แปลง ฟุต เป็น เมตร

แปลงฟุต (ft) เป็นเมตร (m) ใส่ค่าของฟุตเพื่อแปลงไปยังเมตร

1 ฟุตเท่ากับกี่เมตร

1 ฟุต = 0.3048 เมตร

สูตรการแปลง

m = ft × 0.3048

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากเมตร (m) เป็นฟุต (ft) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร m = ft × 0.3048
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร m = 1 × 0.3048
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ m = 0.3048

ดังนั้น 1 ฟุต มีค่าเท่ากับ 0.3048 เมตร

แปลง ฟุต เป็น เมตร

ฟุตเมตร
1 ฟุต0.3048 เมตร
2 ฟุต0.6096 เมตร
5 ฟุต1.524 เมตร
10 ฟุต3.048 เมตร
20 ฟุต6.096 เมตร
50 ฟุต15.24 เมตร
100 ฟุต30.48 เมตร
500 ฟุต152.4 เมตร
1000 ฟุต304.8 เมตร
5000 ฟุต1,524 เมตร
10000 ฟุต3,048 เมตร
50000 ฟุต15,240 เมตร

แปลง เมตร เป็น ฟุต

เมตรฟุต
1 เมตร3.280839 ฟุต
2 เมตร6.561679 ฟุต
5 เมตร16.404199 ฟุต
10 เมตร32.808398 ฟุต
20 เมตร65.616797 ฟุต
50 เมตร164.041994 ฟุต
100 เมตร328.083989 ฟุต
500 เมตร1,640.419947 ฟุต
1000 เมตร3,280.839895 ฟุต
5000 เมตร16,404.199475 ฟุต
10000 เมตร32,808.398950 ฟุต
50000 เมตร164,041.994750 ฟุต

ตารางการแปลงจาก ฟุต เป็น เมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ฟุต เมตร
1 ฟุต0.3048 เมตร
2 ฟุต0.6096 เมตร
3 ฟุต0.9144 เมตร
4 ฟุต1.2192 เมตร
5 ฟุต1.524 เมตร
6 ฟุต1.8288 เมตร
7 ฟุต2.1336 เมตร
8 ฟุต2.4384 เมตร
9 ฟุต2.7432 เมตร
10 ฟุต3.048 เมตร
11 ฟุต3.3528 เมตร
12 ฟุต3.6576 เมตร
13 ฟุต3.9624 เมตร
14 ฟุต4.2672 เมตร
15 ฟุต4.572 เมตร
16 ฟุต4.8768 เมตร
17 ฟุต5.1816 เมตร
18 ฟุต5.4864 เมตร
19 ฟุต5.7912 เมตร
20 ฟุต6.096 เมตร
21 ฟุต6.4008 เมตร
22 ฟุต6.7056 เมตร
23 ฟุต7.0104 เมตร
24 ฟุต7.3152 เมตร
25 ฟุต7.62 เมตร
26 ฟุต7.9248 เมตร
27 ฟุต8.2296 เมตร
28 ฟุต8.5344 เมตร
29 ฟุต8.8392 เมตร
30 ฟุต9.144 เมตร
31 ฟุต9.4488 เมตร
32 ฟุต9.7536 เมตร
33 ฟุต10.0584 เมตร
34 ฟุต10.3632 เมตร
35 ฟุต10.668 เมตร
36 ฟุต10.9728 เมตร
37 ฟุต11.2776 เมตร
38 ฟุต11.5824 เมตร
39 ฟุต11.8872 เมตร
40 ฟุต12.192 เมตร
41 ฟุต12.4968 เมตร
42 ฟุต12.8016 เมตร
43 ฟุต13.1064 เมตร
44 ฟุต13.4112 เมตร
45 ฟุต13.716 เมตร
46 ฟุต14.0208 เมตร
47 ฟุต14.3256 เมตร
48 ฟุต14.6304 เมตร
49 ฟุต14.9352 เมตร
50 ฟุต15.24 เมตร
51 ฟุต15.5448 เมตร
52 ฟุต15.8496 เมตร
53 ฟุต16.1544 เมตร
54 ฟุต16.4592 เมตร
55 ฟุต16.764 เมตร
56 ฟุต17.0688 เมตร
57 ฟุต17.3736 เมตร
58 ฟุต17.6784 เมตร
59 ฟุต17.9832 เมตร
60 ฟุต18.288 เมตร
61 ฟุต18.5928 เมตร
62 ฟุต18.8976 เมตร
63 ฟุต19.2024 เมตร
64 ฟุต19.5072 เมตร
65 ฟุต19.812 เมตร
66 ฟุต20.1168 เมตร
67 ฟุต20.4216 เมตร
68 ฟุต20.7264 เมตร
69 ฟุต21.0312 เมตร
70 ฟุต21.336 เมตร
71 ฟุต21.6408 เมตร
72 ฟุต21.9456 เมตร
73 ฟุต22.2504 เมตร
74 ฟุต22.5552 เมตร
75 ฟุต22.86 เมตร
76 ฟุต23.1648 เมตร
77 ฟุต23.4696 เมตร
78 ฟุต23.7744 เมตร
79 ฟุต24.0792 เมตร
80 ฟุต24.384 เมตร
81 ฟุต24.6888 เมตร
82 ฟุต24.9936 เมตร
83 ฟุต25.2984 เมตร
84 ฟุต25.6032 เมตร
85 ฟุต25.908 เมตร
86 ฟุต26.2128 เมตร
87 ฟุต26.5176 เมตร
88 ฟุต26.8224 เมตร
89 ฟุต27.1272 เมตร
90 ฟุต27.432 เมตร
91 ฟุต27.7368 เมตร
92 ฟุต28.0416 เมตร
93 ฟุต28.3464 เมตร
94 ฟุต28.6512 เมตร
95 ฟุต28.956 เมตร
96 ฟุต29.2608 เมตร
97 ฟุต29.5656 เมตร
98 ฟุต29.8704 เมตร
99 ฟุต30.1752 เมตร
100 ฟุต30.48 เมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ฟุต = 0.000304 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.3048 เมตรในหน้านี้
1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304.8 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000189 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.333333 หลาดูการคำนวณ
1 ฟุต = 12 นิ้วดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000164 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ฟุต = 3.221748 × 10 -17 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม