ฟุต เป็น มิลลิเมตร

แปลงฟุต (ft) เป็นมิลลิเมตร (mm) ใส่ค่าของฟุตเพื่อแปลงไปยังมิลลิเมตร

1 ฟุตเท่ากับกี่มิลลิเมตร

1 ฟุต = 304.8 มิลลิเมตร

สูตรการแปลง

mm = ft × 304.8

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากมิลลิเมตร (mm) เป็นฟุต (ft) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร mm = ft × 304.8
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร mm = 1 × 304.8
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ mm = 304.8

ดังนั้น 1 ฟุต มีค่าเท่ากับ 304.8 มิลลิเมตร

แปลง ฟุต เป็น มิลลิเมตร

ฟุตมิลลิเมตร
1 ฟุต304.8 มิลลิเมตร
2 ฟุต609.6 มิลลิเมตร
5 ฟุต1,524 มิลลิเมตร
10 ฟุต3,048 มิลลิเมตร
20 ฟุต6,096 มิลลิเมตร
50 ฟุต15,240 มิลลิเมตร
100 ฟุต30,480 มิลลิเมตร
500 ฟุต152,400 มิลลิเมตร
1000 ฟุต304,800 มิลลิเมตร
5000 ฟุต1,524,000 มิลลิเมตร
10000 ฟุต3,048,000 มิลลิเมตร
50000 ฟุต15,240,000 มิลลิเมตร

แปลง มิลลิเมตร เป็น ฟุต

มิลลิเมตรฟุต
1 มิลลิเมตร0.003280 ฟุต
2 มิลลิเมตร0.006561 ฟุต
5 มิลลิเมตร0.016404 ฟุต
10 มิลลิเมตร0.032808 ฟุต
20 มิลลิเมตร0.065616 ฟุต
50 มิลลิเมตร0.164041 ฟุต
100 มิลลิเมตร0.328083 ฟุต
500 มิลลิเมตร1.640419 ฟุต
1000 มิลลิเมตร3.280839 ฟุต
5000 มิลลิเมตร16.404199 ฟุต
10000 มิลลิเมตร32.808398 ฟุต
50000 มิลลิเมตร164.041994 ฟุต

ตารางการแปลงจาก ฟุต เป็น มิลลิเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ฟุต มิลลิเมตร
1 ฟุต304.8 มิลลิเมตร
2 ฟุต609.6 มิลลิเมตร
3 ฟุต914.4 มิลลิเมตร
4 ฟุต1,219.2 มิลลิเมตร
5 ฟุต1,524 มิลลิเมตร
6 ฟุต1,828.8 มิลลิเมตร
7 ฟุต2,133.6 มิลลิเมตร
8 ฟุต2,438.4 มิลลิเมตร
9 ฟุต2,743.2 มิลลิเมตร
10 ฟุต3,048 มิลลิเมตร
11 ฟุต3,352.8 มิลลิเมตร
12 ฟุต3,657.6 มิลลิเมตร
13 ฟุต3,962.4 มิลลิเมตร
14 ฟุต4,267.2 มิลลิเมตร
15 ฟุต4,572 มิลลิเมตร
16 ฟุต4,876.8 มิลลิเมตร
17 ฟุต5,181.6 มิลลิเมตร
18 ฟุต5,486.4 มิลลิเมตร
19 ฟุต5,791.2 มิลลิเมตร
20 ฟุต6,096 มิลลิเมตร
21 ฟุต6,400.8 มิลลิเมตร
22 ฟุต6,705.6 มิลลิเมตร
23 ฟุต7,010.4 มิลลิเมตร
24 ฟุต7,315.2 มิลลิเมตร
25 ฟุต7,620 มิลลิเมตร
26 ฟุต7,924.8 มิลลิเมตร
27 ฟุต8,229.6 มิลลิเมตร
28 ฟุต8,534.4 มิลลิเมตร
29 ฟุต8,839.2 มิลลิเมตร
30 ฟุต9,144 มิลลิเมตร
31 ฟุต9,448.8 มิลลิเมตร
32 ฟุต9,753.6 มิลลิเมตร
33 ฟุต10,058.4 มิลลิเมตร
34 ฟุต10,363.2 มิลลิเมตร
35 ฟุต10,668 มิลลิเมตร
36 ฟุต10,972.8 มิลลิเมตร
37 ฟุต11,277.6 มิลลิเมตร
38 ฟุต11,582.4 มิลลิเมตร
39 ฟุต11,887.2 มิลลิเมตร
40 ฟุต12,192 มิลลิเมตร
41 ฟุต12,496.8 มิลลิเมตร
42 ฟุต12,801.6 มิลลิเมตร
43 ฟุต13,106.4 มิลลิเมตร
44 ฟุต13,411.2 มิลลิเมตร
45 ฟุต13,716 มิลลิเมตร
46 ฟุต14,020.8 มิลลิเมตร
47 ฟุต14,325.6 มิลลิเมตร
48 ฟุต14,630.4 มิลลิเมตร
49 ฟุต14,935.2 มิลลิเมตร
50 ฟุต15,240 มิลลิเมตร
51 ฟุต15,544.8 มิลลิเมตร
52 ฟุต15,849.6 มิลลิเมตร
53 ฟุต16,154.4 มิลลิเมตร
54 ฟุต16,459.2 มิลลิเมตร
55 ฟุต16,764 มิลลิเมตร
56 ฟุต17,068.8 มิลลิเมตร
57 ฟุต17,373.6 มิลลิเมตร
58 ฟุต17,678.4 มิลลิเมตร
59 ฟุต17,983.2 มิลลิเมตร
60 ฟุต18,288 มิลลิเมตร
61 ฟุต18,592.8 มิลลิเมตร
62 ฟุต18,897.6 มิลลิเมตร
63 ฟุต19,202.4 มิลลิเมตร
64 ฟุต19,507.2 มิลลิเมตร
65 ฟุต19,812 มิลลิเมตร
66 ฟุต20,116.8 มิลลิเมตร
67 ฟุต20,421.6 มิลลิเมตร
68 ฟุต20,726.4 มิลลิเมตร
69 ฟุต21,031.2 มิลลิเมตร
70 ฟุต21,336 มิลลิเมตร
71 ฟุต21,640.8 มิลลิเมตร
72 ฟุต21,945.6 มิลลิเมตร
73 ฟุต22,250.4 มิลลิเมตร
74 ฟุต22,555.2 มิลลิเมตร
75 ฟุต22,860 มิลลิเมตร
76 ฟุต23,164.8 มิลลิเมตร
77 ฟุต23,469.6 มิลลิเมตร
78 ฟุต23,774.4 มิลลิเมตร
79 ฟุต24,079.2 มิลลิเมตร
80 ฟุต24,384 มิลลิเมตร
81 ฟุต24,688.8 มิลลิเมตร
82 ฟุต24,993.6 มิลลิเมตร
83 ฟุต25,298.4 มิลลิเมตร
84 ฟุต25,603.2 มิลลิเมตร
85 ฟุต25,908 มิลลิเมตร
86 ฟุต26,212.8 มิลลิเมตร
87 ฟุต26,517.6 มิลลิเมตร
88 ฟุต26,822.4 มิลลิเมตร
89 ฟุต27,127.2 มิลลิเมตร
90 ฟุต27,432 มิลลิเมตร
91 ฟุต27,736.8 มิลลิเมตร
92 ฟุต28,041.6 มิลลิเมตร
93 ฟุต28,346.4 มิลลิเมตร
94 ฟุต28,651.2 มิลลิเมตร
95 ฟุต28,956 มิลลิเมตร
96 ฟุต29,260.8 มิลลิเมตร
97 ฟุต29,565.6 มิลลิเมตร
98 ฟุต29,870.4 มิลลิเมตร
99 ฟุต30,175.2 มิลลิเมตร
100 ฟุต30,480 มิลลิเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ฟุต = 0.000304 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.3048 เมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304.8 มิลลิเมตรในหน้านี้
1 ฟุต = 304,800 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000189 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.333333 หลาดูการคำนวณ
1 ฟุต = 12 นิ้วดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000164 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ฟุต = 3.221748 × 10 -17 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม