เมตร เป็น กิโลเมตร

แปลงเมตร (m) เป็นกิโลเมตร (km) ใส่ค่าของเมตรเพื่อแปลงไปยังกิโลเมตร

1 เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตร

1 เมตร = 0.001 กิโลเมตร

สูตรการแปลง

km = m × 0.001

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากกิโลเมตร (km) เป็นเมตร (m) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร km = m × 0.001
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร km = 1 × 0.001
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ km = 0.001

ดังนั้น 1 เมตร มีค่าเท่ากับ 0.001 กิโลเมตร

แปลง เมตร เป็น กิโลเมตร

เมตรกิโลเมตร
1 เมตร0.001 กิโลเมตร
2 เมตร0.002 กิโลเมตร
5 เมตร0.005 กิโลเมตร
10 เมตร0.01 กิโลเมตร
20 เมตร0.02 กิโลเมตร
50 เมตร0.05 กิโลเมตร
100 เมตร0.1 กิโลเมตร
500 เมตร0.5 กิโลเมตร
1000 เมตร1 กิโลเมตร
5000 เมตร5 กิโลเมตร
10000 เมตร10 กิโลเมตร
50000 เมตร50 กิโลเมตร

แปลง กิโลเมตร เป็น เมตร

กิโลเมตรเมตร
1 กิโลเมตร1,000 เมตร
2 กิโลเมตร2,000 เมตร
5 กิโลเมตร5,000 เมตร
10 กิโลเมตร10,000 เมตร
20 กิโลเมตร20,000 เมตร
50 กิโลเมตร50,000 เมตร
100 กิโลเมตร100,000 เมตร
500 กิโลเมตร500,000 เมตร
1000 กิโลเมตร1,000,000 เมตร
5000 กิโลเมตร5,000,000 เมตร
10000 กิโลเมตร10,000,000 เมตร
50000 กิโลเมตร50,000,000 เมตร

ตารางการแปลงจาก เมตร เป็น กิโลเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

เมตร กิโลเมตร
1 เมตร0.001 กิโลเมตร
2 เมตร0.002 กิโลเมตร
3 เมตร0.003 กิโลเมตร
4 เมตร0.004 กิโลเมตร
5 เมตร0.005 กิโลเมตร
6 เมตร0.006 กิโลเมตร
7 เมตร0.007 กิโลเมตร
8 เมตร0.008 กิโลเมตร
9 เมตร0.009 กิโลเมตร
10 เมตร0.01 กิโลเมตร
11 เมตร0.011 กิโลเมตร
12 เมตร0.012 กิโลเมตร
13 เมตร0.013 กิโลเมตร
14 เมตร0.014 กิโลเมตร
15 เมตร0.015 กิโลเมตร
16 เมตร0.016 กิโลเมตร
17 เมตร0.017 กิโลเมตร
18 เมตร0.018 กิโลเมตร
19 เมตร0.019 กิโลเมตร
20 เมตร0.02 กิโลเมตร
21 เมตร0.021 กิโลเมตร
22 เมตร0.022 กิโลเมตร
23 เมตร0.023 กิโลเมตร
24 เมตร0.024 กิโลเมตร
25 เมตร0.025 กิโลเมตร
26 เมตร0.026 กิโลเมตร
27 เมตร0.027 กิโลเมตร
28 เมตร0.028 กิโลเมตร
29 เมตร0.029 กิโลเมตร
30 เมตร0.03 กิโลเมตร
31 เมตร0.031 กิโลเมตร
32 เมตร0.032 กิโลเมตร
33 เมตร0.033 กิโลเมตร
34 เมตร0.034 กิโลเมตร
35 เมตร0.035 กิโลเมตร
36 เมตร0.036 กิโลเมตร
37 เมตร0.037 กิโลเมตร
38 เมตร0.038 กิโลเมตร
39 เมตร0.039 กิโลเมตร
40 เมตร0.04 กิโลเมตร
41 เมตร0.041 กิโลเมตร
42 เมตร0.042 กิโลเมตร
43 เมตร0.043 กิโลเมตร
44 เมตร0.044 กิโลเมตร
45 เมตร0.045 กิโลเมตร
46 เมตร0.046 กิโลเมตร
47 เมตร0.047 กิโลเมตร
48 เมตร0.048 กิโลเมตร
49 เมตร0.049 กิโลเมตร
50 เมตร0.05 กิโลเมตร
51 เมตร0.051 กิโลเมตร
52 เมตร0.052 กิโลเมตร
53 เมตร0.053 กิโลเมตร
54 เมตร0.054 กิโลเมตร
55 เมตร0.055 กิโลเมตร
56 เมตร0.056 กิโลเมตร
57 เมตร0.057 กิโลเมตร
58 เมตร0.058 กิโลเมตร
59 เมตร0.059 กิโลเมตร
60 เมตร0.06 กิโลเมตร
61 เมตร0.061 กิโลเมตร
62 เมตร0.062 กิโลเมตร
63 เมตร0.063 กิโลเมตร
64 เมตร0.064 กิโลเมตร
65 เมตร0.065 กิโลเมตร
66 เมตร0.066 กิโลเมตร
67 เมตร0.067 กิโลเมตร
68 เมตร0.068 กิโลเมตร
69 เมตร0.069 กิโลเมตร
70 เมตร0.07 กิโลเมตร
71 เมตร0.071 กิโลเมตร
72 เมตร0.072 กิโลเมตร
73 เมตร0.073 กิโลเมตร
74 เมตร0.074 กิโลเมตร
75 เมตร0.075 กิโลเมตร
76 เมตร0.076 กิโลเมตร
77 เมตร0.077 กิโลเมตร
78 เมตร0.078 กิโลเมตร
79 เมตร0.079 กิโลเมตร
80 เมตร0.08 กิโลเมตร
81 เมตร0.081 กิโลเมตร
82 เมตร0.082 กิโลเมตร
83 เมตร0.083 กิโลเมตร
84 เมตร0.084 กิโลเมตร
85 เมตร0.085 กิโลเมตร
86 เมตร0.086 กิโลเมตร
87 เมตร0.087 กิโลเมตร
88 เมตร0.088 กิโลเมตร
89 เมตร0.089 กิโลเมตร
90 เมตร0.09 กิโลเมตร
91 เมตร0.091 กิโลเมตร
92 เมตร0.092 กิโลเมตร
93 เมตร0.093 กิโลเมตร
94 เมตร0.094 กิโลเมตร
95 เมตร0.095 กิโลเมตร
96 เมตร0.096 กิโลเมตร
97 เมตร0.097 กิโลเมตร
98 เมตร0.098 กิโลเมตร
99 เมตร0.099 กิโลเมตร
100 เมตร0.1 กิโลเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 เมตร = 0.001 กิโลเมตรในหน้านี้
1 เมตร = 100 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 เมตร = 1,000 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 เมตร = 1,000,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 เมตร = 1,000,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 เมตร = 0.000621 ไมล์ดูการคำนวณ
1 เมตร = 1.093613 หลาดูการคำนวณ
1 เมตร = 3.280839 ฟุตดูการคำนวณ
1 เมตร = 39.370078 นิ้วดูการคำนวณ
1 เมตร = 0.000539 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 เมตร = 1.057004 × 10 -16 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม