไมล์ทะเล
10 เมตร0.005399 ไมล์ทะเล
20 เมตร0.010799 ไมล์ทะเล
50 เมตร0.026997 ไมล์ทะเล
100 เมตร0.053995 ไมล์ทะเล
500 เมตร0.269978 ไมล์ทะเล
1000 เมตร0.539956 ไมล์ทะเล
5000 เมตร2.699784 ไมล์ทะเล
10000 เมตร5.399568 ไมล์ทะเล
50000 เมตร26.997840 ไมล์ทะเล

ตารางการแปลงจาก ไมล์ทะเล เป็น เมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ไมล์ทะเล เมตร
1 ไมล์ทะเล1,852 เมตร
2 ไมล์ทะเล3,704 เมตร
3 ไมล์ทะเล5,556 เมตร
4 ไมล์ทะเล7,408 เมตร
5 ไมล์ทะเล9,260 เมตร
6 ไมล์ทะเล11,112 เมตร
7 ไมล์ทะเล12,964 เมตร
8 ไมล์ทะเล14,816 เมตร
9 ไมล์ทะเล16,668 เมตร
10 ไมล์ทะเล18,520 เมตร
11 ไมล์ทะเล20,372 เมตร
12 ไมล์ทะเล22,224 เมตร
13 ไมล์ทะเล24,076 เมตร
14 ไมล์ทะเล25,928 เมตร
15 ไมล์ทะเล27,780 เมตร
16 ไมล์ทะเล29,632 เมตร
17 ไมล์ทะเล31,484 เมตร
18 ไมล์ทะเล33,336 เมตร
19 ไมล์ทะเล35,188 เมตร
20 ไมล์ทะเล37,040 เมตร
21 ไมล์ทะเล38,892 เมตร
22 ไมล์ทะเล40,744 เมตร
23 ไมล์ทะเล42,596 เมตร
24 ไมล์ทะเล44,448 เมตร
25 ไมล์ทะเล46,300 เมตร
26 ไมล์ทะเล48,152 เมตร
27 ไมล์ทะเล50,004 เมตร
28 ไมล์ทะเล51,856 เมตร
29 ไมล์ทะเล53,708 เมตร
30 ไมล์ทะเล55,560 เมตร
31 ไมล์ทะเล57,412 เมตร
32 ไมล์ทะเล59,264 เมตร
33 ไมล์ทะเล61,116 เมตร
34 ไมล์ทะเล62,968 เมตร
35 ไมล์ทะเล64,820 เมตร
36 ไมล์ทะเล66,672 เมตร
37 ไมล์ทะเล68,524 เมตร
38 ไมล์ทะเล70,376 เมตร
39 ไมล์ทะเล72,228 เมตร
40 ไมล์ทะเล74,080 เมตร
41 ไมล์ทะเล75,932 เมตร
42 ไมล์ทะเล77,784 เมตร
43 ไมล์ทะเล79,636 เมตร
44 ไมล์ทะเล81,488 เมตร
45 ไมล์ทะเล83,340 เมตร
46 ไมล์ทะเล85,192 เมตร
47 ไมล์ทะเล87,044 เมตร
48 ไมล์ทะเล88,896 เมตร
49 ไมล์ทะเล90,748 เมตร
50 ไมล์ทะเล92,600 เมตร
51 ไมล์ทะเล94,452 เมตร
52 ไมล์ทะเล96,304 เมตร
53 ไมล์ทะเล98,156 เมตร
54 ไมล์ทะเล100,008 เมตร
55 ไมล์ทะเล101,860 เมตร
56 ไมล์ทะเล103,712 เมตร
57 ไมล์ทะเล105,564 เมตร
58 ไมล์ทะเล107,416 เมตร
59 ไมล์ทะเล109,268 เมตร
60 ไมล์ทะเล111,120 เมตร
61 ไมล์ทะเล112,972 เมตร
62 ไมล์ทะเล114,824 เมตร
63 ไมล์ทะเล116,676 เมตร
64 ไมล์ทะเล118,528 เมตร
65 ไมล์ทะเล120,380 เมตร
66 ไมล์ทะเล122,232 เมตร
67 ไมล์ทะเล124,084 เมตร
68 ไมล์ทะเล125,936 เมตร
69 ไมล์ทะเล127,788 เมตร
70 ไมล์ทะเล129,640 เมตร
71 ไมล์ทะเล131,492 เมตร
72 ไมล์ทะเล133,344 เมตร
73 ไมล์ทะเล135,196 เมตร
74 ไมล์ทะเล137,048 เมตร
75 ไมล์ทะเล138,900 เมตร
76 ไมล์ทะเล140,752 เมตร
77 ไมล์ทะเล142,604 เมตร
78 ไมล์ทะเล144,456 เมตร
79 ไมล์ทะเล146,308 เมตร
80 ไมล์ทะเล148,160 เมตร
81 ไมล์ทะเล150,012 เมตร
82 ไมล์ทะเล151,864 เมตร
83 ไมล์ทะเล153,716 เมตร
84 ไมล์ทะเล155,568 เมตร
85 ไมล์ทะเล157,420 เมตร
86 ไมล์ทะเล159,272 เมตร
87 ไมล์ทะเล161,124 เมตร
88 ไมล์ทะเล162,976 เมตร
89 ไมล์ทะเล164,828 เมตร
90 ไมล์ทะเล166,680 เมตร
91 ไมล์ทะเล168,532 เมตร
92 ไมล์ทะเล170,384 เมตร
93 ไมล์ทะเล172,236 เมตร
94 ไมล์ทะเล174,088 เมตร
95 ไมล์ทะเล175,940 เมตร
96 ไมล์ทะเล177,792 เมตร
97 ไมล์ทะเล179,644 เมตร
98 ไมล์ทะเล181,496 เมตร
99 ไมล์ทะเล183,348 เมตร
100 ไมล์ทะเล185,200 เมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ไมล์ทะเล = 1.852 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1,852 เมตรในหน้านี้
1 ไมล์ทะเล = 185,200 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1,852,000 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1,852,000,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1,852,000,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1.150779 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 2,025.371828 หลาดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 6,076.115485 ฟุตดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 72,913.385826 นิ้วดูการคำนวณ
1 ไมล์ทะเล = 1.957571 × 10 -13 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม