ฟุต เป็น ปีแสง

แปลงฟุต (ft) เป็นปีแสง (ly) ใส่ค่าของฟุตเพื่อแปลงไปยังปีแสง

1 ฟุตเท่ากับกี่ปีแสง

1 ฟุต = 3.221748 × 10 -17 ปีแสง

สูตรการแปลง

ly = ft × 3.221748 × 10 -17

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากปีแสง (ly) เป็นฟุต (ft) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร ly = ft × 3.221748 × 10 -17
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร ly = 1 × 3.221748 × 10 -17
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ ly = 3.221748 × 10 -17

ดังนั้น 1 ฟุต มีค่าเท่ากับ 3.221748 × 10 -17 ปีแสง

แปลง ฟุต เป็น ปีแสง

ฟุตปีแสง
1 ฟุต3.221748 × 10 -17 ปีแสง
2 ฟุต6.443497 × 10 -17 ปีแสง
5 ฟุต1.610874 × 10 -16 ปีแสง
10 ฟุต3.221748 × 10 -16 ปีแสง
20 ฟุต6.443497 × 10 -16 ปีแสง
50 ฟุต1.610874 × 10 -15 ปีแสง
100 ฟุต3.221748 × 10 -15 ปีแสง
500 ฟุต1.610874 × 10 -14 ปีแสง
1000 ฟุต3.221748 × 10 -14 ปีแสง
5000 ฟุต1.610874 × 10 -13 ปีแสง
10000 ฟุต3.221748 × 10 -13 ปีแสง
50000 ฟุต1.610874 × 10 -12 ปีแสง

แปลง ปีแสง เป็น ฟุต

ปีแสงฟุต
1 ปีแสง3.103904 × 10 16 ฟุต
2 ปีแสง6.207808 × 10 16 ฟุต
5 ปีแสง1.551952 × 10 17 ฟุต
10 ปีแสง3.103904 × 10 17 ฟุต
20 ปีแสง6.207808 × 10 17 ฟุต
50 ปีแสง1.551952 × 10 18 ฟุต
100 ปีแสง3.103904 × 10 18 ฟุต
500 ปีแสง1.551952 × 10 19 ฟุต
1000 ปีแสง3.103904 × 10 19 ฟุต
5000 ปีแสง1.551952 × 10 20 ฟุต
10000 ปีแสง3.103904 × 10 20 ฟุต
50000 ปีแสง1.551952 × 10 21 ฟุต

ตารางการแปลงจาก ฟุต เป็น ปีแสง

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ฟุต ปีแสง
1 ฟุต3.221748 × 10 -17 ปีแสง
2 ฟุต6.443497 × 10 -17 ปีแสง
3 ฟุต9.665246 × 10 -17 ปีแสง
4 ฟุต1.288699 × 10 -16 ปีแสง
5 ฟุต1.610874 × 10 -16 ปีแสง
6 ฟุต1.933049 × 10 -16 ปีแสง
7 ฟุต2.255224 × 10 -16 ปีแสง
8 ฟุต2.577399 × 10 -16 ปีแสง
9 ฟุต2.899574 × 10 -16 ปีแสง
10 ฟุต3.221748 × 10 -16 ปีแสง
11 ฟุต3.543923 × 10 -16 ปีแสง
12 ฟุต3.866098 × 10 -16 ปีแสง
13 ฟุต4.188273 × 10 -16 ปีแสง
14 ฟุต4.510448 × 10 -16 ปีแสง
15 ฟุต4.832623 × 10 -16 ปีแสง
16 ฟุต5.154798 × 10 -16 ปีแสง
17 ฟุต5.476973 × 10 -16 ปีแสง
18 ฟุต5.799148 × 10 -16 ปีแสง
19 ฟุต6.121322 × 10 -16 ปีแสง
20 ฟุต6.443497 × 10 -16 ปีแสง
21 ฟุต6.765672 × 10 -16 ปีแสง
22 ฟุต7.087847 × 10 -16 ปีแสง
23 ฟุต7.410022 × 10 -16 ปีแสง
24 ฟุต7.732197 × 10 -16 ปีแสง
25 ฟุต8.054372 × 10 -16 ปีแสง
26 ฟุต8.376547 × 10 -16 ปีแสง
27 ฟุต8.698722 × 10 -16 ปีแสง
28 ฟุต9.020896 × 10 -16 ปีแสง
29 ฟุต9.343071 × 10 -16 ปีแสง
30 ฟุต9.665246 × 10 -16 ปีแสง
31 ฟุต9.987421 × 10 -16 ปีแสง
32 ฟุต1.030959 × 10 -15 ปีแสง
33 ฟุต1.063177 × 10 -15 ปีแสง
34 ฟุต1.095394 × 10 -15 ปีแสง
35 ฟุต1.127612 × 10 -15 ปีแสง
36 ฟุต1.159829 × 10 -15 ปีแสง
37 ฟุต1.192047 × 10 -15 ปีแสง
38 ฟุต1.224264 × 10 -15 ปีแสง
39 ฟุต1.256482 × 10 -15 ปีแสง
40 ฟุต1.288699 × 10 -15 ปีแสง
41 ฟุต1.320917 × 10 -15 ปีแสง
42 ฟุต1.353134 × 10 -15 ปีแสง
43 ฟุต1.385352 × 10 -15 ปีแสง
44 ฟุต1.417569 × 10 -15 ปีแสง
45 ฟุต1.449787 × 10 -15 ปีแสง
46 ฟุต1.482004 × 10 -15 ปีแสง
47 ฟุต1.514221 × 10 -15 ปีแสง
48 ฟุต1.546439 × 10 -15 ปีแสง
49 ฟุต1.578656 × 10 -15 ปีแสง
50 ฟุต1.610874 × 10 -15 ปีแสง
51 ฟุต1.643091 × 10 -15 ปีแสง
52 ฟุต1.675309 × 10 -15 ปีแสง
53 ฟุต1.707526 × 10 -15 ปีแสง
54 ฟุต1.739744 × 10 -15 ปีแสง
55 ฟุต1.771961 × 10 -15 ปีแสง
56 ฟุต1.804179 × 10 -15 ปีแสง
57 ฟุต1.836396 × 10 -15 ปีแสง
58 ฟุต1.868614 × 10 -15 ปีแสง
59 ฟุต1.900831 × 10 -15 ปีแสง
60 ฟุต1.933049 × 10 -15 ปีแสง
61 ฟุต1.965266 × 10 -15 ปีแสง
62 ฟุต1.997484 × 10 -15 ปีแสง
63 ฟุต2.029701 × 10 -15 ปีแสง
64 ฟุต2.061919 × 10 -15 ปีแสง
65 ฟุต2.094136 × 10 -15 ปีแสง
66 ฟุต2.126354 × 10 -15 ปีแสง
67 ฟุต2.158571 × 10 -15 ปีแสง
68 ฟุต2.190789 × 10 -15 ปีแสง
69 ฟุต2.223006 × 10 -15 ปีแสง
70 ฟุต2.255224 × 10 -15 ปีแสง
71 ฟุต2.287441 × 10 -15 ปีแสง
72 ฟุต2.319659 × 10 -15 ปีแสง
73 ฟุต2.351876 × 10 -15 ปีแสง
74 ฟุต2.384094 × 10 -15 ปีแสง
75 ฟุต2.416311 × 10 -15 ปีแสง
76 ฟุต2.448529 × 10 -15 ปีแสง
77 ฟุต2.480746 × 10 -15 ปีแสง
78 ฟุต2.512964 × 10 -15 ปีแสง
79 ฟุต2.545181 × 10 -15 ปีแสง
80 ฟุต2.577399 × 10 -15 ปีแสง
81 ฟุต2.609616 × 10 -15 ปีแสง
82 ฟุต2.641834 × 10 -15 ปีแสง
83 ฟุต2.674051 × 10 -15 ปีแสง
84 ฟุต2.706269 × 10 -15 ปีแสง
85 ฟุต2.738486 × 10 -15 ปีแสง
86 ฟุต2.770704 × 10 -15 ปีแสง
87 ฟุต2.802921 × 10 -15 ปีแสง
88 ฟุต2.835139 × 10 -15 ปีแสง
89 ฟุต2.867356 × 10 -15 ปีแสง
90 ฟุต2.899574 × 10 -15 ปีแสง
91 ฟุต2.931791 × 10 -15 ปีแสง
92 ฟุต2.964009 × 10 -15 ปีแสง
93 ฟุต2.996226 × 10 -15 ปีแสง
94 ฟุต3.028443 × 10 -15 ปีแสง
95 ฟุต3.060661 × 10 -15 ปีแสง
96 ฟุต3.092878 × 10 -15 ปีแสง
97 ฟุต3.125096 × 10 -15 ปีแสง
98 ฟุต3.157313 × 10 -15 ปีแสง
99 ฟุต3.189531 × 10 -15 ปีแสง
100 ฟุต3.221748 × 10 -15 ปีแสง

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ฟุต = 0.000304 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.3048 เมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304.8 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000189 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.333333 หลาดูการคำนวณ
1 ฟุต = 12 นิ้วดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000164 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ฟุต = 3.221748 × 10 -17 ปีแสงในหน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม