กิโลเมตร เป็น นิ้ว

แปลงกิโลเมตร (km) เป็นนิ้ว (in) ใส่ค่าของกิโลเมตรเพื่อแปลงไปยังนิ้ว

1 กิโลเมตรเท่ากับกี่นิ้ว

1 กิโลเมตร = 39,370.078740 นิ้ว

สูตรการแปลง

in = km × 39,370.078740

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากนิ้ว (in) เป็นกิโลเมตร (km) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร in = km × 39,370.078740
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร in = 1 × 39,370.078740
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ in = 39,370.078740

ดังนั้น 1 กิโลเมตร มีค่าเท่ากับ 39,370.078740 นิ้ว

แปลง กิโลเมตร เป็น นิ้ว

กิโลเมตรนิ้ว
1 กิโลเมตร39,370.078740 นิ้ว
2 กิโลเมตร78,740.157480 นิ้ว
5 กิโลเมตร196,850.393700 นิ้ว
10 กิโลเมตร393,700.787401 นิ้ว
20 กิโลเมตร787,401.574803 นิ้ว
50 กิโลเมตร1,968,503.937007 นิ้ว
100 กิโลเมตร3,937,007.874015 นิ้ว
500 กิโลเมตร19,685,039.370079 นิ้ว
1000 กิโลเมตร39,370,078.740157 นิ้ว
5000 กิโลเมตร196,850,393.70079 นิ้ว
10000 กิโลเมตร393,700,787.40157 นิ้ว
50000 กิโลเมตร1,968,503,937.0079 นิ้ว

แปลง นิ้ว เป็น กิโลเมตร

นิ้วกิโลเมตร
1 นิ้ว2.54 × 10 -5 กิโลเมตร
2 นิ้ว5.08 × 10 -5 กิโลเมตร
5 นิ้ว0.000127 กิโลเมตร
10 นิ้ว0.000254 กิโลเมตร
20 นิ้ว0.000508 กิโลเมตร
50 นิ้ว0.00127 กิโลเมตร
100 นิ้ว0.00254 กิโลเมตร
500 นิ้ว0.0127 กิโลเมตร
1000 นิ้ว0.0254 กิโลเมตร
5000 นิ้ว0.127 กิโลเมตร
10000 นิ้ว0.254 กิโลเมตร
50000 นิ้ว1.27 กิโลเมตร

ตารางการแปลงจาก กิโลเมตร เป็น นิ้ว

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

กิโลเมตร นิ้ว
1 กิโลเมตร39,370.078740 นิ้ว
2 กิโลเมตร78,740.157480 นิ้ว
3 กิโลเมตร118,110.236220 นิ้ว
4 กิโลเมตร157,480.314960 นิ้ว
5 กิโลเมตร196,850.393700 นิ้ว
6 กิโลเมตร236,220.472440 นิ้ว
7 กิโลเมตร275,590.551181 นิ้ว
8 กิโลเมตร314,960.629921 นิ้ว
9 กิโลเมตร354,330.708661 นิ้ว
10 กิโลเมตร393,700.787401 นิ้ว
11 กิโลเมตร433,070.866141 นิ้ว
12 กิโลเมตร472,440.944881 นิ้ว
13 กิโลเมตร511,811.023622 นิ้ว
14 กิโลเมตร551,181.102362 นิ้ว
15 กิโลเมตร590,551.181102 นิ้ว
16 กิโลเมตร629,921.259842 นิ้ว
17 กิโลเมตร669,291.338582 นิ้ว
18 กิโลเมตร708,661.417322 นิ้ว
19 กิโลเมตร748,031.496062 นิ้ว
20 กิโลเมตร787,401.574803 นิ้ว
21 กิโลเมตร826,771.653543 นิ้ว
22 กิโลเมตร866,141.732283 นิ้ว
23 กิโลเมตร905,511.811023 นิ้ว
24 กิโลเมตร944,881.889763 นิ้ว
25 กิโลเมตร984,251.968503 นิ้ว
26 กิโลเมตร1,023,622.047244 นิ้ว
27 กิโลเมตร1,062,992.125984 นิ้ว
28 กิโลเมตร1,102,362.204724 นิ้ว
29 กิโลเมตร1,141,732.283464 นิ้ว
30 กิโลเมตร1,181,102.362204 นิ้ว
31 กิโลเมตร1,220,472.440944 นิ้ว
32 กิโลเมตร1,259,842.519685 นิ้ว
33 กิโลเมตร1,299,212.598425 นิ้ว
34 กิโลเมตร1,338,582.677165 นิ้ว
35 กิโลเมตร1,377,952.755905 นิ้ว
36 กิโลเมตร1,417,322.834645 นิ้ว
37 กิโลเมตร1,456,692.913385 นิ้ว
38 กิโลเมตร1,496,062.992126 นิ้ว
39 กิโลเมตร1,535,433.070866 นิ้ว
40 กิโลเมตร1,574,803.149606 นิ้ว
41 กิโลเมตร1,614,173.228346 นิ้ว
42 กิโลเมตร1,653,543.307086 นิ้ว
43 กิโลเมตร1,692,913.385826 นิ้ว
44 กิโลเมตร1,732,283.464566 นิ้ว
45 กิโลเมตร1,771,653.543307 นิ้ว
46 กิโลเมตร1,811,023.622047 นิ้ว
47 กิโลเมตร1,850,393.700787 นิ้ว
48 กิโลเมตร1,889,763.779527 นิ้ว
49 กิโลเมตร1,929,133.858267 นิ้ว
50 กิโลเมตร1,968,503.937007 นิ้ว
51 กิโลเมตร2,007,874.015748 นิ้ว
52 กิโลเมตร2,047,244.094488 นิ้ว
53 กิโลเมตร2,086,614.173228 นิ้ว
54 กิโลเมตร2,125,984.251968 นิ้ว
55 กิโลเมตร2,165,354.330708 นิ้ว
56 กิโลเมตร2,204,724.409448 นิ้ว
57 กิโลเมตร2,244,094.488189 นิ้ว
58 กิโลเมตร2,283,464.566929 นิ้ว
59 กิโลเมตร2,322,834.645669 นิ้ว
60 กิโลเมตร2,362,204.724409 นิ้ว
61 กิโลเมตร2,401,574.803149 นิ้ว
62 กิโลเมตร2,440,944.881889 นิ้ว
63 กิโลเมตร2,480,314.960629 นิ้ว
64 กิโลเมตร2,519,685.039370 นิ้ว
65 กิโลเมตร2,559,055.118110 นิ้ว
66 กิโลเมตร2,598,425.196850 นิ้ว
67 กิโลเมตร2,637,795.275590 นิ้ว
68 กิโลเมตร2,677,165.354330 นิ้ว
69 กิโลเมตร2,716,535.433070 นิ้ว
70 กิโลเมตร2,755,905.511811 นิ้ว
71 กิโลเมตร2,795,275.590551 นิ้ว
72 กิโลเมตร2,834,645.669291 นิ้ว
73 กิโลเมตร2,874,015.748031 นิ้ว
74 กิโลเมตร2,913,385.826771 นิ้ว
75 กิโลเมตร2,952,755.905511 นิ้ว
76 กิโลเมตร2,992,125.984252 นิ้ว
77 กิโลเมตร3,031,496.062992 นิ้ว
78 กิโลเมตร3,070,866.141732 นิ้ว
79 กิโลเมตร3,110,236.220472 นิ้ว
80 กิโลเมตร3,149,606.299212 นิ้ว
81 กิโลเมตร3,188,976.377952 นิ้ว
82 กิโลเมตร3,228,346.456692 นิ้ว
83 กิโลเมตร3,267,716.535433 นิ้ว
84 กิโลเมตร3,307,086.614173 นิ้ว
85 กิโลเมตร3,346,456.692913 นิ้ว
86 กิโลเมตร3,385,826.771653 นิ้ว
87 กิโลเมตร3,425,196.850393 นิ้ว
88 กิโลเมตร3,464,566.929133 นิ้ว
89 กิโลเมตร3,503,937.007874 นิ้ว
90 กิโลเมตร3,543,307.086614 นิ้ว
91 กิโลเมตร3,582,677.165354 นิ้ว
92 กิโลเมตร3,622,047.244094 นิ้ว
93 กิโลเมตร3,661,417.322834 นิ้ว
94 กิโลเมตร3,700,787.401574 นิ้ว
95 กิโลเมตร3,740,157.480315 นิ้ว
96 กิโลเมตร3,779,527.559055 นิ้ว
97 กิโลเมตร3,818,897.637795 นิ้ว
98 กิโลเมตร3,858,267.716535 นิ้ว
99 กิโลเมตร3,897,637.795275 นิ้ว
100 กิโลเมตร3,937,007.874015 นิ้ว

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 กิโลเมตร = 1,000 เมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 100,000 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 0.621371 ไมล์ดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,093.613298 หลาดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 3,280.839895 ฟุตดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 39,370.078740 นิ้วในหน้านี้
1 กิโลเมตร = 0.539956 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1.057004 × 10 -13 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม