หลา เป็น นิ้ว

แปลงหลา (yd) เป็นนิ้ว (in) ใส่ค่าของหลาเพื่อแปลงไปยังนิ้ว

1 หลาเท่ากับกี่นิ้ว

1 หลา = 36 นิ้ว

สูตรการแปลง

in = yd × 36

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากนิ้ว (in) เป็นหลา (yd) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร in = yd × 36
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร in = 1 × 36
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ in = 36

ดังนั้น 1 หลา มีค่าเท่ากับ 36 นิ้ว

แปลง หลา เป็น นิ้ว

หลานิ้ว
1 หลา36 นิ้ว
2 หลา72 นิ้ว
5 หลา180 นิ้ว
10 หลา360 นิ้ว
20 หลา720 นิ้ว
50 หลา1,800 นิ้ว
100 หลา3,600 นิ้ว
500 หลา18,000 นิ้ว
1000 หลา36,000 นิ้ว
5000 หลา180,000 นิ้ว
10000 หลา360,000 นิ้ว
50000 หลา1,800,000 นิ้ว

แปลง นิ้ว เป็น หลา

นิ้วหลา
1 นิ้ว0.027777 หลา
2 นิ้ว0.055555 หลา
5 นิ้ว0.138888 หลา
10 นิ้ว0.277777 หลา
20 นิ้ว0.555555 หลา
50 นิ้ว1.388888 หลา
100 นิ้ว2.777777 หลา
500 นิ้ว13.888888 หลา
1000 นิ้ว27.777777 หลา
5000 นิ้ว138.888888 หลา
10000 นิ้ว277.777777 หลา
50000 นิ้ว1,388.888888 หลา

ตารางการแปลงจาก หลา เป็น นิ้ว

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

หลา นิ้ว
1 หลา36 นิ้ว
2 หลา72 นิ้ว
3 หลา108 นิ้ว
4 หลา144 นิ้ว
5 หลา180 นิ้ว
6 หลา216 นิ้ว
7 หลา252 นิ้ว
8 หลา288 นิ้ว
9 หลา324 นิ้ว
10 หลา360 นิ้ว
11 หลา396 นิ้ว
12 หลา432 นิ้ว
13 หลา468 นิ้ว
14 หลา504 นิ้ว
15 หลา540 นิ้ว
16 หลา576 นิ้ว
17 หลา612 นิ้ว
18 หลา648 นิ้ว
19 หลา684 นิ้ว
20 หลา720 นิ้ว
21 หลา756 นิ้ว
22 หลา792 นิ้ว
23 หลา828 นิ้ว
24 หลา864 นิ้ว
25 หลา900 นิ้ว
26 หลา936 นิ้ว
27 หลา972 นิ้ว
28 หลา1,008 นิ้ว
29 หลา1,044 นิ้ว
30 หลา1,080 นิ้ว
31 หลา1,116 นิ้ว
32 หลา1,152 นิ้ว
33 หลา1,188 นิ้ว
34 หลา1,224 นิ้ว
35 หลา1,260 นิ้ว
36 หลา1,296 นิ้ว
37 หลา1,332 นิ้ว
38 หลา1,368 นิ้ว
39 หลา1,404 นิ้ว
40 หลา1,440 นิ้ว
41 หลา1,476 นิ้ว
42 หลา1,512 นิ้ว
43 หลา1,548 นิ้ว
44 หลา1,584 นิ้ว
45 หลา1,620 นิ้ว
46 หลา1,656 นิ้ว
47 หลา1,692 นิ้ว
48 หลา1,728 นิ้ว
49 หลา1,764 นิ้ว
50 หลา1,800 นิ้ว
51 หลา1,836 นิ้ว
52 หลา1,872 นิ้ว
53 หลา1,908 นิ้ว
54 หลา1,944 นิ้ว
55 หลา1,980 นิ้ว
56 หลา2,016 นิ้ว
57 หลา2,052 นิ้ว
58 หลา2,088 นิ้ว
59 หลา2,124 นิ้ว
60 หลา2,160 นิ้ว
61 หลา2,196 นิ้ว
62 หลา2,232 นิ้ว
63 หลา2,268 นิ้ว
64 หลา2,304 นิ้ว
65 หลา2,340 นิ้ว
66 หลา2,376 นิ้ว
67 หลา2,412 นิ้ว
68 หลา2,448 นิ้ว
69 หลา2,484 นิ้ว
70 หลา2,520 นิ้ว
71 หลา2,556 นิ้ว
72 หลา2,592 นิ้ว
73 หลา2,628 นิ้ว
74 หลา2,664 นิ้ว
75 หลา2,700 นิ้ว
76 หลา2,736 นิ้ว
77 หลา2,772 นิ้ว
78 หลา2,808 นิ้ว
79 หลา2,844 นิ้ว
80 หลา2,880 นิ้ว
81 หลา2,916 นิ้ว
82 หลา2,952 นิ้ว
83 หลา2,988 นิ้ว
84 หลา3,024 นิ้ว
85 หลา3,060 นิ้ว
86 หลา3,096 นิ้ว
87 หลา3,132 นิ้ว
88 หลา3,168 นิ้ว
89 หลา3,204 นิ้ว
90 หลา3,240 นิ้ว
91 หลา3,276 นิ้ว
92 หลา3,312 นิ้ว
93 หลา3,348 นิ้ว
94 หลา3,384 นิ้ว
95 หลา3,420 นิ้ว
96 หลา3,456 นิ้ว
97 หลา3,492 นิ้ว
98 หลา3,528 นิ้ว
99 หลา3,564 นิ้ว
100 หลา3,600 นิ้ว

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 หลา = 0.000914 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 0.9144 เมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 91.44 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 914.4 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 914,400 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 914,400,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 หลา = 0.000568 ไมล์ดูการคำนวณ
1 หลา = 3 ฟุตดูการคำนวณ
1 หลา = 36 นิ้วในหน้านี้
1 หลา = 0.000493 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 หลา = 9.665246 × 10 -17 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม