ฟุต เป็น กิโลเมตร

แปลงฟุต (ft) เป็นกิโลเมตร (km) ใส่ค่าของฟุตเพื่อแปลงไปยังกิโลเมตร

1 ฟุตเท่ากับกี่กิโลเมตร

1 ฟุต = 0.000304 กิโลเมตร

สูตรการแปลง

km = ft × 0.000304

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากกิโลเมตร (km) เป็นฟุต (ft) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร km = ft × 0.000304
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร km = 1 × 0.000304
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ km = 0.000304

ดังนั้น 1 ฟุต มีค่าเท่ากับ 0.000304 กิโลเมตร

แปลง ฟุต เป็น กิโลเมตร

ฟุตกิโลเมตร
1 ฟุต0.000304 กิโลเมตร
2 ฟุต0.000609 กิโลเมตร
5 ฟุต0.001524 กิโลเมตร
10 ฟุต0.003048 กิโลเมตร
20 ฟุต0.006096 กิโลเมตร
50 ฟุต0.01524 กิโลเมตร
100 ฟุต0.03048 กิโลเมตร
500 ฟุต0.1524 กิโลเมตร
1000 ฟุต0.3048 กิโลเมตร
5000 ฟุต1.524 กิโลเมตร
10000 ฟุต3.048 กิโลเมตร
50000 ฟุต15.24 กิโลเมตร

แปลง กิโลเมตร เป็น ฟุต

กิโลเมตรฟุต
1 กิโลเมตร3,280.839895 ฟุต
2 กิโลเมตร6,561.679790 ฟุต
5 กิโลเมตร16,404.199475 ฟุต
10 กิโลเมตร32,808.398950 ฟุต
20 กิโลเมตร65,616.797900 ฟุต
50 กิโลเมตร164,041.994750 ฟุต
100 กิโลเมตร328,083.989501 ฟุต
500 กิโลเมตร1,640,419.947506 ฟุต
1000 กิโลเมตร3,280,839.895013 ฟุต
5000 กิโลเมตร16,404,199.475066 ฟุต
10000 กิโลเมตร32,808,398.950131 ฟุต
50000 กิโลเมตร164,041,994.75066 ฟุต

ตารางการแปลงจาก ฟุต เป็น กิโลเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ฟุต กิโลเมตร
1 ฟุต0.000304 กิโลเมตร
2 ฟุต0.000609 กิโลเมตร
3 ฟุต0.000914 กิโลเมตร
4 ฟุต0.001219 กิโลเมตร
5 ฟุต0.001524 กิโลเมตร
6 ฟุต0.001828 กิโลเมตร
7 ฟุต0.002133 กิโลเมตร
8 ฟุต0.002438 กิโลเมตร
9 ฟุต0.002743 กิโลเมตร
10 ฟุต0.003048 กิโลเมตร
11 ฟุต0.003352 กิโลเมตร
12 ฟุต0.003657 กิโลเมตร
13 ฟุต0.003962 กิโลเมตร
14 ฟุต0.004267 กิโลเมตร
15 ฟุต0.004572 กิโลเมตร
16 ฟุต0.004876 กิโลเมตร
17 ฟุต0.005181 กิโลเมตร
18 ฟุต0.005486 กิโลเมตร
19 ฟุต0.005791 กิโลเมตร
20 ฟุต0.006096 กิโลเมตร
21 ฟุต0.006400 กิโลเมตร
22 ฟุต0.006705 กิโลเมตร
23 ฟุต0.007010 กิโลเมตร
24 ฟุต0.007315 กิโลเมตร
25 ฟุต0.00762 กิโลเมตร
26 ฟุต0.007924 กิโลเมตร
27 ฟุต0.008229 กิโลเมตร
28 ฟุต0.008534 กิโลเมตร
29 ฟุต0.008839 กิโลเมตร
30 ฟุต0.009144 กิโลเมตร
31 ฟุต0.009448 กิโลเมตร
32 ฟุต0.009753 กิโลเมตร
33 ฟุต0.010058 กิโลเมตร
34 ฟุต0.010363 กิโลเมตร
35 ฟุต0.010668 กิโลเมตร
36 ฟุต0.010972 กิโลเมตร
37 ฟุต0.011277 กิโลเมตร
38 ฟุต0.011582 กิโลเมตร
39 ฟุต0.011887 กิโลเมตร
40 ฟุต0.012192 กิโลเมตร
41 ฟุต0.012496 กิโลเมตร
42 ฟุต0.012801 กิโลเมตร
43 ฟุต0.013106 กิโลเมตร
44 ฟุต0.013411 กิโลเมตร
45 ฟุต0.013716 กิโลเมตร
46 ฟุต0.014020 กิโลเมตร
47 ฟุต0.014325 กิโลเมตร
48 ฟุต0.014630 กิโลเมตร
49 ฟุต0.014935 กิโลเมตร
50 ฟุต0.01524 กิโลเมตร
51 ฟุต0.015544 กิโลเมตร
52 ฟุต0.015849 กิโลเมตร
53 ฟุต0.016154 กิโลเมตร
54 ฟุต0.016459 กิโลเมตร
55 ฟุต0.016764 กิโลเมตร
56 ฟุต0.017068 กิโลเมตร
57 ฟุต0.017373 กิโลเมตร
58 ฟุต0.017678 กิโลเมตร
59 ฟุต0.017983 กิโลเมตร
60 ฟุต0.018288 กิโลเมตร
61 ฟุต0.018592 กิโลเมตร
62 ฟุต0.018897 กิโลเมตร
63 ฟุต0.019202 กิโลเมตร
64 ฟุต0.019507 กิโลเมตร
65 ฟุต0.019812 กิโลเมตร
66 ฟุต0.020116 กิโลเมตร
67 ฟุต0.020421 กิโลเมตร
68 ฟุต0.020726 กิโลเมตร
69 ฟุต0.021031 กิโลเมตร
70 ฟุต0.021336 กิโลเมตร
71 ฟุต0.021640 กิโลเมตร
72 ฟุต0.021945 กิโลเมตร
73 ฟุต0.022250 กิโลเมตร
74 ฟุต0.022555 กิโลเมตร
75 ฟุต0.02286 กิโลเมตร
76 ฟุต0.023164 กิโลเมตร
77 ฟุต0.023469 กิโลเมตร
78 ฟุต0.023774 กิโลเมตร
79 ฟุต0.024079 กิโลเมตร
80 ฟุต0.024384 กิโลเมตร
81 ฟุต0.024688 กิโลเมตร
82 ฟุต0.024993 กิโลเมตร
83 ฟุต0.025298 กิโลเมตร
84 ฟุต0.025603 กิโลเมตร
85 ฟุต0.025908 กิโลเมตร
86 ฟุต0.026212 กิโลเมตร
87 ฟุต0.026517 กิโลเมตร
88 ฟุต0.026822 กิโลเมตร
89 ฟุต0.027127 กิโลเมตร
90 ฟุต0.027432 กิโลเมตร
91 ฟุต0.027736 กิโลเมตร
92 ฟุต0.028041 กิโลเมตร
93 ฟุต0.028346 กิโลเมตร
94 ฟุต0.028651 กิโลเมตร
95 ฟุต0.028956 กิโลเมตร
96 ฟุต0.029260 กิโลเมตร
97 ฟุต0.029565 กิโลเมตร
98 ฟุต0.029870 กิโลเมตร
99 ฟุต0.030175 กิโลเมตร
100 ฟุต0.03048 กิโลเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ฟุต = 0.000304 กิโลเมตรในหน้านี้
1 ฟุต = 0.3048 เมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304.8 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000189 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.333333 หลาดูการคำนวณ
1 ฟุต = 12 นิ้วดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000164 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ฟุต = 3.221748 × 10 -17 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม