แปลง กิโลเมตร เป็น เมตร

แปลงกิโลเมตร (km) เป็นเมตร (m) ใส่ค่าของกิโลเมตรเพื่อแปลงไปยังเมตร

1 กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตร

1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร

สูตรการแปลง

m = km × 1,000

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากเมตร (m) เป็นกิโลเมตร (km) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร m = km × 1,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร m = 1 × 1,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ m = 1,000

ดังนั้น 1 กิโลเมตร มีค่าเท่ากับ 1,000 เมตร

แปลง กิโลเมตร เป็น เมตร

กิโลเมตรเมตร
1 กิโลเมตร1,000 เมตร
2 กิโลเมตร2,000 เมตร
5 กิโลเมตร5,000 เมตร
10 กิโลเมตร10,000 เมตร
20 กิโลเมตร20,000 เมตร
50 กิโลเมตร50,000 เมตร
100 กิโลเมตร100,000 เมตร
500 กิโลเมตร500,000 เมตร
1000 กิโลเมตร1,000,000 เมตร
5000 กิโลเมตร5,000,000 เมตร
10000 กิโลเมตร10,000,000 เมตร
50000 กิโลเมตร50,000,000 เมตร

แปลง เมตร เป็น กิโลเมตร

เมตรกิโลเมตร
1 เมตร0.001 กิโลเมตร
2 เมตร0.002 กิโลเมตร
5 เมตร0.005 กิโลเมตร
10 เมตร0.01 กิโลเมตร
20 เมตร0.02 กิโลเมตร
50 เมตร0.05 กิโลเมตร
100 เมตร0.1 กิโลเมตร
500 เมตร0.5 กิโลเมตร
1000 เมตร1 กิโลเมตร
5000 เมตร5 กิโลเมตร
10000 เมตร10 กิโลเมตร
50000 เมตร50 กิโลเมตร

ตารางการแปลงจาก กิโลเมตร เป็น เมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

กิโลเมตร เมตร
1 กิโลเมตร1,000 เมตร
2 กิโลเมตร2,000 เมตร
3 กิโลเมตร3,000 เมตร
4 กิโลเมตร4,000 เมตร
5 กิโลเมตร5,000 เมตร
6 กิโลเมตร6,000 เมตร
7 กิโลเมตร7,000 เมตร
8 กิโลเมตร8,000 เมตร
9 กิโลเมตร9,000 เมตร
10 กิโลเมตร10,000 เมตร
11 กิโลเมตร11,000 เมตร
12 กิโลเมตร12,000 เมตร
13 กิโลเมตร13,000 เมตร
14 กิโลเมตร14,000 เมตร
15 กิโลเมตร15,000 เมตร
16 กิโลเมตร16,000 เมตร
17 กิโลเมตร17,000 เมตร
18 กิโลเมตร18,000 เมตร
19 กิโลเมตร19,000 เมตร
20 กิโลเมตร20,000 เมตร
21 กิโลเมตร21,000 เมตร
22 กิโลเมตร22,000 เมตร
23 กิโลเมตร23,000 เมตร
24 กิโลเมตร24,000 เมตร
25 กิโลเมตร25,000 เมตร
26 กิโลเมตร26,000 เมตร
27 กิโลเมตร27,000 เมตร
28 กิโลเมตร28,000 เมตร
29 กิโลเมตร29,000 เมตร
30 กิโลเมตร30,000 เมตร
31 กิโลเมตร31,000 เมตร
32 กิโลเมตร32,000 เมตร
33 กิโลเมตร33,000 เมตร
34 กิโลเมตร34,000 เมตร
35 กิโลเมตร35,000 เมตร
36 กิโลเมตร36,000 เมตร
37 กิโลเมตร37,000 เมตร
38 กิโลเมตร38,000 เมตร
39 กิโลเมตร39,000 เมตร
40 กิโลเมตร40,000 เมตร
41 กิโลเมตร41,000 เมตร
42 กิโลเมตร42,000 เมตร
43 กิโลเมตร43,000 เมตร
44 กิโลเมตร44,000 เมตร
45 กิโลเมตร45,000 เมตร
46 กิโลเมตร46,000 เมตร
47 กิโลเมตร47,000 เมตร
48 กิโลเมตร48,000 เมตร
49 กิโลเมตร49,000 เมตร
50 กิโลเมตร50,000 เมตร
51 กิโลเมตร51,000 เมตร
52 กิโลเมตร52,000 เมตร
53 กิโลเมตร53,000 เมตร
54 กิโลเมตร54,000 เมตร
55 กิโลเมตร55,000 เมตร
56 กิโลเมตร56,000 เมตร
57 กิโลเมตร57,000 เมตร
58 กิโลเมตร58,000 เมตร
59 กิโลเมตร59,000 เมตร
60 กิโลเมตร60,000 เมตร
61 กิโลเมตร61,000 เมตร
62 กิโลเมตร62,000 เมตร
63 กิโลเมตร63,000 เมตร
64 กิโลเมตร64,000 เมตร
65 กิโลเมตร65,000 เมตร
66 กิโลเมตร66,000 เมตร
67 กิโลเมตร67,000 เมตร
68 กิโลเมตร68,000 เมตร
69 กิโลเมตร69,000 เมตร
70 กิโลเมตร70,000 เมตร
71 กิโลเมตร71,000 เมตร
72 กิโลเมตร72,000 เมตร
73 กิโลเมตร73,000 เมตร
74 กิโลเมตร74,000 เมตร
75 กิโลเมตร75,000 เมตร
76 กิโลเมตร76,000 เมตร
77 กิโลเมตร77,000 เมตร
78 กิโลเมตร78,000 เมตร
79 กิโลเมตร79,000 เมตร
80 กิโลเมตร80,000 เมตร
81 กิโลเมตร81,000 เมตร
82 กิโลเมตร82,000 เมตร
83 กิโลเมตร83,000 เมตร
84 กิโลเมตร84,000 เมตร
85 กิโลเมตร85,000 เมตร
86 กิโลเมตร86,000 เมตร
87 กิโลเมตร87,000 เมตร
88 กิโลเมตร88,000 เมตร
89 กิโลเมตร89,000 เมตร
90 กิโลเมตร90,000 เมตร
91 กิโลเมตร91,000 เมตร
92 กิโลเมตร92,000 เมตร
93 กิโลเมตร93,000 เมตร
94 กิโลเมตร94,000 เมตร
95 กิโลเมตร95,000 เมตร
96 กิโลเมตร96,000 เมตร
97 กิโลเมตร97,000 เมตร
98 กิโลเมตร98,000 เมตร
99 กิโลเมตร99,000 เมตร
100 กิโลเมตร100,000 เมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 กิโลเมตร = 1,000 เมตรในหน้านี้
1 กิโลเมตร = 100,000 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000,000,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 0.621371 ไมล์ดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,093.613298 หลาดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 3,280.839895 ฟุตดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 39,370.078740 นิ้วดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 0.539956 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1.057004 × 10 -13 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม