นิ้ว เป็น นาโนเมตร

แปลงนิ้ว (in) เป็นนาโนเมตร (nm) ใส่ค่าของนิ้วเพื่อแปลงไปยังนาโนเมตร

1 นิ้วเท่ากับกี่นาโนเมตร

1 นิ้ว = 25,400,000 นาโนเมตร

สูตรการแปลง

nm = in × 25,400,000

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากนาโนเมตร (nm) เป็นนิ้ว (in) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร nm = in × 25,400,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร nm = 1 × 25,400,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ nm = 25,400,000

ดังนั้น 1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ 25,400,000 นาโนเมตร

แปลง นิ้ว เป็น นาโนเมตร

นิ้วนาโนเมตร
1 นิ้ว25,400,000 นาโนเมตร
2 นิ้ว50,800,000 นาโนเมตร
5 นิ้ว127,000,000 นาโนเมตร
10 นิ้ว254,000,000 นาโนเมตร
20 นิ้ว508,000,000 นาโนเมตร
50 นิ้ว1,270,000,000 นาโนเมตร
100 นิ้ว2,540,000,000 นาโนเมตร
500 นิ้ว12,700,000,000 นาโนเมตร
1000 นิ้ว25,400,000,000 นาโนเมตร
5000 นิ้ว127,000,000,000 นาโนเมตร
10000 นิ้ว254,000,000,000 นาโนเมตร
50000 นิ้ว1,270,000,000,000 นาโนเมตร

แปลง นาโนเมตร เป็น นิ้ว

นาโนเมตรนิ้ว
1 นาโนเมตร3.937007 × 10 -8 นิ้ว
2 นาโนเมตร7.874015 × 10 -8 นิ้ว
5 นาโนเมตร1.968503 × 10 -7 นิ้ว
10 นาโนเมตร3.937007 × 10 -7 นิ้ว
20 นาโนเมตร7.874015 × 10 -7 นิ้ว
50 นาโนเมตร1.968503 × 10 -6 นิ้ว
100 นาโนเมตร3.937007 × 10 -6 นิ้ว
500 นาโนเมตร1.968503 × 10 -5 นิ้ว
1000 นาโนเมตร3.937007 × 10 -5 นิ้ว
5000 นาโนเมตร0.000196 นิ้ว
10000 นาโนเมตร0.000393 นิ้ว
50000 นาโนเมตร0.001968 นิ้ว

ตารางการแปลงจาก นิ้ว เป็น นาโนเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

นิ้ว นาโนเมตร
1 นิ้ว25,400,000 นาโนเมตร
2 นิ้ว50,800,000 นาโนเมตร
3 นิ้ว76,200,000 นาโนเมตร
4 นิ้ว101,600,000 นาโนเมตร
5 นิ้ว127,000,000 นาโนเมตร
6 นิ้ว152,400,000 นาโนเมตร
7 นิ้ว177,800,000 นาโนเมตร
8 นิ้ว203,200,000 นาโนเมตร
9 นิ้ว228,600,000 นาโนเมตร
10 นิ้ว254,000,000 นาโนเมตร
11 นิ้ว279,400,000 นาโนเมตร
12 นิ้ว304,800,000 นาโนเมตร
13 นิ้ว330,200,000 นาโนเมตร
14 นิ้ว355,600,000 นาโนเมตร
15 นิ้ว381,000,000 นาโนเมตร
16 นิ้ว406,400,000 นาโนเมตร
17 นิ้ว431,800,000 นาโนเมตร
18 นิ้ว457,200,000 นาโนเมตร
19 นิ้ว482,600,000 นาโนเมตร
20 นิ้ว508,000,000 นาโนเมตร
21 นิ้ว533,400,000 นาโนเมตร
22 นิ้ว558,800,000 นาโนเมตร
23 นิ้ว584,200,000 นาโนเมตร
24 นิ้ว609,600,000 นาโนเมตร
25 นิ้ว635,000,000 นาโนเมตร
26 นิ้ว660,400,000 นาโนเมตร
27 นิ้ว685,800,000 นาโนเมตร
28 นิ้ว711,200,000 นาโนเมตร
29 นิ้ว736,600,000 นาโนเมตร
30 นิ้ว762,000,000 นาโนเมตร
31 นิ้ว787,400,000 นาโนเมตร
32 นิ้ว812,800,000 นาโนเมตร
33 นิ้ว838,200,000 นาโนเมตร
34 นิ้ว863,600,000 นาโนเมตร
35 นิ้ว889,000,000 นาโนเมตร
36 นิ้ว914,400,000 นาโนเมตร
37 นิ้ว939,800,000 นาโนเมตร
38 นิ้ว965,200,000 นาโนเมตร
39 นิ้ว990,600,000 นาโนเมตร
40 นิ้ว1,016,000,000 นาโนเมตร
41 นิ้ว1,041,400,000 นาโนเมตร
42 นิ้ว1,066,800,000 นาโนเมตร
43 นิ้ว1,092,200,000 นาโนเมตร
44 นิ้ว1,117,600,000 นาโนเมตร
45 นิ้ว1,143,000,000 นาโนเมตร
46 นิ้ว1,168,400,000 นาโนเมตร
47 นิ้ว1,193,800,000 นาโนเมตร
48 นิ้ว1,219,200,000 นาโนเมตร
49 นิ้ว1,244,600,000 นาโนเมตร
50 นิ้ว1,270,000,000 นาโนเมตร
51 นิ้ว1,295,400,000 นาโนเมตร
52 นิ้ว1,320,800,000 นาโนเมตร
53 นิ้ว1,346,200,000 นาโนเมตร
54 นิ้ว1,371,600,000 นาโนเมตร
55 นิ้ว1,397,000,000 นาโนเมตร
56 นิ้ว1,422,400,000 นาโนเมตร
57 นิ้ว1,447,800,000 นาโนเมตร
58 นิ้ว1,473,200,000 นาโนเมตร
59 นิ้ว1,498,600,000 นาโนเมตร
60 นิ้ว1,524,000,000 นาโนเมตร
61 นิ้ว1,549,400,000 นาโนเมตร
62 นิ้ว1,574,800,000 นาโนเมตร
63 นิ้ว1,600,200,000 นาโนเมตร
64 นิ้ว1,625,600,000 นาโนเมตร
65 นิ้ว1,651,000,000 นาโนเมตร
66 นิ้ว1,676,400,000 นาโนเมตร
67 นิ้ว1,701,800,000 นาโนเมตร
68 นิ้ว1,727,200,000 นาโนเมตร
69 นิ้ว1,752,600,000 นาโนเมตร
70 นิ้ว1,778,000,000 นาโนเมตร
71 นิ้ว1,803,400,000 นาโนเมตร
72 นิ้ว1,828,800,000 นาโนเมตร
73 นิ้ว1,854,200,000 นาโนเมตร
74 นิ้ว1,879,600,000 นาโนเมตร
75 นิ้ว1,905,000,000 นาโนเมตร
76 นิ้ว1,930,400,000 นาโนเมตร
77 นิ้ว1,955,800,000 นาโนเมตร
78 นิ้ว1,981,200,000 นาโนเมตร
79 นิ้ว2,006,600,000 นาโนเมตร
80 นิ้ว2,032,000,000 นาโนเมตร
81 นิ้ว2,057,400,000 นาโนเมตร
82 นิ้ว2,082,800,000 นาโนเมตร
83 นิ้ว2,108,200,000 นาโนเมตร
84 นิ้ว2,133,600,000 นาโนเมตร
85 นิ้ว2,159,000,000 นาโนเมตร
86 นิ้ว2,184,400,000 นาโนเมตร
87 นิ้ว2,209,800,000 นาโนเมตร
88 นิ้ว2,235,200,000 นาโนเมตร
89 นิ้ว2,260,600,000 นาโนเมตร
90 นิ้ว2,286,000,000 นาโนเมตร
91 นิ้ว2,311,400,000 นาโนเมตร
92 นิ้ว2,336,800,000 นาโนเมตร
93 นิ้ว2,362,200,000 นาโนเมตร
94 นิ้ว2,387,600,000 นาโนเมตร
95 นิ้ว2,413,000,000 นาโนเมตร
96 นิ้ว2,438,400,000 นาโนเมตร
97 นิ้ว2,463,800,000 นาโนเมตร
98 นิ้ว2,489,200,000 นาโนเมตร
99 นิ้ว2,514,600,000 นาโนเมตร
100 นิ้ว2,540,000,000 นาโนเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 นิ้ว = 2.54 × 10 -5 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.0254 เมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25.4 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25,400 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 25,400,000 นาโนเมตรในหน้านี้
1 นิ้ว = 1.578282 × 10 -5 ไมล์ดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.027777 หลาดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 0.083333 ฟุตดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 1.371490 × 10 -5 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 นิ้ว = 2.684790 × 10 -18 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม