เมตร เป็น ไมโครเมตร

แปลงเมตร (m) เป็นไมโครเมตร (µm) ใส่ค่าของเมตรเพื่อแปลงไปยังไมโครเมตร

1 เมตรเท่ากับกี่ไมโครเมตร

1 เมตร = 1,000,000 ไมโครเมตร

สูตรการแปลง

µm = m × 1,000,000

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากไมโครเมตร (µm) เป็นเมตร (m) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร µm = m × 1,000,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร µm = 1 × 1,000,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ µm = 1,000,000

ดังนั้น 1 เมตร มีค่าเท่ากับ 1,000,000 ไมโครเมตร

แปลง เมตร เป็น ไมโครเมตร

เมตรไมโครเมตร
1 เมตร1,000,000 ไมโครเมตร
2 เมตร2,000,000 ไมโครเมตร
5 เมตร5,000,000 ไมโครเมตร
10 เมตร10,000,000 ไมโครเมตร
20 เมตร20,000,000 ไมโครเมตร
50 เมตร50,000,000 ไมโครเมตร
100 เมตร100,000,000 ไมโครเมตร
500 เมตร500,000,000 ไมโครเมตร
1000 เมตร1,000,000,000 ไมโครเมตร
5000 เมตร5,000,000,000 ไมโครเมตร
10000 เมตร10,000,000,000 ไมโครเมตร
50000 เมตร50,000,000,000 ไมโครเมตร

แปลง ไมโครเมตร เป็น เมตร

ไมโครเมตรเมตร
1 ไมโครเมตร1.0 × 10 -6 เมตร
2 ไมโครเมตร2.0 × 10 -6 เมตร
5 ไมโครเมตร5.0 × 10 -6 เมตร
10 ไมโครเมตร1.0 × 10 -5 เมตร
20 ไมโครเมตร2.0 × 10 -5 เมตร
50 ไมโครเมตร5.0 × 10 -5 เมตร
100 ไมโครเมตร0.0001 เมตร
500 ไมโครเมตร0.0005 เมตร
1000 ไมโครเมตร0.001 เมตร
5000 ไมโครเมตร0.005 เมตร
10000 ไมโครเมตร0.01 เมตร
50000 ไมโครเมตร0.05 เมตร

ตารางการแปลงจาก เมตร เป็น ไมโครเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

เมตร ไมโครเมตร
1 เมตร1,000,000 ไมโครเมตร
2 เมตร2,000,000 ไมโครเมตร
3 เมตร3,000,000 ไมโครเมตร
4 เมตร4,000,000 ไมโครเมตร
5 เมตร5,000,000 ไมโครเมตร
6 เมตร6,000,000 ไมโครเมตร
7 เมตร7,000,000 ไมโครเมตร
8 เมตร8,000,000 ไมโครเมตร
9 เมตร9,000,000 ไมโครเมตร
10 เมตร10,000,000 ไมโครเมตร
11 เมตร11,000,000 ไมโครเมตร
12 เมตร12,000,000 ไมโครเมตร
13 เมตร13,000,000 ไมโครเมตร
14 เมตร14,000,000 ไมโครเมตร
15 เมตร15,000,000 ไมโครเมตร
16 เมตร16,000,000 ไมโครเมตร
17 เมตร17,000,000 ไมโครเมตร
18 เมตร18,000,000 ไมโครเมตร
19 เมตร19,000,000 ไมโครเมตร
20 เมตร20,000,000 ไมโครเมตร
21 เมตร21,000,000 ไมโครเมตร
22 เมตร22,000,000 ไมโครเมตร
23 เมตร23,000,000 ไมโครเมตร
24 เมตร24,000,000 ไมโครเมตร
25 เมตร25,000,000 ไมโครเมตร
26 เมตร26,000,000 ไมโครเมตร
27 เมตร27,000,000 ไมโครเมตร
28 เมตร28,000,000 ไมโครเมตร
29 เมตร29,000,000 ไมโครเมตร
30 เมตร30,000,000 ไมโครเมตร
31 เมตร31,000,000 ไมโครเมตร
32 เมตร32,000,000 ไมโครเมตร
33 เมตร33,000,000 ไมโครเมตร
34 เมตร34,000,000 ไมโครเมตร
35 เมตร35,000,000 ไมโครเมตร
36 เมตร36,000,000 ไมโครเมตร
37 เมตร37,000,000 ไมโครเมตร
38 เมตร38,000,000 ไมโครเมตร
39 เมตร39,000,000 ไมโครเมตร
40 เมตร40,000,000 ไมโครเมตร
41 เมตร41,000,000 ไมโครเมตร
42 เมตร42,000,000 ไมโครเมตร
43 เมตร43,000,000 ไมโครเมตร
44 เมตร44,000,000 ไมโครเมตร
45 เมตร45,000,000 ไมโครเมตร
46 เมตร46,000,000 ไมโครเมตร
47 เมตร47,000,000 ไมโครเมตร
48 เมตร48,000,000 ไมโครเมตร
49 เมตร49,000,000 ไมโครเมตร
50 เมตร50,000,000 ไมโครเมตร
51 เมตร51,000,000 ไมโครเมตร
52 เมตร52,000,000 ไมโครเมตร
53 เมตร53,000,000 ไมโครเมตร
54 เมตร54,000,000 ไมโครเมตร
55 เมตร55,000,000 ไมโครเมตร
56 เมตร56,000,000 ไมโครเมตร
57 เมตร57,000,000 ไมโครเมตร
58 เมตร58,000,000 ไมโครเมตร
59 เมตร59,000,000 ไมโครเมตร
60 เมตร60,000,000 ไมโครเมตร
61 เมตร61,000,000 ไมโครเมตร
62 เมตร62,000,000 ไมโครเมตร
63 เมตร63,000,000 ไมโครเมตร
64 เมตร64,000,000 ไมโครเมตร
65 เมตร65,000,000 ไมโครเมตร
66 เมตร66,000,000 ไมโครเมตร
67 เมตร67,000,000 ไมโครเมตร
68 เมตร68,000,000 ไมโครเมตร
69 เมตร69,000,000 ไมโครเมตร
70 เมตร70,000,000 ไมโครเมตร
71 เมตร71,000,000 ไมโครเมตร
72 เมตร72,000,000 ไมโครเมตร
73 เมตร73,000,000 ไมโครเมตร
74 เมตร74,000,000 ไมโครเมตร
75 เมตร75,000,000 ไมโครเมตร
76 เมตร76,000,000 ไมโครเมตร
77 เมตร77,000,000 ไมโครเมตร
78 เมตร78,000,000 ไมโครเมตร
79 เมตร79,000,000 ไมโครเมตร
80 เมตร80,000,000 ไมโครเมตร
81 เมตร81,000,000 ไมโครเมตร
82 เมตร82,000,000 ไมโครเมตร
83 เมตร83,000,000 ไมโครเมตร
84 เมตร84,000,000 ไมโครเมตร
85 เมตร85,000,000 ไมโครเมตร
86 เมตร86,000,000 ไมโครเมตร
87 เมตร87,000,000 ไมโครเมตร
88 เมตร88,000,000 ไมโครเมตร
89 เมตร89,000,000 ไมโครเมตร
90 เมตร90,000,000 ไมโครเมตร
91 เมตร91,000,000 ไมโครเมตร
92 เมตร92,000,000 ไมโครเมตร
93 เมตร93,000,000 ไมโครเมตร
94 เมตร94,000,000 ไมโครเมตร
95 เมตร95,000,000 ไมโครเมตร
96 เมตร96,000,000 ไมโครเมตร
97 เมตร97,000,000 ไมโครเมตร
98 เมตร98,000,000 ไมโครเมตร
99 เมตร99,000,000 ไมโครเมตร
100 เมตร100,000,000 ไมโครเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 เมตร = 0.001 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 เมตร = 100 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 เมตร = 1,000 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 เมตร = 1,000,000 ไมโครเมตรในหน้านี้
1 เมตร = 1,000,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 เมตร = 0.000621 ไมล์ดูการคำนวณ
1 เมตร = 1.093613 หลาดูการคำนวณ
1 เมตร = 3.280839 ฟุตดูการคำนวณ
1 เมตร = 39.370078 นิ้วดูการคำนวณ
1 เมตร = 0.000539 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 เมตร = 1.057004 × 10 -16 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม