นิ้ว เป็น มิลลิเมตร

แปลงนิ้ว (in) เป็นมิลลิเมตร (mm) ใส่ค่าของนิ้วเพื่อแปลงไปยังมิลลิเมตร

1 นิ้วเท่ากับกี่มิลลิเมตร

1 นิ้ว = 25.4 มิลลิเมตร

สูตรการแปลง

mm = in × 25.4

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากมิลลิเมตร (mm) เป็นนิ้ว (in) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร mm = in × 25.4
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร mm = 1 × 25.4
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ mm = 25.4

ดังนั้น 1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ 25.4 มิลลิเมตร

แปลง นิ้ว เป็น มิลลิเมตร

นิ้วมิลลิเมตร
1 นิ้ว25.4 มิลลิเมตร
2 นิ้ว50.8 มิลลิเมตร
5 นิ้ว127 มิลลิเมตร
10 นิ้ว254 มิลลิเมตร
20 นิ้ว508 มิลลิเมตร
50 นิ้ว1,270 มิลลิเมตร
100 นิ้ว2,540 มิลลิเมตร
500 นิ้ว12,700 มิลลิเมตร
1000 นิ้ว25,400 มิลลิเมตร
5000 นิ้ว127,000 มิลลิเมตร
10000 นิ้ว254,000 มิลลิเมตร
50000 นิ้ว1,270,000 มิลลิเมตร

แปลง มิลลิเมตร เป็น นิ้ว

มิลลิเมตรนิ้ว
1 มิลลิเมตร0.039370 นิ้ว
2 มิลลิเมตร0.078740 นิ้ว
5 มิลลิเมตร0.196850 นิ้ว
10 มิลลิเมตร0.393700 นิ้ว
20 มิลลิเมตร0.787401 นิ้ว
50 มิลลิเมตร1.968503 นิ้ว
100 มิลลิเมตร3.937007 นิ้ว
500 มิลลิเมตร19.685039 นิ้ว
1000 มิลลิเมตร39.370078 นิ้ว
5000 มิลลิเมตร196.850393 นิ้ว
10000 มิลลิเมตร393.700787 นิ้ว
50000 มิลลิเมตร1,968.503937 นิ้ว

ตารางการแปลงจาก นิ้ว เป็น มิลลิเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

นิ้ว มิลลิเมตร
1 นิ้ว25.4 มิลลิเมตร
2 นิ้ว50.8 มิลลิเมตร
3 นิ้ว76.2 มิลลิเมตร
4 นิ้ว101.6 มิลลิเมตร
5 นิ้ว127 มิลลิเมตร
6 นิ้ว152.4 มิลลิเมตร
7 นิ้ว177.8 มิลลิเมตร
8 นิ้ว203.2 มิลลิเมตร
9 นิ้ว228.6 มิลลิเมตร
10 นิ้ว254 มิลลิเมตร
11 นิ้ว279.4 มิลลิเมตร
12 นิ้ว304.8 มิลลิเมตร
13 นิ้ว330.2 มิลลิเมตร
14 นิ้ว355.6 มิลลิเมตร
15 นิ้ว381 มิลลิเมตร
16 นิ้ว406.4 มิลลิเมตร
17 นิ้ว431.8 มิลลิเมตร
18 นิ้ว457.2 มิลลิเมตร
19 นิ้ว482.6 มิลลิเมตร
20 นิ้ว508 มิลลิเมตร
21 นิ้ว533.4 มิลลิเมตร
22 นิ้ว558.8 มิลลิเมตร
23 นิ้ว584.2 มิลลิเมตร
24 นิ้ว609.6 มิลลิเมตร
25 นิ้ว635 มิลลิเมตร
26 นิ้ว660.4 มิลลิเมตร
27 นิ้ว685.8 มิลลิเมตร
28 นิ้ว711.2 มิลลิเมตร
29 นิ้ว736.6 มิลลิเมตร
30 นิ้ว762 มิลลิเมตร
31 นิ้ว787.4 มิลลิเมตร
32 นิ้ว812.8 มิลลิเมตร
33 นิ้ว838.2 มิลลิเมตร
34 นิ้ว863.6 มิลลิเมตร
35 นิ้ว889 มิลลิเมตร
36 นิ้ว914.4 มิลลิเมตร
37 นิ้ว939.8 มิลลิเมตร
38 นิ้ว965.2 มิลลิเมตร
39 นิ้ว990.6 มิลลิเมตร
40 นิ้ว1,016 มิลลิเมตร
41 นิ้ว1,041.4 มิลลิเมตร
42 นิ้ว1,066.8 มิลลิเมตร
43 นิ้ว1,092.2 มิลลิเมตร
44 นิ้ว1,117.6 มิลลิเมตร
45 นิ้ว1,143 มิลลิเมตร
46 นิ้ว1,168.4 มิลลิเมตร
47 นิ้ว1,193.8 มิลลิเมตร
48 นิ้ว1,219.2 มิลลิเมตร
49 นิ้ว1,244.6 มิลลิเมตร
50 นิ้ว1,270 มิลลิเมตร
51 นิ้ว1,295.4 มิลลิเมตร
52 นิ้ว1,320.8 มิลลิเมตร
53 นิ้ว1,346.2 มิลลิเมตร
54 นิ้ว1,371.6 มิลลิเมตร
55 นิ้ว1,397 มิลลิเมตร
56 นิ้ว1,422.4 มิลลิเมตร
57 นิ้ว1,447.8 มิลลิเมตร
58 นิ้ว1,473.2 มิลลิเมตร
59 นิ้ว1,498.6 มิลลิเมตร
60 นิ้ว1,524 มิลลิเมตร
61 นิ้ว1,549.4 มิลลิเมตร
62 นิ้ว1,574.8 มิลลิเมตร
63 นิ้ว1,600.2 มิลลิเมตร
64 นิ้ว1,625.6 มิลลิเมตร
65 นิ้ว1,651 มิลลิเมตร
66 นิ้ว1,676.4 มิลลิเมตร
67 นิ้ว1,701.8 มิลลิเมตร
68 นิ้ว1,727.2 มิลลิเมตร
69 นิ้ว1,752.6 มิลลิเมตร
70 นิ้ว1,778 มิลลิเมตร
71 นิ้ว1,803.4 มิลลิเมตร
72 นิ้ว1,828.8 มิลลิเมตร
73 นิ้ว1,854.2 มิลลิเมตร
74 นิ้ว1,879.6 มิลลิเมตร
75 นิ้ว1,905 มิลลิเมตร
76 นิ้ว1,930.4 มิลลิเมตร
77 นิ้ว1,955.8 มิลลิเมตร
78 นิ้ว1,981.2 มิลลิเมตร
79 นิ้ว2,006.6 มิลลิเมตร
80 นิ้ว2,032 มิลลิเมตร
81 นิ้ว2,057.4 มิลลิเมตร
82 นิ้ว2,082.8 มิลลิเมตร
83 นิ้ว2,108.2 มิลลิเมตร
84 นิ้ว2,133.6 มิลลิเมตร
85 นิ้ว2,159 มิลลิเมตร
86 นิ้ว2,184.4 มิลลิเมตร
87 นิ้ว2,209.8 มิลลิเมตร
88 นิ้ว2,235.2 มิลลิเมตร
89 นิ้ว2,260.6 มิลลิเมตร
90 นิ้ว2,286 มิลลิเมตร
91 นิ้ว2,311.4 มิลลิเมตร
92 นิ้ว2,336.8 มิลลิเมตร
93 นิ้ว2,362.2 มิลลิเมตร
94 นิ้ว2,387.6 มิลลิเมตร
95 นิ้ว2,413 มิลลิเมตร
96 นิ้ว2,438.4 มิลลิเมตร
97 นิ้ว2,463.8 มิลลิเมตร
98 นิ้ว2,489.2 มิลลิเมตร
99 นิ้ว2,514.6 มิลลิเมตร
100 นิ้ว2,540 มิลลิเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 นิ้ว = 2.54 × 10 -5 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.0254 เมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25.4 มิลลิเมตรในหน้านี้
1 นิ้ว = 25,400 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25,400,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 1.578282 × 10 -5 ไมล์ดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.027777 หลาดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.083333 ฟุตดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 1.371490 × 10 -5 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 2.684790 × 10 -18 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม