แปลง ฟุต เป็น นิ้ว

แปลงฟุต (ft) เป็นนิ้ว (in) ใส่ค่าของฟุตเพื่อแปลงไปยังนิ้ว

1 ฟุตเท่ากับกี่นิ้ว

1 ฟุต = 12 นิ้ว

สูตรการแปลง

in = ft × 12

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากนิ้ว (in) เป็นฟุต (ft) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร in = ft × 12
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร in = 1 × 12
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ in = 12

ดังนั้น 1 ฟุต มีค่าเท่ากับ 12 นิ้ว

แปลง ฟุต เป็น นิ้ว

ฟุตนิ้ว
1 ฟุต12 นิ้ว
2 ฟุต24 นิ้ว
5 ฟุต60 นิ้ว
10 ฟุต120 นิ้ว
20 ฟุต240 นิ้ว
50 ฟุต600 นิ้ว
100 ฟุต1,200 นิ้ว
500 ฟุต6,000 นิ้ว
1000 ฟุต12,000 นิ้ว
5000 ฟุต60,000 นิ้ว
10000 ฟุต120,000 นิ้ว
50000 ฟุต600,000 นิ้ว

แปลง นิ้ว เป็น ฟุต

นิ้วฟุต
1 นิ้ว0.083333 ฟุต
2 นิ้ว0.166666 ฟุต
5 นิ้ว0.416666 ฟุต
10 นิ้ว0.833333 ฟุต
20 นิ้ว1.666666 ฟุต
50 นิ้ว4.166666 ฟุต
100 นิ้ว8.333333 ฟุต
500 นิ้ว41.666666 ฟุต
1000 นิ้ว83.333333 ฟุต
5000 นิ้ว416.666666 ฟุต
10000 นิ้ว833.333333 ฟุต
50000 นิ้ว4,166.666666 ฟุต

ตารางการแปลงจาก ฟุต เป็น นิ้ว

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ฟุต นิ้ว
1 ฟุต12 นิ้ว
2 ฟุต24 นิ้ว
3 ฟุต36 นิ้ว
4 ฟุต48 นิ้ว
5 ฟุต60 นิ้ว
6 ฟุต72 นิ้ว
7 ฟุต84 นิ้ว
8 ฟุต96 นิ้ว
9 ฟุต108 นิ้ว
10 ฟุต120 นิ้ว
11 ฟุต132 นิ้ว
12 ฟุต144 นิ้ว
13 ฟุต156 นิ้ว
14 ฟุต168 นิ้ว
15 ฟุต180 นิ้ว
16 ฟุต192 นิ้ว
17 ฟุต204 นิ้ว
18 ฟุต216 นิ้ว
19 ฟุต228 นิ้ว
20 ฟุต240 นิ้ว
21 ฟุต252 นิ้ว
22 ฟุต264 นิ้ว
23 ฟุต276 นิ้ว
24 ฟุต288 นิ้ว
25 ฟุต300 นิ้ว
26 ฟุต312 นิ้ว
27 ฟุต324 นิ้ว
28 ฟุต336 นิ้ว
29 ฟุต348 นิ้ว
30 ฟุต360 นิ้ว
31 ฟุต372 นิ้ว
32 ฟุต384 นิ้ว
33 ฟุต396 นิ้ว
34 ฟุต408 นิ้ว
35 ฟุต420 นิ้ว
36 ฟุต432 นิ้ว
37 ฟุต444 นิ้ว
38 ฟุต456 นิ้ว
39 ฟุต468 นิ้ว
40 ฟุต480 นิ้ว
41 ฟุต492 นิ้ว
42 ฟุต504 นิ้ว
43 ฟุต516 นิ้ว
44 ฟุต528 นิ้ว
45 ฟุต540 นิ้ว
46 ฟุต552 นิ้ว
47 ฟุต564 นิ้ว
48 ฟุต576 นิ้ว
49 ฟุต588 นิ้ว
50 ฟุต600 นิ้ว
51 ฟุต612 นิ้ว
52 ฟุต624 นิ้ว
53 ฟุต636 นิ้ว
54 ฟุต648 นิ้ว
55 ฟุต660 นิ้ว
56 ฟุต672 นิ้ว
57 ฟุต684 นิ้ว
58 ฟุต696 นิ้ว
59 ฟุต708 นิ้ว
60 ฟุต720 นิ้ว
61 ฟุต732 นิ้ว
62 ฟุต744 นิ้ว
63 ฟุต756 นิ้ว
64 ฟุต768 นิ้ว
65 ฟุต780 นิ้ว
66 ฟุต792 นิ้ว
67 ฟุต804 นิ้ว
68 ฟุต816 นิ้ว
69 ฟุต828 นิ้ว
70 ฟุต840 นิ้ว
71 ฟุต852 นิ้ว
72 ฟุต864 นิ้ว
73 ฟุต876 นิ้ว
74 ฟุต888 นิ้ว
75 ฟุต900 นิ้ว
76 ฟุต912 นิ้ว
77 ฟุต924 นิ้ว
78 ฟุต936 นิ้ว
79 ฟุต948 นิ้ว
80 ฟุต960 นิ้ว
81 ฟุต972 นิ้ว
82 ฟุต984 นิ้ว
83 ฟุต996 นิ้ว
84 ฟุต1,008 นิ้ว
85 ฟุต1,020 นิ้ว
86 ฟุต1,032 นิ้ว
87 ฟุต1,044 นิ้ว
88 ฟุต1,056 นิ้ว
89 ฟุต1,068 นิ้ว
90 ฟุต1,080 นิ้ว
91 ฟุต1,092 นิ้ว
92 ฟุต1,104 นิ้ว
93 ฟุต1,116 นิ้ว
94 ฟุต1,128 นิ้ว
95 ฟุต1,140 นิ้ว
96 ฟุต1,152 นิ้ว
97 ฟุต1,164 นิ้ว
98 ฟุต1,176 นิ้ว
99 ฟุต1,188 นิ้ว
100 ฟุต1,200 นิ้ว

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ฟุต = 0.000304 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.3048 เมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304.8 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000189 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.333333 หลาดูการคำนวณ
1 ฟุต = 12 นิ้วในหน้านี้
1 ฟุต = 0.000164 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ฟุต = 3.221748 × 10 -17 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม