แปลง นิ้ว เป็น ฟุต

แปลงนิ้ว (in) เป็นฟุต (ft) ใส่ค่าของนิ้วเพื่อแปลงไปยังฟุต

1 นิ้วเท่ากับกี่ฟุต

1 นิ้ว = 0.083333 ฟุต

สูตรการแปลง

ft = in × 0.083333

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากฟุต (ft) เป็นนิ้ว (in) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร ft = in × 0.083333
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร ft = 1 × 0.083333
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ ft = 0.083333

ดังนั้น 1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ 0.083333 ฟุต

แปลง นิ้ว เป็น ฟุต

นิ้วฟุต
1 นิ้ว0.083333 ฟุต
2 นิ้ว0.166666 ฟุต
5 นิ้ว0.416666 ฟุต
10 นิ้ว0.833333 ฟุต
20 นิ้ว1.666666 ฟุต
50 นิ้ว4.166666 ฟุต
100 นิ้ว8.333333 ฟุต
500 นิ้ว41.666666 ฟุต
1000 นิ้ว83.333333 ฟุต
5000 นิ้ว416.666666 ฟุต
10000 นิ้ว833.333333 ฟุต
50000 นิ้ว4,166.666666 ฟุต

แปลง ฟุต เป็น นิ้ว

ฟุตนิ้ว
1 ฟุต12 นิ้ว
2 ฟุต24 นิ้ว
5 ฟุต60 นิ้ว
10 ฟุต120 นิ้ว
20 ฟุต240 นิ้ว
50 ฟุต600 นิ้ว
100 ฟุต1,200 นิ้ว
500 ฟุต6,000 นิ้ว
1000 ฟุต12,000 นิ้ว
5000 ฟุต60,000 นิ้ว
10000 ฟุต120,000 นิ้ว
50000 ฟุต600,000 นิ้ว

ตารางการแปลงจาก นิ้ว เป็น ฟุต

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

นิ้ว ฟุต
1 นิ้ว0.083333 ฟุต
2 นิ้ว0.166666 ฟุต
3 นิ้ว0.25 ฟุต
4 นิ้ว0.333333 ฟุต
5 นิ้ว0.416666 ฟุต
6 นิ้ว0.5 ฟุต
7 นิ้ว0.583333 ฟุต
8 นิ้ว0.666666 ฟุต
9 นิ้ว0.75 ฟุต
10 นิ้ว0.833333 ฟุต
11 นิ้ว0.916666 ฟุต
12 นิ้ว1 ฟุต
13 นิ้ว1.083333 ฟุต
14 นิ้ว1.166666 ฟุต
15 นิ้ว1.25 ฟุต
16 นิ้ว1.333333 ฟุต
17 นิ้ว1.416666 ฟุต
18 นิ้ว1.5 ฟุต
19 นิ้ว1.583333 ฟุต
20 นิ้ว1.666666 ฟุต
21 นิ้ว1.75 ฟุต
22 นิ้ว1.833333 ฟุต
23 นิ้ว1.916666 ฟุต
24 นิ้ว2 ฟุต
25 นิ้ว2.083333 ฟุต
26 นิ้ว2.166666 ฟุต
27 นิ้ว2.25 ฟุต
28 นิ้ว2.333333 ฟุต
29 นิ้ว2.416666 ฟุต
30 นิ้ว2.5 ฟุต
31 นิ้ว2.583333 ฟุต
32 นิ้ว2.666666 ฟุต
33 นิ้ว2.75 ฟุต
34 นิ้ว2.833333 ฟุต
35 นิ้ว2.916666 ฟุต
36 นิ้ว3 ฟุต
37 นิ้ว3.083333 ฟุต
38 นิ้ว3.166666 ฟุต
39 นิ้ว3.25 ฟุต
40 นิ้ว3.333333 ฟุต
41 นิ้ว3.416666 ฟุต
42 นิ้ว3.5 ฟุต
43 นิ้ว3.583333 ฟุต
44 นิ้ว3.666666 ฟุต
45 นิ้ว3.75 ฟุต
46 นิ้ว3.833333 ฟุต
47 นิ้ว3.916666 ฟุต
48 นิ้ว4 ฟุต
49 นิ้ว4.083333 ฟุต
50 นิ้ว4.166666 ฟุต
51 นิ้ว4.25 ฟุต
52 นิ้ว4.333333 ฟุต
53 นิ้ว4.416666 ฟุต
54 นิ้ว4.5 ฟุต
55 นิ้ว4.583333 ฟุต
56 นิ้ว4.666666 ฟุต
57 นิ้ว4.75 ฟุต
58 นิ้ว4.833333 ฟุต
59 นิ้ว4.916666 ฟุต
60 นิ้ว5 ฟุต
61 นิ้ว5.083333 ฟุต
62 นิ้ว5.166666 ฟุต
63 นิ้ว5.25 ฟุต
64 นิ้ว5.333333 ฟุต
65 นิ้ว5.416666 ฟุต
66 นิ้ว5.5 ฟุต
67 นิ้ว5.583333 ฟุต
68 นิ้ว5.666666 ฟุต
69 นิ้ว5.75 ฟุต
70 นิ้ว5.833333 ฟุต
71 นิ้ว5.916666 ฟุต
72 นิ้ว6 ฟุต
73 นิ้ว6.083333 ฟุต
74 นิ้ว6.166666 ฟุต
75 นิ้ว6.25 ฟุต
76 นิ้ว6.333333 ฟุต
77 นิ้ว6.416666 ฟุต
78 นิ้ว6.5 ฟุต
79 นิ้ว6.583333 ฟุต
80 นิ้ว6.666666 ฟุต
81 นิ้ว6.75 ฟุต
82 นิ้ว6.833333 ฟุต
83 นิ้ว6.916666 ฟุต
84 นิ้ว7 ฟุต
85 นิ้ว7.083333 ฟุต
86 นิ้ว7.166666 ฟุต
87 นิ้ว7.25 ฟุต
88 นิ้ว7.333333 ฟุต
89 นิ้ว7.416666 ฟุต
90 นิ้ว7.5 ฟุต
91 นิ้ว7.583333 ฟุต
92 นิ้ว7.666666 ฟุต
93 นิ้ว7.75 ฟุต
94 นิ้ว7.833333 ฟุต
95 นิ้ว7.916666 ฟุต
96 นิ้ว8 ฟุต
97 นิ้ว8.083333 ฟุต
98 นิ้ว8.166666 ฟุต
99 นิ้ว8.25 ฟุต
100 นิ้ว8.333333 ฟุต

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 นิ้ว = 2.54 × 10 -5 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.0254 เมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25.4 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25,400 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25,400,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 1.578282 × 10 -5 ไมล์ดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.027777 หลาดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.083333 ฟุตในหน้านี้
1 นิ้ว = 1.371490 × 10 -5 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 2.684790 × 10 -18 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม