นิ้ว เป็น ไมล์ทะเล

แปลงนิ้ว (in) เป็นไมล์ทะเล (nmi) ใส่ค่าของนิ้วเพื่อแปลงไปยังไมล์ทะเล

1 นิ้วเท่ากับกี่ไมล์ทะเล

1 นิ้ว = 1.371490 × 10 -5 ไมล์ทะเล

สูตรการแปลง

nmi = in × 1.371490 × 10 -5

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากไมล์ทะเล (nmi) เป็นนิ้ว (in) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร nmi = in × 1.371490 × 10 -5
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร nmi = 1 × 1.371490 × 10 -5
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ nmi = 1.371490 × 10 -5

ดังนั้น 1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ 1.371490 × 10 -5 ไมล์ทะเล

แปลง นิ้ว เป็น ไมล์ทะเล

นิ้วไมล์ทะเล
1 นิ้ว1.371490 × 10 -5 ไมล์ทะเล
2 นิ้ว2.742980 × 10 -5 ไมล์ทะเล
5 นิ้ว6.857451 × 10 -5 ไมล์ทะเล
10 นิ้ว0.000137 ไมล์ทะเล
20 นิ้ว0.000274 ไมล์ทะเล
50 นิ้ว0.000685 ไมล์ทะเล
100 นิ้ว0.001371 ไมล์ทะเล
500 นิ้ว0.006857 ไมล์ทะเล
1000 นิ้ว0.013714 ไมล์ทะเล
5000 นิ้ว0.068574 ไมล์ทะเล
10000 นิ้ว0.137149 ไมล์ทะเล
50000 นิ้ว0.685745 ไมล์ทะเล

แปลง ไมล์ทะเล เป็น นิ้ว

ไมล์ทะเลนิ้ว
1 ไมล์ทะเล72,913.385826 นิ้ว
2 ไมล์ทะเล145,826.771653 นิ้ว
5 ไมล์ทะเล364,566.929133 นิ้ว
10 ไมล์ทะเล729,133.858267 นิ้ว
20 ไมล์ทะเล1,458,267.716535 นิ้ว
50 ไมล์ทะเล3,645,669.291338 นิ้ว
100 ไมล์ทะเล7,291,338.582677 นิ้ว
500 ไมล์ทะเล36,456,692.913386 นิ้ว
1000 ไมล์ทะเล72,913,385.826772 นิ้ว
5000 ไมล์ทะเล364,566,929.13386 นิ้ว
10000 ไมล์ทะเล729,133,858.26772 นิ้ว
50000 ไมล์ทะเล3,645,669,291.3386 นิ้ว

ตารางการแปลงจาก นิ้ว เป็น ไมล์ทะเล

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

นิ้ว ไมล์ทะเล
1 นิ้ว1.371490 × 10 -5 ไมล์ทะเล
2 นิ้ว2.742980 × 10 -5 ไมล์ทะเล
3 นิ้ว4.114470 × 10 -5 ไมล์ทะเล
4 นิ้ว5.485961 × 10 -5 ไมล์ทะเล
5 นิ้ว6.857451 × 10 -5 ไมล์ทะเล
6 นิ้ว8.228941 × 10 -5 ไมล์ทะเล
7 นิ้ว9.600431 × 10 -5 ไมล์ทะเล
8 นิ้ว0.000109 ไมล์ทะเล
9 นิ้ว0.000123 ไมล์ทะเล
10 นิ้ว0.000137 ไมล์ทะเล
11 นิ้ว0.000150 ไมล์ทะเล
12 นิ้ว0.000164 ไมล์ทะเล
13 นิ้ว0.000178 ไมล์ทะเล
14 นิ้ว0.000192 ไมล์ทะเล
15 นิ้ว0.000205 ไมล์ทะเล
16 นิ้ว0.000219 ไมล์ทะเล
17 นิ้ว0.000233 ไมล์ทะเล
18 นิ้ว0.000246 ไมล์ทะเล
19 นิ้ว0.000260 ไมล์ทะเล
20 นิ้ว0.000274 ไมล์ทะเล
21 นิ้ว0.000288 ไมล์ทะเล
22 นิ้ว0.000301 ไมล์ทะเล
23 นิ้ว0.000315 ไมล์ทะเล
24 นิ้ว0.000329 ไมล์ทะเล
25 นิ้ว0.000342 ไมล์ทะเล
26 นิ้ว0.000356 ไมล์ทะเล
27 นิ้ว0.000370 ไมล์ทะเล
28 นิ้ว0.000384 ไมล์ทะเล
29 นิ้ว0.000397 ไมล์ทะเล
30 นิ้ว0.000411 ไมล์ทะเล
31 นิ้ว0.000425 ไมล์ทะเล
32 นิ้ว0.000438 ไมล์ทะเล
33 นิ้ว0.000452 ไมล์ทะเล
34 นิ้ว0.000466 ไมล์ทะเล
35 นิ้ว0.000480 ไมล์ทะเล
36 นิ้ว0.000493 ไมล์ทะเล
37 นิ้ว0.000507 ไมล์ทะเล
38 นิ้ว0.000521 ไมล์ทะเล
39 นิ้ว0.000534 ไมล์ทะเล
40 นิ้ว0.000548 ไมล์ทะเล
41 นิ้ว0.000562 ไมล์ทะเล
42 นิ้ว0.000576 ไมล์ทะเล
43 นิ้ว0.000589 ไมล์ทะเล
44 นิ้ว0.000603 ไมล์ทะเล
45 นิ้ว0.000617 ไมล์ทะเล
46 นิ้ว0.000630 ไมล์ทะเล
47 นิ้ว0.000644 ไมล์ทะเล
48 นิ้ว0.000658 ไมล์ทะเล
49 นิ้ว0.000672 ไมล์ทะเล
50 นิ้ว0.000685 ไมล์ทะเล
51 นิ้ว0.000699 ไมล์ทะเล
52 นิ้ว0.000713 ไมล์ทะเล
53 นิ้ว0.000726 ไมล์ทะเล
54 นิ้ว0.000740 ไมล์ทะเล
55 นิ้ว0.000754 ไมล์ทะเล
56 นิ้ว0.000768 ไมล์ทะเล
57 นิ้ว0.000781 ไมล์ทะเล
58 นิ้ว0.000795 ไมล์ทะเล
59 นิ้ว0.000809 ไมล์ทะเล
60 นิ้ว0.000822 ไมล์ทะเล
61 นิ้ว0.000836 ไมล์ทะเล
62 นิ้ว0.000850 ไมล์ทะเล
63 นิ้ว0.000864 ไมล์ทะเล
64 นิ้ว0.000877 ไมล์ทะเล
65 นิ้ว0.000891 ไมล์ทะเล
66 นิ้ว0.000905 ไมล์ทะเล
67 นิ้ว0.000918 ไมล์ทะเล
68 นิ้ว0.000932 ไมล์ทะเล
69 นิ้ว0.000946 ไมล์ทะเล
70 นิ้ว0.000960 ไมล์ทะเล
71 นิ้ว0.000973 ไมล์ทะเล
72 นิ้ว0.000987 ไมล์ทะเล
73 นิ้ว0.001001 ไมล์ทะเล
74 นิ้ว0.001014 ไมล์ทะเล
75 นิ้ว0.001028 ไมล์ทะเล
76 นิ้ว0.001042 ไมล์ทะเล
77 นิ้ว0.001056 ไมล์ทะเล
78 นิ้ว0.001069 ไมล์ทะเล
79 นิ้ว0.001083 ไมล์ทะเล
80 นิ้ว0.001097 ไมล์ทะเล
81 นิ้ว0.001110 ไมล์ทะเล
82 นิ้ว0.001124 ไมล์ทะเล
83 นิ้ว0.001138 ไมล์ทะเล
84 นิ้ว0.001152 ไมล์ทะเล
85 นิ้ว0.001165 ไมล์ทะเล
86 นิ้ว0.001179 ไมล์ทะเล
87 นิ้ว0.001193 ไมล์ทะเล
88 นิ้ว0.001206 ไมล์ทะเล
89 นิ้ว0.001220 ไมล์ทะเล
90 นิ้ว0.001234 ไมล์ทะเล
91 นิ้ว0.001248 ไมล์ทะเล
92 นิ้ว0.001261 ไมล์ทะเล
93 นิ้ว0.001275 ไมล์ทะเล
94 นิ้ว0.001289 ไมล์ทะเล
95 นิ้ว0.001302 ไมล์ทะเล
96 นิ้ว0.001316 ไมล์ทะเล
97 นิ้ว0.001330 ไมล์ทะเล
98 นิ้ว0.001344 ไมล์ทะเล
99 นิ้ว0.001357 ไมล์ทะเล
100 นิ้ว0.001371 ไมล์ทะเล

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 นิ้ว = 2.54 × 10 -5 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.0254 เมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25.4 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25,400 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25,400,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 1.578282 × 10 -5 ไมล์ดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.027777 หลาดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.083333 ฟุตดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 1.371490 × 10 -5 ไมล์ทะเลในหน้านี้
1 นิ้ว = 2.684790 × 10 -18 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม