แปลง นิ้ว เป็น กิโลเมตร

แปลงนิ้ว (in) เป็นกิโลเมตร (km) ใส่ค่าของนิ้วเพื่อแปลงไปยังกิโลเมตร

1 นิ้วเท่ากับกี่กิโลเมตร

1 นิ้ว = 2.54 × 10 -5 กิโลเมตร

สูตรการแปลง

km = in × 2.54 × 10 -5

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากกิโลเมตร (km) เป็นนิ้ว (in) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร km = in × 2.54 × 10 -5
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร km = 1 × 2.54 × 10 -5
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ km = 2.54 × 10 -5

ดังนั้น 1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ 2.54 × 10 -5 กิโลเมตร

แปลง นิ้ว เป็น กิโลเมตร

นิ้วกิโลเมตร
1 นิ้ว2.54 × 10 -5 กิโลเมตร
2 นิ้ว5.08 × 10 -5 กิโลเมตร
5 นิ้ว0.000127 กิโลเมตร
10 นิ้ว0.000254 กิโลเมตร
20 นิ้ว0.000508 กิโลเมตร
50 นิ้ว0.00127 กิโลเมตร
100 นิ้ว0.00254 กิโลเมตร
500 นิ้ว0.0127 กิโลเมตร
1000 นิ้ว0.0254 กิโลเมตร
5000 นิ้ว0.127 กิโลเมตร
10000 นิ้ว0.254 กิโลเมตร
50000 นิ้ว1.27 กิโลเมตร

แปลง กิโลเมตร เป็น นิ้ว

กิโลเมตรนิ้ว
1 กิโลเมตร39,370.078740 นิ้ว
2 กิโลเมตร78,740.157480 นิ้ว
5 กิโลเมตร196,850.393700 นิ้ว
10 กิโลเมตร393,700.787401 นิ้ว
20 กิโลเมตร787,401.574803 นิ้ว
50 กิโลเมตร1,968,503.937007 นิ้ว
100 กิโลเมตร3,937,007.874015 นิ้ว
500 กิโลเมตร19,685,039.370079 นิ้ว
1000 กิโลเมตร39,370,078.740157 นิ้ว
5000 กิโลเมตร196,850,393.70079 นิ้ว
10000 กิโลเมตร393,700,787.40157 นิ้ว
50000 กิโลเมตร1,968,503,937.0079 นิ้ว

ตารางการแปลงจาก นิ้ว เป็น กิโลเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

นิ้ว กิโลเมตร
1 นิ้ว2.54 × 10 -5 กิโลเมตร
2 นิ้ว5.08 × 10 -5 กิโลเมตร
3 นิ้ว7.62 × 10 -5 กิโลเมตร
4 นิ้ว0.000101 กิโลเมตร
5 นิ้ว0.000127 กิโลเมตร
6 นิ้ว0.000152 กิโลเมตร
7 นิ้ว0.000177 กิโลเมตร
8 นิ้ว0.000203 กิโลเมตร
9 นิ้ว0.000228 กิโลเมตร
10 นิ้ว0.000254 กิโลเมตร
11 นิ้ว0.000279 กิโลเมตร
12 นิ้ว0.000304 กิโลเมตร
13 นิ้ว0.000330 กิโลเมตร
14 นิ้ว0.000355 กิโลเมตร
15 นิ้ว0.000381 กิโลเมตร
16 นิ้ว0.000406 กิโลเมตร
17 นิ้ว0.000431 กิโลเมตร
18 นิ้ว0.000457 กิโลเมตร
19 นิ้ว0.000482 กิโลเมตร
20 นิ้ว0.000508 กิโลเมตร
21 นิ้ว0.000533 กิโลเมตร
22 นิ้ว0.000558 กิโลเมตร
23 นิ้ว0.000584 กิโลเมตร
24 นิ้ว0.000609 กิโลเมตร
25 นิ้ว0.000635 กิโลเมตร
26 นิ้ว0.000660 กิโลเมตร
27 นิ้ว0.000685 กิโลเมตร
28 นิ้ว0.000711 กิโลเมตร
29 นิ้ว0.000736 กิโลเมตร
30 นิ้ว0.000762 กิโลเมตร
31 นิ้ว0.000787 กิโลเมตร
32 นิ้ว0.000812 กิโลเมตร
33 นิ้ว0.000838 กิโลเมตร
34 นิ้ว0.000863 กิโลเมตร
35 นิ้ว0.000889 กิโลเมตร
36 นิ้ว0.000914 กิโลเมตร
37 นิ้ว0.000939 กิโลเมตร
38 นิ้ว0.000965 กิโลเมตร
39 นิ้ว0.000990 กิโลเมตร
40 นิ้ว0.001016 กิโลเมตร
41 นิ้ว0.001041 กิโลเมตร
42 นิ้ว0.001066 กิโลเมตร
43 นิ้ว0.001092 กิโลเมตร
44 นิ้ว0.001117 กิโลเมตร
45 นิ้ว0.001143 กิโลเมตร
46 นิ้ว0.001168 กิโลเมตร
47 นิ้ว0.001193 กิโลเมตร
48 นิ้ว0.001219 กิโลเมตร
49 นิ้ว0.001244 กิโลเมตร
50 นิ้ว0.00127 กิโลเมตร
51 นิ้ว0.001295 กิโลเมตร
52 นิ้ว0.001320 กิโลเมตร
53 นิ้ว0.001346 กิโลเมตร
54 นิ้ว0.001371 กิโลเมตร
55 นิ้ว0.001397 กิโลเมตร
56 นิ้ว0.001422 กิโลเมตร
57 นิ้ว0.001447 กิโลเมตร
58 นิ้ว0.001473 กิโลเมตร
59 นิ้ว0.001498 กิโลเมตร
60 นิ้ว0.001524 กิโลเมตร
61 นิ้ว0.001549 กิโลเมตร
62 นิ้ว0.001574 กิโลเมตร
63 นิ้ว0.001600 กิโลเมตร
64 นิ้ว0.001625 กิโลเมตร
65 นิ้ว0.001651 กิโลเมตร
66 นิ้ว0.001676 กิโลเมตร
67 นิ้ว0.001701 กิโลเมตร
68 นิ้ว0.001727 กิโลเมตร
69 นิ้ว0.001752 กิโลเมตร
70 นิ้ว0.001778 กิโลเมตร
71 นิ้ว0.001803 กิโลเมตร
72 นิ้ว0.001828 กิโลเมตร
73 นิ้ว0.001854 กิโลเมตร
74 นิ้ว0.001879 กิโลเมตร
75 นิ้ว0.001905 กิโลเมตร
76 นิ้ว0.001930 กิโลเมตร
77 นิ้ว0.001955 กิโลเมตร
78 นิ้ว0.001981 กิโลเมตร
79 นิ้ว0.002006 กิโลเมตร
80 นิ้ว0.002032 กิโลเมตร
81 นิ้ว0.002057 กิโลเมตร
82 นิ้ว0.002082 กิโลเมตร
83 นิ้ว0.002108 กิโลเมตร
84 นิ้ว0.002133 กิโลเมตร
85 นิ้ว0.002159 กิโลเมตร
86 นิ้ว0.002184 กิโลเมตร
87 นิ้ว0.002209 กิโลเมตร
88 นิ้ว0.002235 กิโลเมตร
89 นิ้ว0.002260 กิโลเมตร
90 นิ้ว0.002286 กิโลเมตร
91 นิ้ว0.002311 กิโลเมตร
92 นิ้ว0.002336 กิโลเมตร
93 นิ้ว0.002362 กิโลเมตร
94 นิ้ว0.002387 กิโลเมตร
95 นิ้ว0.002413 กิโลเมตร
96 นิ้ว0.002438 กิโลเมตร
97 นิ้ว0.002463 กิโลเมตร
98 นิ้ว0.002489 กิโลเมตร
99 นิ้ว0.002514 กิโลเมตร
100 นิ้ว0.00254 กิโลเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 นิ้ว = 2.54 × 10 -5 กิโลเมตรในหน้านี้
1 นิ้ว = 0.0254 เมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25.4 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25,400 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25,400,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 1.578282 × 10 -5 ไมล์ดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.027777 หลาดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.083333 ฟุตดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 1.371490 × 10 -5 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 2.684790 × 10 -18 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม