แปลง กิโลเมตร เป็น ไมล์

แปลงกิโลเมตร (km) เป็นไมล์ (mi) ใส่ค่าของกิโลเมตรเพื่อแปลงไปยังไมล์

1 กิโลเมตรเท่ากับกี่ไมล์

1 กิโลเมตร = 0.621371 ไมล์

สูตรการแปลง

mi = km × 0.621371

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากไมล์ (mi) เป็นกิโลเมตร (km) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร mi = km × 0.621371
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร mi = 1 × 0.621371
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ mi = 0.621371

ดังนั้น 1 กิโลเมตร มีค่าเท่ากับ 0.621371 ไมล์

แปลง กิโลเมตร เป็น ไมล์

กิโลเมตรไมล์
1 กิโลเมตร0.621371 ไมล์
2 กิโลเมตร1.242742 ไมล์
5 กิโลเมตร3.106855 ไมล์
10 กิโลเมตร6.213711 ไมล์
20 กิโลเมตร12.427423 ไมล์
50 กิโลเมตร31.068559 ไมล์
100 กิโลเมตร62.137119 ไมล์
500 กิโลเมตร310.685596 ไมล์
1000 กิโลเมตร621.371192 ไมล์
5000 กิโลเมตร3,106.855961 ไมล์
10000 กิโลเมตร6,213.711922 ไมล์
50000 กิโลเมตร31,068.559611 ไมล์

แปลง ไมล์ เป็น กิโลเมตร

ไมล์กิโลเมตร
1 ไมล์1.609344 กิโลเมตร
2 ไมล์3.218688 กิโลเมตร
5 ไมล์8.04672 กิโลเมตร
10 ไมล์16.09344 กิโลเมตร
20 ไมล์32.18688 กิโลเมตร
50 ไมล์80.4672 กิโลเมตร
100 ไมล์160.9344 กิโลเมตร
500 ไมล์804.672 กิโลเมตร
1000 ไมล์1,609.344 กิโลเมตร
5000 ไมล์8,046.72 กิโลเมตร
10000 ไมล์16,093.44 กิโลเมตร
50000 ไมล์80,467.2 กิโลเมตร

ตารางการแปลงจาก กิโลเมตร เป็น ไมล์

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

กิโลเมตร ไมล์
1 กิโลเมตร0.621371 ไมล์
2 กิโลเมตร1.242742 ไมล์
3 กิโลเมตร1.864113 ไมล์
4 กิโลเมตร2.485484 ไมล์
5 กิโลเมตร3.106855 ไมล์
6 กิโลเมตร3.728227 ไมล์
7 กิโลเมตร4.349598 ไมล์
8 กิโลเมตร4.970969 ไมล์
9 กิโลเมตร5.592340 ไมล์
10 กิโลเมตร6.213711 ไมล์
11 กิโลเมตร6.835083 ไมล์
12 กิโลเมตร7.456454 ไมล์
13 กิโลเมตร8.077825 ไมล์
14 กิโลเมตร8.699196 ไมล์
15 กิโลเมตร9.320567 ไมล์
16 กิโลเมตร9.941939 ไมล์
17 กิโลเมตร10.563310 ไมล์
18 กิโลเมตร11.184681 ไมล์
19 กิโลเมตร11.806052 ไมล์
20 กิโลเมตร12.427423 ไมล์
21 กิโลเมตร13.048795 ไมล์
22 กิโลเมตร13.670166 ไมล์
23 กิโลเมตร14.291537 ไมล์
24 กิโลเมตร14.912908 ไมล์
25 กิโลเมตร15.534279 ไมล์
26 กิโลเมตร16.155650 ไมล์
27 กิโลเมตร16.777022 ไมล์
28 กิโลเมตร17.398393 ไมล์
29 กิโลเมตร18.019764 ไมล์
30 กิโลเมตร18.641135 ไมล์
31 กิโลเมตร19.262506 ไมล์
32 กิโลเมตร19.883878 ไมล์
33 กิโลเมตร20.505249 ไมล์
34 กิโลเมตร21.126620 ไมล์
35 กิโลเมตร21.747991 ไมล์
36 กิโลเมตร22.369362 ไมล์
37 กิโลเมตร22.990734 ไมล์
38 กิโลเมตร23.612105 ไมล์
39 กิโลเมตร24.233476 ไมล์
40 กิโลเมตร24.854847 ไมล์
41 กิโลเมตร25.476218 ไมล์
42 กิโลเมตร26.097590 ไมล์
43 กิโลเมตร26.718961 ไมล์
44 กิโลเมตร27.340332 ไมล์
45 กิโลเมตร27.961703 ไมล์
46 กิโลเมตร28.583074 ไมล์
47 กิโลเมตร29.204446 ไมล์
48 กิโลเมตร29.825817 ไมล์
49 กิโลเมตร30.447188 ไมล์
50 กิโลเมตร31.068559 ไมล์
51 กิโลเมตร31.689930 ไมล์
52 กิโลเมตร32.311301 ไมล์
53 กิโลเมตร32.932673 ไมล์
54 กิโลเมตร33.554044 ไมล์
55 กิโลเมตร34.175415 ไมล์
56 กิโลเมตร34.796786 ไมล์
57 กิโลเมตร35.418157 ไมล์
58 กิโลเมตร36.039529 ไมล์
59 กิโลเมตร36.660900 ไมล์
60 กิโลเมตร37.282271 ไมล์
61 กิโลเมตร37.903642 ไมล์
62 กิโลเมตร38.525013 ไมล์
63 กิโลเมตร39.146385 ไมล์
64 กิโลเมตร39.767756 ไมล์
65 กิโลเมตร40.389127 ไมล์
66 กิโลเมตร41.010498 ไมล์
67 กิโลเมตร41.631869 ไมล์
68 กิโลเมตร42.253241 ไมล์
69 กิโลเมตร42.874612 ไมล์
70 กิโลเมตร43.495983 ไมล์
71 กิโลเมตร44.117354 ไมล์
72 กิโลเมตร44.738725 ไมล์
73 กิโลเมตร45.360097 ไมล์
74 กิโลเมตร45.981468 ไมล์
75 กิโลเมตร46.602839 ไมล์
76 กิโลเมตร47.224210 ไมล์
77 กิโลเมตร47.845581 ไมล์
78 กิโลเมตร48.466952 ไมล์
79 กิโลเมตร49.088324 ไมล์
80 กิโลเมตร49.709695 ไมล์
81 กิโลเมตร50.331066 ไมล์
82 กิโลเมตร50.952437 ไมล์
83 กิโลเมตร51.573808 ไมล์
84 กิโลเมตร52.195180 ไมล์
85 กิโลเมตร52.816551 ไมล์
86 กิโลเมตร53.437922 ไมล์
87 กิโลเมตร54.059293 ไมล์
88 กิโลเมตร54.680664 ไมล์
89 กิโลเมตร55.302036 ไมล์
90 กิโลเมตร55.923407 ไมล์
91 กิโลเมตร56.544778 ไมล์
92 กิโลเมตร57.166149 ไมล์
93 กิโลเมตร57.787520 ไมล์
94 กิโลเมตร58.408892 ไมล์
95 กิโลเมตร59.030263 ไมล์
96 กิโลเมตร59.651634 ไมล์
97 กิโลเมตร60.273005 ไมล์
98 กิโลเมตร60.894376 ไมล์
99 กิโลเมตร61.515748 ไมล์
100 กิโลเมตร62.137119 ไมล์

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 กิโลเมตร = 1,000 เมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 100,000 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 0.621371 ไมล์ในหน้านี้
1 กิโลเมตร = 1,093.613298 หลาดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 3,280.839895 ฟุตดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 39,370.078740 นิ้วดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 0.539956 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1.057004 × 10 -13 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม